O-STA

V 2021 je bilo gospodinjstvom iz javnega vodovoda dobavljeno 49 % vode

22. marec, svetovni dan voda

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je pospešitev spremembe - za boljši dostop do čiste vode in sanitarne ureditve. V ospredju je zavedanje o pomembnosti vode za posamezne ekosisteme ter o nujnosti odgovornega ravnanja z njenimi zalogami v okviru sanitarnih sistemov, kmetijstva in industrije.

Gospodinjstvom dobavljena skoraj polovica vode iz javnega vodovoda

84,9 milijona m3 vode, načrpane v 2021 za javni vodovod, je bilo dobavljene gospodinjstvom, 35,7 milijona m3 vode (21 %) so porabili poslovni subjekti, 4,4 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (to je voda za potrebe gasilcev in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubilo 48,4 milijona m3 vode (27 %).

Največ vode na prebivalca dobavljene v osrednjeslovenski statistični regiji

Skoraj polovica vse vode, načrpane v 2021 za javni vodovod, je bila dobavljena gospodinjstvom. Največ vode na prebivalca je bilo dobavljene gospodinjstvom v osrednjeslovenski (43 m3), najmanj pa v koroški statistični regiji (31,5 m3).

Večina vode za gospodinjstva iz povodja Donave

Skoraj 88 % vse vode, dobavljene gospodinjstvom iz javnega vodovoda, je bilo načrpane iz povodja Donave. Iz povodja Jadranskega morja je bilo za gospodinjstva načrpane le 12 % vode ali 10,1 milijona m3.

Količina odpadne vode iz gospodinjstev se povečuje

V javno kanalizacijo je bilo v 2021 odvedenih 232,6 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora; to je bilo 16 % več kot leto prej. 72 milijonov m3 (31 %) odpadnih voda je bilo iz gospodinjstev.

Pred izpustom prečiščeni več kot dve tretjini odpadne vode

Od 232,6 milijona m3 odpadnih voda, nastalih v 2021, jih je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje prečiščenih v čistilnih napravah 69 %. 96 % teh voda je bilo izpuščenih v površinske vode, 2,4 % v podtalnico, 0,7 % pa v morje.

Preostalih 71 milijonov m3 odpadnih voda je ostalo neprečiščenih.