O-STA

Družba EIG zaključila prevzem 25 % celotnega globalnega poslovanja družbe Repsol na področju nabave

Breakwater Energy, hčerinsko podjetje družbe EIG, pridobilo delež za 4,8 milijarde dolarjev

WASHINGTON-(BUSINESS WIRE)-- EIG, vodilni institucionalni vlagatelj v svetovni energetski in infrastrukturni sektor, je danes napovedal dokončanje nakupa 25-odstotnega deleža v družbi Repsol Upstream, novoustanovljeni družbi za raziskovanje in proizvodnjo plina, ki vključuje celotno globalno dejavnost družbe Repsol na področju pridobivanja nafte in plina.

Breakwater Energy, hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti družbe EIG, je kupilo 25-odstotni delež v družbi Repsol Upstream, za katerega je skupaj plačalo približno 4,8 milijarde USD, vključno z dolgom, preostalih 75 % pa je v lasti družbe Repsol.

Repsol Upstream ima v lasti in upravlja Repsolov globalno diverzificirani portfelj primarnih sredstev, ki obsega več kot 600.000 sodov naftnega ekvivalenta na dan proizvodnje in dejavnosti v 15 državah, vključno z Združenimi državami Amerike. Portfelj ustvarja znaten prosti denarni tok, ki bi moral podpirati pomembne dividende, hkrati pa ohranja relativno nizko ogljično intenzivnost v primerjavi s podobnimi podjetji. Repsol in EIG predvidevata možnost uvrstitve podjetja na borzo v Združenih državah Amerike od leta 2026 naprej, če bodo ugodni tržni pogoji.

"Repsol je vodilni na področju energetskega prehoda in veseli nas, da smo zaključili transakcijo z globalnim podjetjem, ki je enako zavezano zmanjševanju emisij in izpolnjevanju svetovnih potreb po energiji," je dejal R. Blair Thomas, predsednik uprave in generalni direktor družbe EIG. "Transakcija postavlja družbo Repsol Upstream na pot pospešenega razogljičenja, močnega ustvarjanja denarnega toka in potencialne tržne likvidnosti."

Kot je bilo že napovedano, bo imel EIG pravico imenovati dva člana osemčlanskega upravnega odbora družbe Repsol Upstream. Štiri bo predlagal Repsol, preostala dva pa bosta neodvisna. EIG bo v vodstveno ekipo družbe Repsol Upstream imenoval tudi dva vodstvena delavca, enega za direktorja ESG in drugega za vodenje posebnih projektov, vključno s pripravljenostjo na prvo javno ponudbo.

Goldman Sachs & Co LLC in J. P. Morgan sta delovala kot finančna svetovalca družbe EIG v zvezi s transakcijo. Družbe Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan in Lazard so delovale kot svetovalci za kapitalske trge pri financiranju transakcije. Družbi Latham & Watkins in Debevoise & Plimpton sta bili pravni svetovalki družbe EIG.

O družbi EIG

EIG je vodilni institucionalni vlagatelj v svetovni energetski in infrastrukturni sektor z 22,7 milijarde dolarjev v upravljanju na dan 31. decembra 2022. EIG je specializiran za zasebne naložbe v energijo in z njo povezano infrastrukturo na svetovni ravni. V svoji 40-letni zgodovini je družba EIG s 396 projekti ali podjetji v 42 državah na šestih celinah energetskemu sektorju namenila več kot 44,6 milijarde dolarjev. Med strankami družbe EIG so številni vodilni pokojninski načrti, zavarovalnice, donacije, fundacije in državni premoženjski skladi v ZDA, Aziji in Evropi. Družba EIG ima sedež v Washingtonu, pisarne pa v Houstonu, Londonu, Sydneyju, Riu de Janeiru, Hongkongu in Seulu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran EIG na naslovu www.eigpartners.com.

O družbi Repsol

Repsol je globalno družba, ki se ukvarja z različnimi viri energije in vodi energetski prehod. Zastavila si je cilj, da bo do leta 2050 postala družba z ničelnimi neto emisijami. Prisotna je v celotni energetski vrednostni verigi, zaposluje 24.000 ljudi in distribuira svoje izdelke v več kot 90 državah 24 milijonom odjemalcev.

Družba lahko izpolni vse potrebe potrošnikov po energiji in mobilnosti s ponudbo, osredotočeno na stranke. Je v ospredju razvoja trajnostnih rešitev za mobilnost z vse bolj učinkovitimi gorivi, električnim polnjenjem, obnovljivimi gorivi (napredna biogoriva in sintetična goriva), sistemom AutoGas in zemeljskim plinom za vozila.

Da bi do leta 2050 dosegla ničelne neto emisije, je družba Repsol zavezana modelu, ki vključuje vse tehnologije razogljičenja in temelji na izboljšanju učinkovitosti, povečanju zmogljivosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, proizvodnji obnovljivih goriv, razvoju novih rešitev za stranke, krožnem gospodarstvu in spodbujanju najsodobnejših projektov za zmanjšanje ogljičnega odtisa industrije.

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.

Za več informacij obiščite www.repsol.com

Kontaktni podatki

Mediji

EIG
FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080

EIG@FGSGlobal.com

Repsol
+34 91 753 8787

prensa@repsol.com

Vir: EIG