O-STA

Za upokojenske organizacije tudi letos 22.500 evrov


Mestna občina Velenje je danes, 3. marca, na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letošnjem letu. Za sofinanciranje programov v letu 2023 namenjamo 22.500,00 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 31. marca 2023, najkasneje do 10.00.

Javni razpis bo trajal do 31. marca 2023, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2023, katerih vsebina bo predvsem vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

Na seji sveta, ki je v mestni hiši potekala v torek, 28. februarja, so svetnice in svetniki prisluhnili tudi poročilu o izvedbi lanskoletnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV v letu 2022.

Na javni razpis so pravočasno prispele prijave 7 prijaviteljev. Vsaka prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 22.500 evrov, namenjenih za različne programe organizacij upokojencev. Vsi programi, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili v letu 2022 tudi realizirani.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje