O-STA

Prenovljena vstopna točka za dajalce podatkov

Na SURS-ovi spletni strani je na voljo prenovljena vstopna točka (Soustvarjajte statistiko/Oddajanje podatkov). Namenjena je vsem, ki nam posredujete podatke. Upamo, da bodo informacije, ki so tam na voljo, koristne za vse dajalce podatkov.

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. Kaj to pomeni? To pomeni, da na SURS-u letno objavimo približno 800 novic, odgovorimo 4.000 uporabnikom, v podatkovni bazi SiStat pa imamo že več kot milijardo podatkov.

Od kod dobimo vse te podatke? Podatke dobimo z več različnih virov. Trudimo se, da čim več podatkov pridobimo iz administrativnih virov; kadar to ni možno, za podatke prosimo posameznike in podjetja. Od posameznikov letno prejmemo okrog 90.000 odgovorov, od podjetij pa skoraj 185.000. Vsem se za sodelovanje zelo lepo zahvaljujemo.

Z željo, da bi vsem, ki nam posredujejo podatke, čim bolj olajšali delo, smo prenovili vstopno točko (Soustvarjajte statistiko/Oddajanje podatkov), kjer boste na enem mestu našli vse informacije glede zbiranja in oddaje podatkov.