O-STA

Družba Nippon Steel Corporation (NSC) bo prevzela družbo U. S. Steel, skupaj bosta postali "najboljši proizvajalec jekla z vodilnimi zmogljivostmi v svetovnem merilu"

Družba NSC bo prevzela družbo U. S. Steel za 55,00 USD na delnico v transakciji, ki je v celoti gotovinska in predstavlja 40-odstotno premijo, kar delničarjem družbe U. S. Steel zagotavlja gotovo in takojšnjo vrednost.

Transakcija povezuje dve ugledni podjetji z bogato zgodovino zagotavljanja odličnih izdelkov in storitev ter prispevanja k razvoju družbe

Združuje vodilne svetovne tehnologije in proizvodne zmogljivosti za boljše storitve strankam v ZDA in po svetu.

Z naložbenim sodelovanjem med dvema svetovnima jeklarskima inovatorjema krepi raznoliko in konkurenčno jeklarsko industrijo v ZDA v korist kupcev

Družba NSC bo spoštovala vse kolektivne pogodbe s sindikatom United Steelworkers Union kot del zavezanosti k ohranjanju trdnih odnosov z deležniki

Svetovno jeklarsko industrijo usmerja k razogljičenju in trajnostnemu svetu

Družba U. S. Steel bo obdržala svoje ikonično ime in sedež v Pittsburghu v Pensilvaniji

Transakcija predstavlja vrhunec procesa močnih strateških alternativ družbe U. S. Steel

Ustvarja pomembno vrednost za delničarje družb NSC in U. S. Steel

Skupna telefonska konferenca ob 8.00 uri zjutraj po vzhodnoameriškem času za razpravo o podrobnostih transakcije

TOKIO in PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)-- Družba Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), največji japonski proizvajalec jekla in eden vodilnih svetovnih proizvajalcev jekla, ter družba United States Steel Corporation (NYSE: X) (v nadaljnjem besedilu: U. S. Steel), vodilni proizvajalec jekla s konkurenčnimi prednostmi na področju poceni železove rude, proizvodnje jekla v malih jeklarnah in najboljših zmogljivosti za dodelavo v svojem razredu, sta danes objavili, da sta sklenili dokončni sporazum, v skladu s katerim bo družba NSC prevzela družbo U. S. Steel po ceni 55,00 USD na delnico, kar predstavlja lastniško vrednost približno 14,1 milijarde USD plus prevzem dolga, tako da skupna vrednost transakcije znaša 14,9 milijarde USD. Nakupna cena 55,00 USD na delnico predstavlja 40-odstotno premijo na zaključno ceno delnice družbe U. S. Steel 15. decembra 2023. Transakcijo je soglasno odobril upravni odbor družb NSC in U. S. Steel.

Družba NSC bo s prevzemom U. S. Steel okrepila svoje vodilne proizvodne in tehnološke zmogljivosti v svetovnem merilu ter razširila geografska območja, na katerih lahko NSC bolje služi vsem svojim deležnikom, vključno s strankami in širšo družbo. Transakcija bo povečala globalni odtis družbe NSC z občutno razširitvijo trenutne proizvodnje v Združenih državah Amerike, poleg že uveljavljenih območij Japonske, držav ASEAN in Indije. Zaradi prevzema družbe U. S. Steel s strani družbe NSC bo pričakovana skupna letna zmogljivost surovega jekla dosegla 86 milijonov ton - s čimer se bo pospešil napredek pri doseganju strateškega cilja NSC - 100 milijonov ton globalne zmogljivosti surovega jekla letno.

Predsednik NSC Eiji Hashimoto je dejal: "Navdušeni smo, da ta transakcija združuje dve podjetji z vodilnimi tehnologijami in proizvodnimi zmogljivostmi v svetovnem merilu, kar dokazuje naše poslanstvo, da služimo strankam po vsem svetu, kot tudi našo zavezanost k izgradnji okolju prijaznejše družbe z razogljičenjem jekla. Družba NSC že dolgo občuduje družbo U. S. Steel z globokim spoštovanjem do njenih naprednih tehnologij, bogate zgodovine in nadarjene delovne sile in verjamemo, da lahko skupaj naše cilje postavimo še višje. Transakcija krepi našo prisotnost v Združenih državah Amerike in zavezani smo k spoštovanju vseh obstoječih sindikalnih pogodb družbe U. S. Steel. Veselimo se tesnega sodelovanja z ekipo družbe U. S. Steel, da bi združili najboljše iz naših podjetij in skupaj napredovali kot ›najboljši proizvajalec jekla z vodilnimi zmogljivostmi v svetovnem merilu‹."

Izvršni podpredsednik družbe NSC Takahiro Mori je dejal: "Verjamemo, da je ta transakcija v najboljšem interesu naših dveh podjetij, saj delničarjem družbe U. S. Steel zagotavlja visoko in takojšnjo vrednost, hkrati pa povečuje možnosti za dolgoročno rast družbe NSC. Imamo trdno bilanco stanja in smo prepričani, da smo sposobni izkoristiti potencial združitve družb NSC in U. S. Steel skozi napredek pri proizvodnji jekla, kar bo ustvarilo dolgoročno vrednost za deležnike naših družb, vključno s strankami, zaposlenimi, dobavitelji, skupnostmi in delničarji."

David B. Burritt, predsednik in glavni izvršni direktor družbe U. S. Steel, je dejal: "Družba NSC je dokazano uspešna pri pridobivanju, upravljanju in vlaganju v jeklarne po vsem svetu, zato smo prepričani, da je ta kombinacija tako kot naša strategija resnično najboljša za vse. Ta transakcija uresničuje izjemno vrednost, ki jo ima danes naše podjetje, in je rezultat celovitega in temeljitega postopka strateških alternativ, ki ga je opravil naš upravni odbor. Za naše zaposlene v družbi U. S. Steel, ki sem jim še naprej hvaležen, transakcija združuje podobno misleča jeklarska podjetja z neomajno osredotočenostjo na varnost, skupnimi cilji, vrednotami in strategijami, ki temeljijo na bogati zgodovini. Družbi U. S. Steel in NSC za stranke ustvarjata resnično globalno jeklarsko podjetje s skupnimi zmogljivostmi in inovacijami, ki lahko izpolni spreminjajoče se potrebe naših strank. Današnja napoved koristi tudi Združenim državam, saj zagotavlja konkurenčno domačo jeklarsko industrijo in hkrati krepi našo prisotnost na svetovni ravni. Pričakuje se, da bo naša skupna osredotočenost na razogljičenje okrepila in pospešila našo zmožnost, da strankam ponudimo inovativne jeklarske rešitve za doseganje trajnostnih ciljev."

Strateške koristi

  • Naprej gremo skupaj kot "najboljši proizvajalec jekla z vodilnimi zmogljivostmi v svetovnem merilu". Transakcija združuje vrhunske tehnologije družb NSC in U. S. Steel za pospeševanje inovacij in zagotavljanje visokokakovostnih jeklenih izdelkov, kot so električno jeklo in avtomobilsko ploščato jeklo, strankam po vsem svetu. Družbi NSC in U. S. Steel bosta delili svoje vodilne svetovne tehnologije in proizvodne zmogljivosti, da bi bili na čelu inovacij in digitalne preobrazbe v jeklarstvu v korist strank. Družba U. S. Steel je dokazano inovativna na področju energijske učinkovitosti, saj ima proizvajalec Big River Steel eno najnaprednejših in najsodobnejših trajnostnih jeklarn v Severni Ameriki. Sinergije transakcije bodo predvsem posledica združitve napredne proizvodne tehnologije in strokovnega znanja družb U. S. Steel in NSC, vključno s stroškovno učinkovitim poslovanjem, varčevanjem z energijo in recikliranjem. Tehnologija in izdelki družbe NSC bodo še dodatno izboljšali tehnične zmogljivosti portfelja izdelkov družbe U. S. Steel, ki se pridobivajo, talijo in izdelujejo v Ameriki, ter tako bolje podprli spreminjajoče se povpraševanje kupcev v Združenih državah Amerike.

  • Krepitev sposobnosti zadovoljevanja naraščajočega povpraševanja po visokokakovostnem jeklu v ZDA in po svetu. Družba U. S. Steel je že dolgo ena od vodilnih v ameriški jeklarski industriji, NSC pa že desetletja uspešno služi ameriškim strankam. Skupaj z družbo U. S. Steel bo družba NSC v dobrem položaju, da izkoristi naraščajoče povpraševanje po visokokakovostnem jeklu, avtomobilskem in električnem jeklu ter zagotovi odlične izdelke in storitve. Poleg tega je družba NSC zavezana, da bo služila strankam v Združenih državah Amerike in dobavljala visoko zmogljive jeklene izdelke, ki ustrezajo potrebam vsake uporabe.

  • Svetovno jeklarsko industrijo usmerja k razogljičenju in trajnostnemu svetu. Družbi NSC in U. S. Steel si delita zavezo, da se bosta do leta 2050 razogljičili, in priznavata, da je reševanje trajnostnih izzivov temeljni steber obstoja in rasti jeklarn. Ključno področje sodelovanja po transakciji bo nadaljnje pospeševanje tega cilja in spodbujanje alternativnih tehnologij pri razogljičenju. Družba NSC razvija tri prebojne tehnologije za dosego svojega cilja, tj. doseči ogljično nevtralnost do leta 2050, vključno s tehnologijo vbrizgavanja vodika v peči, proizvodnjo visokokakovostnega jekla v velike elektro-obločne peči in uporabo vodika v postopku neposredne redukcije železa. Družba U. S. Steel je prav tako osredotočena na zmanjševanje ogljičnega odtisa, med drugim si nenehno prizadeva za manjšo porabo energije v svojih obstoječih dejavnostih, v svoj odtis vključuje zmogljivosti elektro-obločnih peči in gradi drugo sodobno mini tovarno v Arkansasu.

  • Spoštuje vse sporazume med družbo U. S. Steel in sindikatom United Steelworkers Union: Družba NSC ima dobre izkušnje na področju varnosti na delovnem mestu in sodeluje s sindikati. Vse zaveze družbe U. S. Steel do zaposlenih, vključno z vsemi kolektivnimi pogodbami, sklenjenimi s sindikati, bodo spoštovane in družba NSC se zavezuje, da bo te odnose neprekinjeno ohranjala.

  • Zavezuje se k ohranjanju močnih odnosov z deležniki, vključno z zaposlenimi, strankami, dobavitelji in skupnostmi. Združena delovna sila je ključnega pomena za delovanje v Združenih državah in po svetu. Po zaključku transakcije bo družba U. S. Steel obdržala svoje ikonično ime, blagovno znamko in sedež v Pittsburghu. Družba NSC se zavzema za kontinuiteto v močnih odnosih z dobavitelji družbe U. S. Steel, strankami, okoliškimi skupnostmi in ljudmi, ki podpirajo delovanje družbe U. S Steel, in je predana temu, da je produktivna članica teh skupnosti.

  • Ustvarja pomembno vrednost za delničarje družb NSC in U. S. Steel. Transakcija pospešuje rast družbe NSC kot "najboljšega proizvajalca jekla z vodilnimi zmogljivostmi v svetovnem merilu", ki je pripravljen zagotoviti višjo rast, večjo dobičkonosnost in dolgoročno vrednost za delničarje družbe NSC. Popolnoma gotovinska ponudba zagotavlja tudi močno ustvarjanje vrednosti in gotovost vrednosti za delničarje U. S. Steel. Ta transakcija je uspešen rezultat celovitega in temeljitega strateškega pregleda, ki sta ga opravila družba U. S. Steel in njen upravni odbor. Nakupna cena 55,00 USD na delnico predstavlja 40-odstotno premijo na zaključno ceno delnice družbe U. S. Steel 15. decembra 2023.

Podatki o transakciji

Transakcija bo predvidoma zaključena v drugem ali tretjem četrtletju koledarskega leta 2024, če jo bodo odobrili delničarji družbe U. S. Steel, če bodo pridobljene običajne regulativne odobritve in drugi običajni pogoji za njen zaključek. Družba NSC namerava transakcijo financirati predvsem s prihodki od posojil nekaterih japonskih bank in si je že zagotovila zaveze za financiranje. Za transakcijo ne veljajo nobeni pogoji financiranja.

Svetovalci

Družba Citi deluje kot finančni svetovalec družbe NSC. Družba Ropes & Gray LLP deluje kot pravni svetovalec družbe NSC. Družbe Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC in Evercore delujejo kot finančni svetovalci družbe U. S. Steel. Podjetji Milbank LLP in Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sta pravni svetovalki družbe U. S. Steel.

Telefonska konferenca

Družbi NSC in U. S. Steel bosta danes, 18. decembra 2023, ob 8.00 zjutraj po vzhodnoameriškem času (ob 22.00 po japonskem času na Japonskem) organizirali konferenčni klic, na katerem bosta z analitiki in vlagatelji razpravljali o predlaganem prevzemu. Če želite poslušati spletni prenos konferenčnega klica in dostopati do predstavitve z diapozitivi, obiščite spletno stran družbe U. S. Steel, www.ussteel.com in kliknite na oddelek "Investors". Po konferenci bo na voljo posnetek na spletni strani za odnose z investitorji: https://investors.ussteel.com/.

Več o predlagani transakciji lahko izveste na: www.BestDealforAmericanSteel.com.

O družbi NSC

Družba NSC je največji japonski proizvajalec jekla in eden vodilnih svetovnih proizvajalcev jekla. Družba NSC ima globalno zmogljivost proizvodnje surovega jekla v višini približno 66 milijonov ton in zaposluje približno 100.000 ljudi po vsem svetu. Proizvodna baza družbe NSC je na Japonskem, družba pa je prisotna še v 15 državah, med drugim v: Združenih državah, Indiji, na Tajskem, v Indoneziji, Vietnamu, Braziliji, Mehiki, na Švedskem, Kitajskem in drugje. Družba NSC je pred približno 40 leti ustanovila skupno podjetje v Združenih državah Amerike in se osredotočila na vzpostavljanje sodelovalnih in dobrih odnosov z zaposlenimi, sindikati, dobavitelji, strankami in skupnostmi. Kot "najboljši proizvajalec jekla z vodilnimi zmogljivostmi na svetu" si družba NSC prizadeva za vodilne svetovne tehnologije in proizvodne zmogljivosti ter prispeva k družbi z zagotavljanjem odličnih izdelkov in storitev. Za več informacij obiščite: https://www.nipponsteel.com.

O družbi U. S. Steel

Družba U. S. Steel, ustanovljena leta 1901, je vodilni proizvajalec jekla. Z neomajno osredotočenostjo na varnost strategija družbe Best for All®, ki je usmerjena v stranke, prispeva k bolj varni in trajnostni prihodnosti za družbo U. S. Steel in njene deležnike. S ponovnim poudarkom na inovacijah družba U. S. Steel z jeklenimi izdelki z visoko dodano vrednostjo oskrbuje avtomobilsko industrijo, gradbeništvo, industrijo gospodinjskih aparatov, energetiko ter industrijo zabojnikov in embalaže. Družba vzdržuje tudi napredno proizvodnjo železove rude in ima letno neto zmogljivost proizvodnje surovega jekla v višini 22,4 milijona ton. Družba U. S. Steel ima sedež v Pittsburghu v Pensilvaniji, v Združenih državah Amerike in Srednji Evropi pa opravlja najnaprednejše dejavnosti. Za več informacij obiščite: www.ussteel.com.

Dodatne informacije in kje jih najti

To sporočilo za javnost se nanaša na predlagano transakcijo med družbama United States Steel Corporation ("družba U. S. Steel") in NSC. V zvezi s predlagano transakcijo bo družba U. S. Steel pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC") vložila ustrezno gradivo, vključno z izjavo o pooblastilu družbe U. S. Steel na obrazcu 14A ("izjava o pooblastilu"). Informacije v predhodni izjavi o pooblastilu ne bodo popolne in se lahko spremenijo. Dokončna izjava o pooblastilu bo dostavljena delničarjem družbe U. S. Steel. Družba U. S. Steel lahko SEC predloži tudi druge dokumente v zvezi s predlagano transakcijo. To sporočilo za javnost ne nadomešča izjave o pooblastilu ali katerega koli drugega dokumenta, ki bo morda predložen SEC v zvezi s predlagano transakcijo. Predlagana transakcija bo predložena v presojo delničarjem družbe. DELNIČARJE DRUŽBE POZIVAMO, DA PRED ODLOČITVIJO O GLASOVANJU NATANČNO IN V CELOTI PREBEREJO VSE USTREZNE DOKUMENTE, KI SO ALI BODO VLOŽENI PRI SEC, VKLJUČNO Z IZJAVO O POOBLASTILU TER VSEMI SPREMEMBAMI ALI DOPOLNITVAMI TEH DOKUMENTOV, ČE IN KO BODO NA VOLJO, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O DRUŽBI U. S. STEEL, DRUŽBI NSC IN PREDLAGANI TRANSAKCIJI.

Delničarji družbe U. S. Steel bodo lahko brezplačno pridobili kopije predhodne izjave o pooblastilu in dokončne izjave o pooblastilu (v vsakem primeru posebej, če in ko bo na voljo) ter drugih dokumentov, ki vsebujejo pomembne informacije o družbi U. S. Steel, družbi NSC in predlagani transakciji, ko bodo ti dokumenti vloženi pri SEC, in sicer na spletnem mestu SEC (www.sec.gov). Kopije izjave o pooblastilu in drugih dokumentov, ki jih je družba U. S. Steel vložila pri SEC, lahko brezplačno dobite tudi tako, da zahtevo naslovite na United States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, Attention: Corporate Secretary; Tel.: 412-433-1121, ali na spletnem mestu družbe U. S. Steel www.ussteel.com.

Udeleženci v pridobivanju pooblastil

Družba NSC, družba U. S. Steel ter nekateri njeni izvršni direktorji in zaposleni se lahko štejejo za udeležence v pridobivanju pooblastil delničarjev družbe v zvezi s predlagano transakcijo. Informacije o direktorjih in izvršnih direktorjih družbe, ki se v skladu s pravili SEC lahko štejejo za udeležence pri pridobivanju delničarjev družbe v zvezi s predlagano transakcijo, vključno z opisom njihovih neposrednih ali posrednih deležev na podlagi imetništva vrednostnih papirjev ali kako drugače, bodo navedene v izjavi o pooblastilu, ko bo ta vložena pri SEC. Informacije o teh osebah so vključene v letno izjavo o pooblastilu vsake družbe in v druge dokumente, ki so bili naknadno vloženi pri SEC, in bodo vključene v izjavo o pooblastilu, ko bo ta vložena. Brezplačne izvode izjave o pooblastilu in drugo gradivo lahko dobite, kot je opisano v prejšnjem odstavku.

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za javnost vsebuje informacije o družbi U. S. Steel in družbi NSC, ki lahko predstavljajo "izjave o prihodnosti", kot je ta izraz opredeljen v zakonu o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995 in drugih zakonih o vrednostnih papirjih, na katere vplivajo tveganja in negotovosti. Naš namen je, da za izjave o prihodnosti v teh oddelkih veljajo določbe varnega pristana za izjave o prihodnosti. Na splošno smo takšne izjave o prihodnosti opredelili z uporabo besed "verjamemo", "pričakujemo", "nameravamo", "ocenjujemo", "predvidevamo", "projiciramo", "ciljamo", "napovedujemo", "cilj", "naj", "načrt", "cilj", "prihodnost", "bo", "lahko" in podobnih izrazov ali z uporabo prihodnjih datumov v povezavi z razpravami o, med drugim, vseh teh zadevah, izjavami, ki izražajo splošna stališča o prihodnjih poslovnih ali finančnih rezultatih, poslovni ali finančni uspešnosti, trendih, dogodkih ali razvoju, ki jih pričakujemo ali predvidevamo, da se bodo zgodili v prihodnosti, pričakovanih prihrankih stroškov, morebitnih kapitalskih in operativnih denarnih izboljšavah ter spremembah v svetovnem gospodarskem okolju, pa tudi z izjavami o predlagani transakciji, vključno s časom zaključka transakcije. Vendar odsotnost teh besed ali podobnih izrazov ne pomeni, da izjava ni usmerjena v prihodnost. Izjave o prihodnosti vključujejo vse izjave, ki niso zgodovinska dejstva, temveč predstavljajo le prepričanja družbe U. S Steel o prihodnjih ciljih, načrtih in pričakovanjih glede naših obetov za prihodnost in drugih dogodkov, od katerih so mnogi po svoji naravi negotovi in na katere družba U. S. Steel ali družba NSC nimata vpliva. Mogoče je, da se bodo dejanski rezultati in finančno stanje družbe U. S. Steel ali družbe NSC bistveno razlikovali od pričakovanih rezultatov in finančnega stanja, navedenih v teh izjavah o prihodnosti. Vodstvo družbe U. S. Steel oziroma družbe NSC, kot je primerno, meni, da so te izjave o prihodnosti v času, ko so bile podane, utemeljene. Vendar je treba biti previden in se ne zanašati pretirano na takšne izjave o prihodnosti, saj take izjave veljajo le na dan, ko so bile podane. Poleg tega za izjave o prihodnosti veljajo določena tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od preteklih izkušenj družbe U. S. Steel ali družbe NSC ter naših sedanjih pričakovanj ali napovedi. Tveganja in negotovosti brez omejitev vključujejo: zmožnost strank, da izvedejo predlagano transakcijo pravočasno ali sploh; časovni razpored, prejem in pogoji vseh zahtevanih vladnih in regulativnih odobritev predlagane transakcije, zaradi katerih bi lahko stranke prekinile končno pogodbo in načrt združitve v zvezi s predlagano transakcijo ("pogodba o združitvi"); pojav kakršnega koli dogodka, spremembe ali druge okoliščine, ki bi lahko povzročila odpoved pogodbe o združitvi; možnost, da delničarji družbe U. S. Steel ne odobrijo predlagane transakcije; tveganja in negotovosti v zvezi z zagotavljanjem potrebne odobritve delničarjev; tveganje, da pogodbeni stranki pogodbe o združitvi morda ne bosta mogli pravočasno ali sploh izpolniti pogojev za predlagano transakcijo; tveganja, povezana z motnjami upravljanja časa iz tekočih poslovnih operacij zaradi predlagane transakcije; določene omejitve v času čakanja na predlagano transakcijo, ki lahko vplivajo na sposobnost družbe U. S. Steel, da sledi določenim poslovnim priložnostim ali strateškim transakcijam; tveganje, da bi lahko kakršne koli objave v zvezi s predlagano transakcijo negativno vplivale na tržno ceno navadnih delnic družbe U. S. Steel ali navadnih delnic NSC ali ADR (American Depositary Receipts); tveganje morebitnih nepričakovanih stroškov ali izdatkov, ki izhajajo iz predlagane transakcije; tveganje morebitnih sodnih sporov v zvezi s predlagano transakcijo; in tveganje, da bi lahko predlagana transakcija in njena objava negativno vplivala na zmožnost družbe U. S. Steel ali družbe NSC, da obdrži stranke ter obdrži in najame ključno osebje ter ohrani odnose s strankami, dobavitelji, zaposlenimi, delničarji in drugimi poslovnimi odnosi ter na njegove rezultate poslovanja in poslovanje nasploh; in tveganje, da bi predlagana transakcija v teku lahko negativno vplivala na vodstvo družbe U. S. Steel. Družba U. S. Steel napotuje bralce na svoj obrazec 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2022, in četrtletno poročilo na obrazcu 10-Q za četrtletje, ki se je končalo 30. septembra 2023, ter na druge dokumente, ki jih vlaga pri SEC, za druga tveganja, povezana s prihodnjim poslovanjem družbe U. S. Steel. Ti dokumenti vsebujejo in opredeljujejo pomembne dejavnike, zaradi katerih bi se lahko dejanski rezultati bistveno razlikovali od tistih, ki jih vsebujejo izjave o prihodnosti. Tveganja, povezana z izjavami družbe NSC o prihodnosti, med drugim vključujejo spremembe regionalnih in svetovnih makroekonomskih razmer, zlasti na Japonskem, Kitajskem in v Združenih državah Amerike; presežne zmogljivosti in presežno ponudbo v jeklarski industriji; nepoštene trgovinske in cenovne prakse na regionalnih trgih družbe NSC; možnost nizkih cen jekla ali presežne ponudbe železove rude; možnost znatnega povečanja tržnih cen osnovnih surovin; možnost zmanjšanja vrednosti japonskega jena v primerjavi z ameriškim dolarjem in drugimi pomembnimi tujimi valutam; izguba tržnega deleža zaradi nadomestnih materialov; sposobnost družbe NSC, da zmanjša stroške in izboljša učinkovitost poslovanja; možnost, da načrtovana zavezništva, prevzemi ali naložbe ne bodo dokončani ali da taka zavezništva, prevzemi ali naložbe ne bodo imeli pričakovanih rezultatov; naravne nesreče in nesreče ali nepredvidljivi dogodki, ki lahko prekinejo dobavno verigo družbe NSC, ter drugi dogodki, ki lahko negativno vplivajo na poslovne dejavnosti družbe NSC; tveganja v zvezi z emisijami CO2 in izzivom družbe NSC za ogljično nevtralnost; gospodarsko, politično, družbeno in pravno negotovost poslovanja v hitro rastočih gospodarstvih; možnost nastanka stroškov zaradi napak v naših izdelkih ali nastanka dodatnih stroškov in škode ugledu zaradi napak v izdelkih drugih proizvajalcev jekla; možnost, da ne bi mogli zaščititi svojih pravic intelektualne lastnine ali se soočiti s tožbami tretjih oseb zaradi kršitve intelektualne lastnine; spremembe zakonov in predpisov držav, v katerih poslujemo, vključno s trgovinskimi zakoni in tarifami ter davčnimi, okoljskimi, zdravstvenimi in varnostnimi zakoni; in možnost škode našemu ugledu in poslovanju zaradi kršitev podatkov in kraje podatkov. Vse informacije v tem sporočilu za javnost veljajo na zgornji datum. Niti družba U. S. Steel niti družba NSC se ne zavezujeta, da bosta posodobili katero koli izjavo o prihodnosti, da bi jo uskladili z dejanskimi rezultati ali spremembami v pričakovanjih družbe U. S. Steel ali NSC, bodisi kot posledica novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače, razen če to zahteva zakon.

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.

Na voljo so fotografije/večpredstavnostno gradivo: https://www.businesswire.com/news/home/53872312/en

Kontaktni podatki

Kontakti družbe NSC
Stiki z javnostmi
pr_contact@jp.nipponsteel.com
Kayo Kikuchi / +81-3-6867-2977 / kikuchi.26s.kayo@jp.nipponsteel.com
Masato Suzuki / +81-3-6867-2135 / suzuki.s4f.masato@jp.nipponsteel.com

Investitorji
ir@jp.nipponsteel.com
Yuichiro Kaneko / +81-80-9022-6867 / kaneko.yc3.yuichiro@jp.nipponsteel.com
Yohei Kato / +81-80-2131-0188 / kato.rk5.yohei@jp.nipponsteel.com

Splošna vprašanja (ZDA)
Nippon Steel North America, Inc./+1 (713) 654 7111

Stiki z javnostmi v ZDA
NSCMedia@teneo.com
Robert Mead / +1 (917) 327 9828 / Robert.Mead@teneo.com
Monika Driscoll / +1 (929) 388 9442 / Monika.Driscoll@teneo.com
Tucker Elcock / +1 (917) 208 4652 / Tucker.Elcock@teneo.com

Kontakti U. S. Steel
Stiki z javnostmi
Tara Carraro
Višja podpredsednica, Vodja oddelka za komunikacije

Tel.: 412-433-1300
E-pošta media@uss.com

Kelly Sullivan/Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Tel.: 212-355-4449

Investitorji
Emily Chieng
Oddelek za odnose z investitorji

Tel.: (412) 618-9554
E-pošta: ecchieng@uss.com


Vir: United States Steel Corporation in Nippon Steel Corporation