O-STA

Terme Sveti Martin so kot prvi hrvaški hotel prejele certifikata LGBTIQ+ in Družini prijazno podjetje

Idilične medžimurske terme, v katere radi zahajajo mnogi Slovenci in Slovenke, že dlje časa orjejo ledino na področju wellness turizma. Pred kratkim so kot prvi hotel na Hrvaškem prejeli certifikat za LGBTIQ+ prijaznega delodajalca. S svojimi inovativnimi pristopi in ponudbo, prilagojeno potrebam gostov, so se vzpostavili kot eden najboljših resortov v regiji, tako pri skrbi za goste kot tudi enakopravni obravnavi zaposlenih. Da je zadovoljstvo zaposlenih ena njihovih prioritet, dokazuje tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki so ga pridobili nedavno.

Prvi hotel na Hrvaškem s certifikatom LGBTIQ+

Z namenom, da bi izboljšali pogoje oseb LGBTIQ+ na delovnem mestu, so se medžimurske terme vključile v projekt LGBTIQWorkEqualityin po zaključku programa "Delovno pravo za vse!" prejele certifikat LGBTIQ+, na kar so izjemno ponosni. "V okviru programa so zaposleni pridobili kompetence s področja razumevanja potreb LGBTIQ+ oseb in marginaliziranih skupin ljudi na delovnem mestu. Spregovorili smo tudi o potrebi po doseganju boljših delovnih pogojev in pomenu vključevanja ter raznolikosti," je povedala generalna direktorica Nuša Korotaj in poudarila: "Terme Sveti Martin že od prvega dne veliko pozornost namenjajo skrbi za enakopravnost zaposlenih, kot tudi ničelni toleranci do diskriminacije iz kakršnegakoli razloga in skrbi, da se vsi zaposleni na delovnem mestu počutijo varno ter da z veseljem prihajajo na delo. Ta načela upoštevamo tudi pri gostih."

Pridobili tudi certifikat Družini prijazno podjetje

V Termah Sveti Martin, s katerimi upravlja družba BHS, so se vključili tudi v projekt Družini prijazno podjetje ter januarja uvedli številne ukrepe za boljše upravljanje s kadri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Projekt je namenjen podpori delodajalcem, da zaposlenim omogočijo učinkovito ravnovesje med delom in družinskimi obveznostmi. Pridobitev certifikata ima številne kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke, kot na primer pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov, krepitev pripadnosti zaposlenih podjetju, izboljšanje organizacijske kulture in sodelovanja, pa tudi zmanjšanje bolniških odsotnosti.

O projektu LGBTIQWorkEquality

Cilj projekta LGBTIQWorkEquality, ki bo trajal od 1. 1. do 31. 12. 2023, je boj proti diskriminaciji in promocija enakosti pri zaposlovanju. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, naslavlja položaj LGBTIQ+ oseb na delovnem mestu v Sloveniji in na Hrvaškem, zlasti z vidika diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza. V sklopu projekta bo oblikovan indeks enakopravnosti na delovnem mestu, ki bo delodajalcem na voljo kot orodje za oceno njihovih praks in pravilnikov na področju zaščite LGBTIQ+ oseb. Z izobraževanji in usposabljanji delodajalcev bodo spodbujali zavedanje o diskriminaciji, ki jo doživljajo marginalizirane skupine ljudi, in naslavljali nujnost izgradnje vključujoče in enakopravne družbe, ki temelji na solidarnosti in enakih pravicah za vse. Koordinator projekta je Prostor rodne i medijske kulture K-Zona s Hrvaške, partnerski organizaciji pa sta Lezbijska organizacija Rijeka LORI in Legebitra iz Slovenije.