O-STA

MasterCard odgovarja na dopolnjeno opozorilo EU

PURCHASE, New York, ZDA - (BUSINESS WIRE) - 30. junij 2006 - MasterCard potrjuje, da je v petek 23. junija od Evropske komisije prejel "Dopolnjeno izjavo o nestrinjanju" (SSO). MasterCard je ta dokument pričakoval že kar nekaj časa.

V povezavi s SSO-jem se je pojavilo precej napačnih poročil, ki so omenjala možnost, da bo Evropska komisija MasterCardu naložila plačilo kazni v zvezi z opozorilom. Ta poročila so neresnična. Evropska komisija je MasterCard obvestila, da v primeru, če ugotovi, da provizije za čezmejne transakcije niso v neskladju s pravili o konkurenci, MasterCardu ne bo naložila plačila kazni.

SSO je del že dalj časa potekajočega dialoga s komisijo, ki se je pričel maja 1993, ko je MasterCard Europe (takrat znan kot Europay International) komisijo prostovoljno obvestil o svojem poslovanju.

SSO vsebuje komisijin pogled na kartična plačila in navaja skrbi, ki jih komisija navaja v zvezi z nekaterimi MasterCardovimi poslovnimi pogoji. SSO dopolnjuje "Izjavo o nestrinjanju", ki jo je komisija poslala septembra 2003 in na katero je MasterCard odgovoril januarja 2004. SSO predstavlja del administrativnega postopka, s katerim si komisija poskuša izdelati mnenje o skladnosti MasterCardovega poslovanja z zakonodajo EU. MasterCard ima sedaj priložnost, da pisno odgovori komisiji in predstavi svoje argumente na zaslišanju, ki bo potekalo letos.

MasterCard je vedno trdil, da so provizije za transakcije med bankami trgovcev in bankami imetnikov kartic in način, na katerega se te izvajajo, popolnoma v skladu z zakoni, saj MasterCardovi evropski podružnici omogočajo učinkovito tekmovanje z ostalimi ponudniki plačil. Transakcijske provizije so nujne za delovanje plačilnih sistemov, v katerih so udeležene štiri stranke, kot ga uporablja MasterCard. Take provizije omogočajo učinkovitost in konkurenčnost, saj omogočajo povrnitev stroškov plačila na način, ki kar najbolj poveča potrebo po takih plačilih. To je v prid tako imetnikom kartic kot trgovcem, saj imajo imetniki kartic koristi, če več trgovcev sprejema MasterCard, medtem ko imajo trgovci koristi zaradi večjega števila imetnikov MasterCard kartic.

Za sprejem končne odločitve Evropske komisije o takih zadevah ni določen noben rok. Negativno odločitev komisije je prav tako moč spodbijati na evropskih sodiščih.

MasterCard

Jessica Antle,

914-249-5632

jessica_antle@mastercard.com

or

In Europe:

Louise Herbert,

+32-2-352-5647

louise_herbert@mastercard.com