O-STA

26. september, evropski dan jezikov

Od leta 2001 konec septembra praznujemo evropski dan jezikov. Namenjen je ozaveščanju o pomembnosti učenja jezikov in spoštovanju jezikovne pestrosti v Evropi, cilj pa je spodbuditi ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov.

Četrtina odraslih v Sloveniji razume vsaj pet tujih jezikov

Med odraslimi osebami v Sloveniji jih kar 96 % razume ali uporablja vsaj en tuji jezik. Najnižji delež je med tistimi z največ osnovnošolsko izobrazbo, najvišji pa med tistimi z dokončano terciarno izobrazbo. Vsaj en tuji jezik razume ali uporablja 97 % moških in 94 % žensk.

Med tistimi, ki razumejo ali uporabljajo enega ali več tujih jezikov, jih 46 % oz. skoraj polovica nadpovprečno obvlada vsaj en tuji jezik (uporabljajo ga prilagodljivo in skoraj brezhibno), 37 % pa povprečno (uporabljajo ga razmeroma tekoče).

18 % odraslih razume ali uporablja en tuji jezik, 23 % dva, 19 % tri, 11 % štiri in 25 % odraslih pet tujih jezikov ali več.

Najpogostejši tuji jezik je angleščina

Izmed vseh tujih jezikov, ki jih odrasli razumejo ali uporabljajo, je po pogostosti na prvem mestu angleščina. Razume ali uporablja jo 74 % odraslih, med njimi jo nekaj več kot polovica (56 %) posameznikov po lastni oceni med vsemi tujimi jeziki tudi najbolje obvlada.

Drugi najpogostejši tuji jezik med odraslimi je hrvaščina, sledijo nemščina, srbohrvaščina, bosanščina, srbščina in italijanščina.

Med angleško govorečimi odraslimi jih ima 6 % dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 54 % srednješolsko in 40 % terciarno. Zelo podobna razporeditev je tudi med nemško govorečimi odraslimi. Med odraslimi z znanjem hrvaščine jih ima 11 % dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 57 % srednješolsko izobrazbo in 32 % terciarno izobrazbo. Med odraslimi, ki znajo srbohrvaško, jih ima 15 % dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 72 % srednješolsko in 13 % terciarno izobrazbo.

Dva materna jezika ima 5 % odraslih

Materinščina je jezik, ki se ga človek v zgodnjem otroštvu nauči kot prvega in se v njem najlažje izraža. Najpogosteje ga uporablja doma in je večinoma jezik staršev. Pri 16 % odraslih materni jezik ni slovenščina, ampak najpogosteje bosanski, srbski, hrvaški ali albanski jezik. Med vsemi odraslimi jih ima 5 % dva materna jezika, od tega 54 % moških in 46 % žensk.