O-STA

Bo prišlo do vnovičnega sodelovanja med ZDUS in F3ŽO...

Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Zdenka Jan in podpredsednika Željko Kljajić ter Stanko Kranvogel, so 16. avgusta 2023 na delovnem sestanku gostili vodstvo Programskega sveta Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), predsednico Vlasto Nussdorfer, podpredsednika Andreja Jusa in Marjana Sedmaka, predsednika Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev (MZU OPZDU), kot soorganizatorja prireditve ter Tihomirja Kovačiča, direktorja Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Vodstvo F3ŽO je predvsem zanimalo, na kakšen način, torej kdaj in kako, bi lahko prišlo do vnovičnega sodelovanja med ZDUS in F3ŽO.

Zdenka Jan jim je povedala, da je ZDUS v letošnjem letu že imel svoj dogodek in sicer Dnevi medgeneracijskega sožitja 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, da pa vendarle ostajajo odprti za vse morebitne povezave, ki se tičejo kvalitetnejšega življenja starejših. Zavezala se je, da bo njihov predlog ena od točk dnevnega reda seje Upravnega odbora ZDUS, ki bo o tem razpravljal in se izrekel o vnovičnem sodelovanju na prireditvi, ki je vsako leto v okviru Mednarodnega dneva starejših 1. oktobru v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Predsednica Programskega sveta F3ŽO Vlasta Nussdorfer pa je ZDUS povabila k imenovanju predstavnikov ZDUS-a v Programski svet letošnjega in vseh naslednjih festivalov, ter k obisku slavnostne otvoritve 22. F3ŽO, ki bo 27. septembra ob 10.00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Najbolj pa smo se razveselili dejstva, da bodo društva upokojencev lahko ponovno in brez zadržkov obiskala festival ter aktivno sodelovala v okviru bogatega kulturnega in izobraževalnega programa F3ŽO.

Foto: ZDUS