O-STA

Električna energija za ogrevanje postaja enako pomembna kot drva

Električna energija za ogrevanje postaja enako pomembna kot drva
Glavni vir energije za ogrevanje / REUS 2022
Glavni vir energije za ogrevanje / REUS 2017, 2019, 2022

Drva so na območju Slovenije glavni vir energije za ogrevanje, v Ljubljani se za ogrevanje večinoma uporablja daljinska toplota, v Mariboru pa električna energija. V preteklih sedmih letih se je povečala uporaba električne energije in energije okolja, zmanjšala pa se je uporaba drv in kurilnega olja kot glavnega energenta za ogrevanje gospodinjstev.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2022 kaže, da na območju Slovenije drva ostajajo glavni vir energije za ogrevanje, saj so glavni energent za četrtino anketiranih slovenskih gospodinjstev, ki v povprečju polovico drv kupijo in drugo polovico pridobijo sama. Sledijo energija okolja, daljinska toplota, električna energija, kurilno olje in zemeljski plin - vsakega od teh energentov uporablja dobra desetina gospodinjstev.

Za slabo polovico anketiranih gospodinjstev je glavni vir hkrati tudi edini vir energije za ogrevanje. Slaba petina dodatno uporablja še drva in dobra desetina električno energijo.

Pri oceni pomembnosti električne energije kot energenta za ogrevanje je potrebno upoštevati, da toplote črpalke poleg energije okolja uporabljajo tudi električno energijo. To pomeni, da je slaba četrtina gospodinjstev pri ogrevanju odvisna od električne energije in da je električna energija kot energent za ogrevanje slovenskih gospodinjstev postala enako pomembna kot drva.

V primerjavi z merjenjem iz leta 2015 se je za deset odstotnih točk povečala uporaba energije okolja in za sedem uporaba električne energije kot glavnega energenta za ogrevanje. Za osem odstotnih točk se je zmanjšala uporaba kurilnega olja oziroma drv. Uporaba daljinske toplote in zemeljskega plina je v obdobju sedem let ostala na približno isti ravni.

Podrobna analiza podatkov kaže, da je izbira glavnega energenta za ogrevanje odvisna od vrste stavb, velikosti naselja in regije, v kateri se gospodinjstvo nahaja:

· Tretjina anketiranih gospodinjstev, ki živijo v enodružinskih stavbah, je navedla drva kot glavni energent za ogrevanje. Za isti delež gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah je glavna izbira daljinska toplota.

· Drva se kot glavni vir energije za ogrevanje najpogosteje uporabljajo v naseljih do 2.000 prebivalcev. V naseljih z več kot 10.000 prebivalcev se gospodinjstva večinoma ogrevajo z daljinsko toploto in električno energijo.

· Drva in kurilno olje se kot glavni vir energije za ogrevanje največ uporabljajo na združenem območju Posavske in Jugovzhodne Slovenije, električna energija na združenem območju Primorsko-notranjske, Goriške in Obalno-kraške regije, daljinska toplota in zemeljski plin v Osrednjeslovenski regiji in energija okolja na združenem območju Pomurske in Podravske regije. Določene regije smo združili zaradi boljše preglednosti in statistične značilnosti.

O raziskavi REUS 2022

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije za gospodinjstva - REUS GOS kaže, koliko so slovenska gospodinjstva energetsko učinkovita, kako ravnajo z energijo in kje imajo potenciale za zmanjšanje porabe energije. Podatki so podlaga za pripravo okoljskih kazalnikov vedenja in ravnanja z energijo.

V okvirju raziskave REUS 2022 za gospodinjstva je sodelovalo 1.013 slovenskih gospodinjstev. Priprava vzorca s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) zagotavlja statistično značilnost rezultatov. Podatki so uteženi in reprezentativni po naslednjih lastnostih: število članov gospodinjstva, tip naselja, regija in tip stavbe.

Raziskava REUS GOS 2022 je deveti val raziskave REUS za gospodinjstva, ki se izvaja od leta 2009. Glavni sofinancer je podjetje Borzen, raziskavo pa sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Medijska soba raziskave REUS Gradiva so na voljo na spletni strani: https://mediji.reus.si/

Besedila in grafične elemente, lahko uporabljate pod pogojem, da navedete vir: Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2022, https://reus.si/

Kontakt

Rajko Dolinšek, Informa Echo 031 688 423

rajko.dolinsek@informa-echo.si

https://www.reus.si/blog/