O-STA

Leto 2023 je bilo za turizem najuspešnejše doslej

Danes smo objavili podatke o prihodih in prenočitvah turistov v decembru 2023 in s tem tudi za celotno leto 2023. Podatki kažejo, da je bilo leto 2023 za turizem najuspešnejše doslej.

V letu 2023 je Slovenijo obiskalo skoraj 6,2 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 16,1 milijona prenočitev oz. na letni ravni za 4 % več. Leto 2023 je bilo za turizem najuspešnejše doslej. Tako po številu prihodov kot prenočitev, slednjih je bilo za 2 % več kot v turistično doslej najuspešnejšem letu 2019.

Domači turisti so prispevali skoraj 4,6 milijona prenočitev oz. 28 % vseh, tuji pa nekaj več kot 11,5 milijona oz. 72 %. Prvih je bilo za 17 % manj, drugih pa za 15 % več kot leta 2022. V primerjavi z 2019 se je število prenočitev domačih turistov povečalo za 4 %, tujih pa za 2 %.

Med tujimi turisti jih je bilo lani največ iz Nemčije (1,9 milijona oz. 16 % vseh tujih prenočitev). Sledili so turisti iz Italije, Avstrije, Češke, Nizozemske in Hrvaške. V primerjavi z letom prej smo zaznali za 27 % več hrvaških turistov, za 18 % več italijanskih, za 16 % več čeških in za 11 % več avstrijskih.

Objava Prihodi in prenočitve turistov, december 2023.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.