O-STA

AstraZeneca predstavlja družbo za zdravstveno tehnologijo Evinova, katere namen je pospeševanje inovacij v sektorju življenjskih znanosti, izvedba kliničnih preizkušanj in izboljšanje zdravstvenih rezultatov

Evinova bo delovala kot ločena družba na področju zdravstvene tehnologije pod okriljem AstraZenece.

Digitalne zdravstvene rešitve družbe Evinova na svetovni ravni temeljijo na dokazih, so znanstveno podprte in usmerjene v izkušnje uporabnikov, da bi najbolje služile sponzorjem kliničnih preizkušanj, organizacijam za klinične raziskave (CRO-ji), zdravstvenim ekipam na mestih kliničnih preizkušanj in pacientom.

Prva strateška partnerstva s svetovno vodilnimi CRO-ji, kot sta Parexel in Fortrea, omogočajo nudenje digitalnih zdravstvenih rešitev družbe Evinova njihovi obsežni bazi strank.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)-- AstraZeneca danes predstavlja družbo Evinova, katere cilj je postati vodilni ponudnik digitalnih zdravstvenih rešitev, ki bolje zadovoljujejo potrebe zdravstvenih strokovnjakov, regulatorjev in pacientov. Z dolgoročno podporo AstraZenece in strateškimi partnerstvi s Parexelom in Fortreo, družba Evinova nudi globalno razširjene digitalne izdelke in storitve za sektor življenjskih znanosti in zdravstva.

Družba Evinova bo dala prednost trženju uveljavljenih in široko uporabljenih digitalnih tehnoloških rešitev, ki jih AstraZeneca že uporablja globalno za optimizacijo načrtovanja in izvedbe kliničnih preizkušanj. To bo skrajšalo čas in zmanjšalo stroške razvoja novih zdravil, prineslo zdravstveno oskrbo bližje pacientom doma in zmanjšalo breme zdravstvenih sistemov. Družba Evinova bo prav tako raziskovala možnosti na področju digitalnega oddaljenega nadzora pacientov in digitalnih metod zdravljenja z naborom inovacij na teh področjih.

Ob upoštevanju bogatih izkušenj AstraZenece pri razvoju inovativnih metod zdravljenja in s vpogledi tisočerih pacientov in kliničnih raziskovalcev, bo družba Evinova zagotovila preizkušene tehnološke rešitve farmacevtskim podjetjem, biotehnološkim podjetjem in CRO-jem za podporo kliničnega raziskovanja na globalni ravni. Te tehnologije so bile že uporabljene pri uspešni izvedbi več kliničnih preizkušanj AstraZenece v več kot 40 državah. Pascal Soriot, glavni izvršni direktor AstraZenece, je dejal: "Prihodnost razvoja zdravil lahko pospešimo z digitalnimi rešitvami. Verjamemo, da družba Evinova s kombinacijo znanstvene strokovnosti in uspešno zgodovino razvoja digitalnih tehnologij, ki jih podpira umetna inteligenca na svetovni ravni, ponuja resnično priložnost za temeljite izboljšave v oskrbi pacientov, preoblikovanje zdravstva in zmanjšanje emisij ogljika."

Cristina Duran, predsednica družbe Evinova, je izjavila: "Z velikim navdušenjem predstavljamo portfelj globalno razvitih digitalnih rešitev, ustvarjenih za podporo razvojnemu procesu zdravil pri AstraZeneci, celotni skupnosti znanosti o življenju. Prepričani smo, da bo to pomembno prispevalo k napredku sektorja na področju digitalnega zdravja. Zavedamo se, da zdravstveni strokovnjaki in regulatorji potrebujejo učinkovite digitalne rešitve, ki se prepletajo s farmacevtsko industrijo in celovito podpirajo paciente. Družba Evinova bo s svojim izvorom iz samega jedra sektorja in dokazanimi izkušnjami na edinstven način nudila rešitve, ki temeljijo na znanstvenih dokazih in so vodene s človeškimi izkušnjami, njen glavni cilj pa bo izboljšava izkušenj in rezultatov za paciente."

Svetovno priznani CRO-ji, kot sta Parexel in Fortrea, so podpisali dogovore o vključitvi digitalnih zdravstvenih rešitev družbe Evinova v svojo obsežno bazo strank. Za pospešitev sprejetja teh rešitev v industriji in za vzdrževanje ter razširitev globalnega dosega svojih digitalnih produktov, družba Evinova sodeluje s podjetji za informacijsko tehnologijo Accenture in Amazon Web Services.

Družba Evinova bo združevala klinične in regulatorne izkušnje, pridobljene v AstraZeneci, z obsežnim strokovnim znanjem na področju digitalne tehnologije, ki obsega strategijo in razvoj, razvoj digitalnih izdelkov, znanost o podatkih in umetno inteligenco, oblikovanje uporabniške izkušnje in vedenjsko znanost. Poleg digitalnih rešitev bo družba Evinova nudila tudi prilagojene znanstvene rešitve, vključno z oddaljenim nadzorom pacientov in inovativnimi rešitvami za merjenje končnih izidov, kot tudi storitve načrtovanja preskušanj in svetovanje.

Opombe

Izdelki in rešitve družbe Evinova

Družba Evinova je v so-ustvarjanju s pacienti razvila nabor za razvoj zdravil Evinova, serijo digitalnih rešitev, namenjenih koristim za vse udeležence - paciente, zdravstvene strokovnjake in raziskovalce. Ta nabor vključuje:

Enotna rešitev za preskušanja družbe Evinova: To je globalno validirana GxP-rešitev, namenjena pacientom, osebju na mestih kliničnih preskušanj in osebju sponzorjev preskušanj, ki nadgrajuje izvedbo kliničnih preskušanj. Omogoča izvajanje tradicionalnih, hibridnih in decentraliziranih kliničnih preskušanj, pri čemer obogati izkušnje pacientov. Ta enotna rešitev omogoča neposredno zbiranje podatkov o primarnih in sekundarnih končnih točkah, vključno z inovativnimi digitalno podprtimi končnimi točkami, povezanimi medicinskimi napravami in senzorji, tako na mestu preskušanja kot v domovih pacientov. Podpira tudi storitve za virtualne obiske, vključno z dostavo zdravil pacientom, telefonskim zdravstvom, oddaljenim spremljanjem pacientov in sledenjem biološkim vzorcem. Interakcija s pacienti je omogočena preko enostavne, privlačne aplikacije, dostopne v več kot 40 državah in 80 jezikih. Interakcija z mestom preskušanja je omogočena preko portala z enotno prijavo.

Oblikovanje in načrtovanje študij družbe Evinova: algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja se uporabljajo za pomoč ekipam pri kliničnem razvoju in operacijah pri oblikovanju optimalnih študij, ob upoštevanju ključnih spremenljivk oblikovanja. Ekipe lahko oblikujejo svojo študijo, samodejno dobijo ocene stroškov in ocenijo operativno izvedljivost na podlagi dejanskih podatkov za posamezno indikacijo na ravni držav in mest. Lahko si ogledajo zgodovinske podatke in napovejo prihodnje trende. Modul vključuje tudi modele za ocenjevanje ogljičnega odtisa študije in njenega vpliva na izkušnje pacientov. Ekipe lahko skozi sodelovanje in primerjavo scenarijev pospešijo proces odločanja.

Upravljanje portfelja družbe Evinova: podpira upravljanje kliničnih programov in preskušanj, poročanje in nadzor s pomočjo transparentnih vpogledov v realnem času in napovedovalno analitiko. Omogoča celovit pregled portfelja skozi vse faze in omogoča sledenje kliničnim programom in preskušanjem na globalni, regionalni, državni in mestni ravni. Uporablja napovedovalne algoritme za napovedovanje ključnih prihodnjih mejnikov, kar voditeljem študij omogoča, da razumejo odstopanja od načrtov in ustrezno ukrepajo.

Digitalno zdravje

Tehnologije digitalnega zdravja se pojavljajo kot rešitev za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva in hkrati prispevajo k izboljšanju izkušenj ter rezultatov pacientov. Delež BDP, namenjen javnemu zdravstvu in dolgotrajni oskrbi v državah OECD, ki je bil v obdobju 2006-2010 okoli 6 %, naj bi se po napovedih do leta 2060 povečal na vsaj 9,5 %. V državah BRIICS se pričakuje, da se bodo deleži porabe prav tako opazno povečali, do leta 2060 naj bi dosegli približno 10 % BDP, razen če se uvedejo učinkovite politike za omejevanje stroškov1. Na podlagi podatkov o zdravstveni porabi iz leta 2018 McKinsey ocenjuje, da bi digitalni zdravstveni posegi sami po sebi lahko prihranili skoraj 500 milijard dolarjev ameriškemu zdravstvenemu sistemu, če bi bili popolnoma implementirani2.

Digitalno zdravje je obsežen (vreden več kot 900 milijard dolarjev do leta 2032) in hitro rastoč trg (letna stopnja rasti 13,6 % v obdobju 2022-2032). Trg za digitalno zdravje v raziskavah in razvoju ter dostava oskrbe z oddaljenim spremljanjem pacientov skupaj predstavljata okoli 60 % celotnega trga digitalnega zdravja3. Preostalih 40 % trga zajema presejanje in diagnostika, programi za dobro počutje in preprečevanje bolezni, dobava terapij in digitalne lekarne.

Digitalna zdravstvena tehnologija in klinične raziskave

Velik del stroškov in časa v postopku razvoja zdravil gre v klinična preskušanja, ne pa v oblikovanje molekul. Kljub temu so ta preskušanja ključna za postopek razvoja in odobravanja zdravil ter imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju dostopa do inovativnih zdravil. Raziskave kažejo, da zdaj stroški za lansiranje novega zdravila na trg znašajo do 2 milijardi dolarjev4, povprečen čas od začetka kliničnih testiranj do odobritve pa je 7,1 let5. V panogi skoraj 80 % kliničnih preskušanj ne doseže načrtovanih rokov za rekrutiranje6, le 3-5 % upravičenih bolnikov z rakom pa se vključi v klinično preskušanje7. Veliko skupin, vključno z marginaliziranimi rasnimi in etničnimi skupinami, ženskami in drugimi populacijami, je v kliničnih preskušanjih premalo zastopanih8.

V nedavnem članku AstraZenece, objavljenem v reviji Nature Medicine, je glavna avtorica Cristina Duran pokazala, da implementacija digitalne zdravstvene tehnologije v kliničnih preskušanjih lahko izboljša izkušnje pacientov z zmanjšanjem časovnih rokov in stroškov9.

AstraZeneca

AstraZeneca je globalno biofarmacevtsko podjetje, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in komercializacijo zdravil na recept, posebej v onkologiji, redkih boleznih ter biomedicini, ki vključuje kardiovaskularne, ledvično-metabolične in respiratorno-imunološke bolezni. S sedežem v Cambridgeu v Veliki Britaniji, deluje AstraZeneca v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporablja na milijone pacientov po vsem svetu. Za več informacij obiščite astrazeneca.com in sledite podjetju na družbenih omrežjih @AstraZeneca.

Evinova

Evinova je družba na področju zdravstvene tehnologije, ki pospešuje doseganje boljših zdravstvenih rezultatov z napredovanjem sektorja življenjskih znanosti v digitalnem zdravju. Z uporabo znanstvene strokovnosti, ki temelji na dokazih in vpogleda, usmerjenega na človeško izkušnjo, so naše digitalne rešitve skrbno zasnovane za skupno doseganje boljših zdravstvenih rezultatov. Družba Evinova deluje kot del skupine AstraZeneca na področju zdravstvene tehnologije.

Kontakti

Za podrobnosti o tem, kako vzpostaviti stik z ekipo za odnose z vlagatelji kliknite tukaj. Za stike z mediji kliknite tukaj.

Viri in literatura

  1. OECD. What future for health spending? Available at: https://www.oecd.org/economy/health-spending.pdf. Dostopano novembra 2023.

  2. McKinsey & Company. Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement? Available at: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement. Dostopano novembra 2023.

  3. Precedence Research. Digital Health Market (By Component: Software, Hardware, and Services; By Technology: Telehealthcare [Telehealth and Telecare], mHealth [Apps and Wearables], Digital Health Systems [E-prescribing Systems and Electronic Health Records], and Health Analytics) - Global Market Size, Trends Analysis, Segment Forecasts, Regional Outlook 2023 - 2032. Na voljo na: https://www.precedenceresearch.com/digital-health-market. Dostopano novembra 2023.

  4. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments. Available at: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Dostopano novembra 2023.

  5. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments. Available at: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Dostopano novembra 2023.

  6. Clinical Trials Arena. Clinical trial delays: America's patient recruitment dilemma. Available at: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/featureclinical-trial-patient-recruitment/. Dostopano novembra 2023.

  7. Baquet, C.R., Commiskey, P., Daniel Mullins, C., Mishra, S.I., Recruitment and participation in clinical trials: socio-demographic, rural/urban, and health care access predictors. Cancer Detect Prev. 2006;30(1):24-33. Na voljo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3276312/. Dostopano novembra 2023.

  8. Schwartz, A.L, Aslan, M., Morris, A.M., Halpern, S.D., Why diverse clinical trial participation matters. N Engl J Med 2023; 388:1252-1254. Na voljo na: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2215609#article_references. Dostopano novembra 2023.

  9. Durán, C.O., Bonam, M., Björk, E. et al. Implementation of digital health technology in clinical trials: the 6R framework. Nat Med (2023). Na voljo na: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02489-z. Dostopano novembra 2023.

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.

Kontakti

Brendan McEvoy
1-302-885-2677

Vir: AstraZeneca