O-STA

Skupščina NLB d.d. potrdila izplačilo prve tranše dividende in imenovala štiri člane nadzornega sveta

Na 40. Skupščini NLB d.d., na kateri je bilo prisotnih 71,64% delnic z glasovalno pravico, so delničarji med drugim potrdili sklep o delitvi bilančnega dobička preteklega leta in v Nadzorni svet NLB d.d. imenovali štiri člane.

Delničarji so sklenili, da se del bilančnega dobička v skupnem znesku 55 milijonov evrov, kar znaša 2,75 evra bruto na delnico, v obliki dividend izplača 27. junija 2023. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in predstavlja zadržani dobiček.

Tokratno izplačilo dividend je šele prvo načrtovano letos. Druga tranša bo predvidoma predložena v potrditev na skupščini, ki bo proti koncu leta, skupaj pa naj bi izplačilo dividend v letu 2023 znašalo 110 milijonov evrov. Predvideno izplačilo dividend v višini 110 milijonov evrov iz naslova dobička v letu 2022 ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine. S temi izplačili ostaja NLB trdno na poti uresničevanja svojih ambicij - skupnega kapitalskega donosa za izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov do konca leta 2025, vključno z izplačili v letu 2022.

Imenovali štiri člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Glede na to, da je potekel mandat štirim članom Nadzornega sveta NLB d.d., in sicer namestniku predsednika Andreasu Klingnu, Shreniku Dhirajlalu Davdi, Gregorju Roku Kastelicu in Marku Williamu Lanu Richardsu, je skupščina imenovala tudi štiri člane, od tega dva dosedanja in dva nova člana. Delničarji so znova imenovali Shrenika Dhirajlala Davdo in Marka Williama Lana Richardsa, imenovali pa so tudi dva nova člana, in sicer Cvetko Selšek, nekdanjo direktorico in predsednico uprave Societe Generale SKB Bank (Slovenija), in Andre-Marca Prudent-Toccanierja, izkušenega bančnika, ki je v svoji 40-letni karieri v Societe Generale zasedal različne vodstvene funkcije. Vsi štirje so bili imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem imenovanja oziroma v primeru novoizvoljenih članov po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj regulatorjev.

"Odhajajočim članom se zahvaljujemo za njihov prispevek k delu nadzornega sveta, obenem pa toplo pozdravljamo danes imenovane člane," je po Skupščini povedal predsednik nadzornega sveta Primož Karpe in dodal: "V zadnjih nekaj letih se je Nadzorni svet NLB d.d. močno razvil v skladu z izzivi prihodnosti in pričakovanji delničarjev. Dandanes je tako dobro uravnotežen in eden najbolj raznolikih mednarodnih nadzornih svetov v regiji, katerega cilj je z izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja ter s svetovanjem zagotavljati dodano vrednost, ob preudarnem obvladovanju tveganj podpirati nadaljnjo rast, razvijati zaposlene in delničarjem zagotavljati donos."

Nadzorni svet NLB d.d. poleg v ponedeljek imenovanih članov in predsednika sestavljajo še David Eric Simon, Verica Trstenjak, Islam Osama Zekry ter dve predstavnici zaposlenih, Sergeja Kočar in Tadeja Žbontar Rems.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z različnimi poročili ter odločali o plačilih članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovih komisij. Vsi sprejeti sklepi so skupaj z izidi glasovanja na voljo na spletnih straneh banke.