O-STA

18.-26. november, evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal med 18. in 26. novembrom, je največji in najuglednejši okoljevarstveni projekt v EU, namenjen ozaveščanju o zmanjševanju količine odpadkov.

· V EU se 40 % nove plastike in 50 % novega papirja nameni za embalažo. Vir: www.ewwr.eu (https://ewwr.eu/thematic_focus/2023-packaging)

· V Sloveniji je leta 2022 nastalo približno 317.000 ton odpadne embalaže. To je skoraj 10 % več kot v predkoronskem letu 2019.

· Embalaža predstavlja 30 % vseh nastalih komunalnih odpadkov.

· Tretjina odpadne embalaže je bila zbrana kot mešana, tretjina kot papirnata in kartonska. Steklena, lesena in plastična embalaža so predstavljale vsaka po desetino.

· Pravilno ločevanje odpadkov je ključno. Le tako je odpadno embalažo mogoče ustrezno reciklirati, sežgati ali ponovno uporabiti.