O-STA

Vabilo na dogodek: Izziv učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo

Vabilo na dogodek: Izziv učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo

03.02.2024 • Rajko Dolinšek

Dogodek je namenjen interdisciplinarni izmenjavi znanja in izkušenj na področju ravnanja in vedenja z energijo in človeškem dejavniku, ki igra ključno vlogo pri spodbujanju in povečanju učinkovitosti ukrepov učinkovite rabe energije.

---

Dogodek bo v sredo, 7. februarja 2024

v veliki sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Rok za prijave je 6.2. do 20. ure.

---

Program

11:00 Uvodni nagovor:

DS Tina Seršen, državna sekretarka, MOPE

---

11:10 Predstavitev rezultatov naročniškega modula Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS GOS 2023)

· Pomen naročniškega modula raziskave REUS, Rajko Dolinšek, Informa Echo

· Pomen kazalcev vedenja in ravnanja pri doseganju okoljskih in podnebnih ciljev, Agencija za okolje RS (ARSO), Nataša Kovač

· Poznavanje in mnenja o svetovalni mreži ENSVET s strani uporabnikov, Eko sklad / Svetovalna mreža ENSVET, Tjaša Bandelj, svetnica za trajnostno mobilnost, promocijo in informiranje

· Razumevanje in pripravljenost gospodinjstev na aktivni odjem el. energije. Zainteresiranost za lastno proizvodnjo el. energije in uporabo el. avtomobila, ELES, Vladimir Mauko, izvedenec za načrtovanje in analize investicij

Diskusija

---

12:20 Predstavitev trendov in posodobljenih kazalcev vedenja in ravnanja z energijo:

Rajko Dolinšek, Informa Echo

· Odnos javnosti do porabe energije v gospodinjstvih

· Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti

· Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb

· Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa

· Odnos javnosti do baterijskih el. vozil in plug-in hibridnih vozil

· Odnos javnosti do porabe goriv v prometu

Diskusija

---

13:00 Predstavitev vzorčnega kombiniranega kazalca naklonjenosti uporabi fotovoltaike:

Rajko Dolinšek, Informa Echo in Lenka Hrastar, IPSOS

· Kratka predstavitev Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo (EURE)

· Človeški dejavnik kot ključni vidik načrtovanja in spremljanja učinkov ukrepov v NEPN in drugih strateških dokumentih

· Kombiniran kazalec naklonjenosti uporabi fotovoltaike

Diskusija

---

13:30 Zaključek

Rajko Dolinšek / Informa Echo