O-STA

Bilateralno srečanje premogovnih regij v Črni gori


V Občini Pljevlja v Črni gori poteka bilateralno srečanje predstavnikov premogovnih regij Pljevlja in Šaleška dolina, ki je namenjeno krepitvi dialoga in izmenjavi izkušenj o prestrukturiranju. Srečanje poteka pod okriljem Evropske komisije in je namenjeno iskanju vzporednic med socialno-ekonomskimi učinki, posledicami izstopa iz premoga in vplivom lokalnih skupnosti na zeleni prehod. Na dogodku, ki poteka med 14. in 16. marcem, so poleg predstavnikov Mestne občine Velenje in Občine Pljevlja prisotni tudi predstavniki Evropske komisije, Premogovnika Velenje, Zavoda KSSENA, Premogovnika Pljevlja, Termoelektrarne Pljevlja in drugih deležnikov zelenega prehoda v Črni gori.

Direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori in vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje Karla Sitar sta zbranim predstavila načrtovane projekte za gospodarski razvoj Šaleške doline, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev podpornega okolja, kar so najpomembnejši dejavniki prestrukturiranja regije.

V okviru obiska so predstavniki Mestne občine Velenje obiskali tudi Premogovnik Pljevlja ter Termoelektrarno Pljevlja, kjer so jim predstavili ideje za postopno prestrukturiranje dejavnosti. Z Občino Pljevlja imamo več skupnih točk. Premogovnik Pljevlja letno izkoplje približno 1,5 milijona ton premoga, kar omogoča delovanje Termoelektrarne Pljevlja z močjo 225 MW, s čimer zagotavljajo približno tretjino električne energije za Črno goro. Poleg tega načrtujejo distribucijo toplotne energije v daljinskem sistemu ogrevanja za Občino Pljevlja. Tudi v Občini Pljevlja se soočajo s težavami pri zagotavljanju učinkovite rabe energije v stavbah, zato bo v obeh občinah potrebno pospešiti spodbujanje v učinkovito rabo energije. Za pravičen prehod je potrebno vključevanje rudarjev, gradnja stanovanj za mlade, spodbujanje startup podjetij, gospodarskih zbornic in drugih deležnikov, ki so pomembni pri razvoju projektov v premogovnih regijah.

Organizatorji dogodka so poudarili, da smo lokalne skupnosti srce tranzicije premogovnih regij in da moramo biti vključene v vse ravni priprave strateških dokumentov in območnih načrtov, ki bodo podlaga za črpanje sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Po besedah predstavnikov Evropske komisije bo na voljo dovolj sredstev, vendar bo dostop do teh sredstev časovno zelo omejen. S strani premogovnih regij je bilo izpostavljeno, da je potrebno večji poudarek nameniti kakovosti projektov, kot pa časovni dinamiki črpanja sredstev.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje