O-STA

Tudi v naslednjem letu skoraj 100 tisoč evrov za kulturne programe in projekte


Mestna občina Velenje bo v petek, 2. decembra, na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Velenje. Javni razpis bo trajal do 6. januarja 2023, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave). Razpisanih bo pet področij: A - kulturni programi, B - kulturni projekti, C - kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D - delovanje zveze kulturnih društev in E - projekti medkulturnega dialoga. Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2023 namenjamo 98.850 evrov.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. Prijavitelji morajo prijave oddati do 6. januarja 2023, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Vabljeni k prijavi!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje