O-STA

Lastna izkušnja: Spoznavanje in vzdrževanje ogrevalnega sistema

Lastna izkušnja: Spoznavanje in vzdrževanje ogrevalnega sistema
Glavna plinska požarna pipa (sl. 01)
Plinski kotel (sl. 02)
Manometer (sl. 03)
Obtočna črpalka (sl. 04)
Brezžični termostat za regulacijo temperature (sl. 05)
Evidenca vzdrževanja (sl. 06)
Plinomer (sl. 07)
Nastavitev termostatskih ventilov (sl. 08)
Odzračevanje radiatorjev (sl. 09)
Sproščanje blokade termostatske igle (sl. 10)
Odpiranje ventilov za dovod in odvod ogrevalne vode (sl. 11)

Za lažje vzdrževanje ogrevalnega sistema smo pripravili lastna navodila za uporabo vgrajenih tehničnih naprav. Začeli smo tudi voditi evidenco mesečne porabe in cene energije.

Ko je sistem za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode pravilno postavljen, vzdrževanje sistema med letom ne zahteva veliko dela. Če dobro poznamo funkcije sistema, je posledično lažje tudi vzdrževanje.

Branje navodil za uporabo tehničnih naprav je dolgočasno vendar koristno. Najboljši trenutek za pisanje seznama z nasveti kaj moramo narediti in kdaj, je med zaključnimi deli, ko je strokovnjak še vedno na voljo.

Korak izvedbe projekta zamenjave ogrevalnega sistema je trajal približno en teden. Izolacija cevi razvodnega sistema, spoznavanje novega sistema in nastavitve načina delovanja vseh naprav pa je trajalo približno dva tedna.

---

Primer iz prakse

To je osmi od devetih člankov, v katerih delimo svojo izkušnjo zamenjave starega ogrevalnega sistema z novim. V tem članku predstavljamo nekaj idej za spoznavanje in vzdrževanje ogrevalnega sistema.

1. Zamenjava ogrevalnega sistema

2. Ali je ob zamenjavi ogrevalnega sistema smiselna tudi zamenjava energenta?

3. Menjava ogrevalnega sistema po korakih

4. Naprave novega sistema za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode

5. Izolacija cevi razvodnega sistema za ogrevanje (video)

6. Regulacija temperature zraka v ogrevalni sezoni

7. Optimizacija delovanja radiatorja

8. Spoznavanje in vzdrževanje ogrevalnega sistema

9. Spremljanje porabe plina in rezultati zamenjave ogrevalnega sistema

---

KAJ SMO UGOTOVILI GLEDE VZDRŽEVANJA SISTEMA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE

Problemi, s katerimi smo se srečevali v preteklosti:

· ni bilo nikogar, ki bi se čutil odgovornega za vzdrževanje ogrevalnega sistema,

· nismo shranili navodil, ponudb ali računov, da bi bilo razvidno katere naprave imamo in kako delujejo,

· nismo vodili evidence servisiranja in porabe energije,

· plinska peč je bila redno servisirana, obtočna črpalka pa ne.

Med projektom zamenjave sistema za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode smo prišli do naslednjih ugotovitev:

· Za pravilno in energetsko učinkovito delovanje sistema je treba vzdrževati vse dele sistema, ne le glavnih naprav.

· Pri vzdrževanju sistema je najbolj pomembno, da nekdo v gospodinjstvu prevzame odgovornost za skrb za sistem. Za to je najbolje pripraviti lastna navodila.

· Najboljši trenutek za pisanje navodil je med zaključnimi deli, ko so montažer, mojster, inštalater oziroma serviser še na voljo.

SPOZNAVANJE OSNOVNIH FUNKCIJ, POMEMBNIH ZA VZDRŽEVANJE OGREVALNEGA SISTEMA

Večina si tehnične podrobnosti naprav težko zapomni, zato smo naprave fotografirali in zapisali najpomembnejša navodila za njihovo uporabo. Poznavanje funkcij sistema bo omogočilo lažje vzdrževanje.

Glavna plinska požarna / zaporna pipa

Če se glavna plinska požarna pipa nahaja v omarici, mora biti na vratih nalepka rumene barve z napisom: "GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA". Ker naša glavna plinska pipa ni nameščena v omarici, smo nalepko naredili sami.

Ker se plinska pipa zelo redko odpira/zapira smo zapisali tudi položaj za odpiranje in zapiranje (rdeči ročaj):

· ODPRT: navpični položaj

· ZAPRT: vodoravni položaj (oziroma pod kotom 90 stopinj glede na cev)

(sl. 01)

KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL

Za lažje vzdrževanje ogrevalnega sistema in lažje branje uporabniškega priročnika smo najprej popisali vse priključke in elemente na nadzorni plošči. Nato smo serviserja prosili za pojasnilo, na kaj moramo biti pozorni.

V našem primeru skica plinskega kotla izgleda takole:

1. Elektrika za obtočno (cirkularno) črpalko

2. Elektrika za plinsko peč

3. Nadzorna plošča plinske peči

4. Dovod mrzle vode iz vodovoda

5. Dovod plina iz plinovoda

6. Ventil za regulacijo tlaka v radiatorskem sistemu

7. Dovod ohlajene vode iz radiatorskega sistema v plinsko peč + magnetni separator nečistoč

8. Odvod ogrevane vode v radiatorski sistem

9. Nevtralizacijski filter za kondenz

10. Kondenzat iz toplotne črpalke

(sl. 02)

Navodila za naš plinski kotel:

· Tlak vode v ogrevalnem sistemu se lahko odčita na manometru in mora biti med 1,5 in 2 bara. Optimalni tlak znaša približno 1,8 bara.

· Če toplotna črpalka zadostuje za ogrevanje sanitarne vode, lahko ob koncu ogrevalne sezone izklopimo plinski kotel.

(sl. 03)

OBTOČNA ČRPALKA

Obtočna črpalka služi za nenehno kroženje sanitarne tople vode od hranilnika vode do pip. Namenjena je temu, da v najbolj oddaljenih delih hiše po odprtju pipe zelo hitro dobimo toplo vodo.

Pomen tipk za način delovanja obtočne črpalke v našem primeru:

1. Tipka za izbiro stanja delovanja: neprekinjeno delovanje, nastavitveni način, delovanje s časovnim stikalom, neprekinjeno mirovanje.

2. Tipka za nastavitev časa (trenutni čas in čas delovanja)

3. Tipka za potrditev ali izbris nastavljenega časa

4. LED lučka sveti zeleno: črpalka deluje

(sl. 04)

BREZŽIČNI TERMOSTAT ZA REGULACIJO TEMPERATURE

Termostat je namenjen upravljanju ogrevalnih ali klimatskih sistemov in ima več programov, kot so nastavljanje temperature za nočni in dnevni režim delovanja oziroma način delovanja za delovne dni in vikend.

Pomen tipk za način delovanja termostata v našem primeru:

1. Tipka "navzgor"

2. Udobno ("dnevno") / varčno ("nočno") delovanje

3. Tipka "navzdol"

4. Nastavitev časa

5. Nastavitev programa

6. Nastavitev temperature (simbol termostatske igle)

7. Osvetlitev zaslona

(sl. 05)

SERVIS KONDENZACIJSKEGA PLINSKEGA KOTLA IN SANITARNE TOPLOTNE ČRPALKE

Energetski svetovalci svetujejo pregled kondenzacijskega plinskega kotla oziroma sanitarne toplotne črpalke enkrat letno (po potrebi tudi pogosteje). Takšen pregled mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak.

Zato smo si zapisali kontaktno številko našega serviserja. Da bomo vedeli, kdaj smo nazadnje opravili servis in kaj je bilo narejeno, smo začeli voditi tudi ustrezno evidenco.

(sl. 06)

SPREMLJANJE DELOVANJA SISTEMA

Ko je sistem za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode pravilno vgrajen, vzdrževanje ogrevalnega sistema med letom ne zahteva veliko dela.

V našem primeru je spremljanje delovanja sistema omejeno na:

· tedensko odčitavanje in prilagajanje zahtevane temperature prostora in načina delovanja (dnevni, nočni) v sezoni gretja,

· mesečno odčitavanje števčnega stanja plinomera in spremljanje porabe zemeljskega plina,

· mesečno odčitavanje tlaka vode v plinskemu kotlu in (občasno) temperature v bojlerju

Spremljanje porabe zemeljskega plina

Za lažje spremljanje porabe plina smo odprli datoteko, v katero sedaj na podlagi računa za plin redno vpisujemo stanje plinomera, ceno plina na kWh in skupni strošek.

Števčno stanje (brez številk v rdečem okvirju) sedaj oddamo zadnjih 5 dni v mesecu in plačamo le dejansko porabo za tekoči mesec.

(sl. 07)

Redno odčitavanje tlaka vode v plinskemu kotlu

Tlak vode v ogrevalnem sistemu odčitamo na manometru na kotlu, v večjih, vendar rednih intervalih med celotno ogrevalno sezono.

Če je tlak blizu minimalnega, moramo v sistem dodati vodo, da kazalec doseže želeno vrednost. Pri nas je to od 1,7 do 1,8 barov.

(sl. 03)

PRIPRAVA RADIATORJEV PRED OGREVALNO SEZONO

Pravilno delovanje vseh radiatorjev je predpogoj za uravnoteženo regulacijo temperature v stanovanju oziroma hiši.

Na začetku kurilne sezone moramo preveriti ali vsi radiatorji delujejo pravilno in nastaviti termostate na želeno temperaturo.

Nastavitev termostatskih ventilov

Radiator dela optimalno, če je radiator pravilno nameščen, očiščen in ni prekrit z zavesami in pohištvom ter termostatska glava dela pravilno.

Termostatsko glavo nastaviti na ustrezno vrednost v vseh prostorih, na primer na 2 ali 3.

(sl. 08)

Oznake na termostatski glavi

Optimizacija delovanja radiatorjev

Delovanje radiatorjev, ki ne grejejo dobro, lahko izboljšamo na tri načine.

1) Odzračevanje radiatorjev

Več o tem + video →

(sl. 09)

2) Sproščanje blokade termostatske igle

Več o tem + video →

(sl. 10)

3) Odpiranje ventilov za dovod in odvod ogrevalne vode

Več o tem + video →

(sl. 11)

Lastna izkušnja: Optimizacija delovanja radiatorja →

UGOTOVITEV

Ugotovili smo, da je redno vzdrževanje ogrevalnega sistema zelo pomembno za njegovo učinkovito delovanje. Zato smo se v zaključni fazi projekta zamenjave sistema za ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ko je strokovnjak še na voljo, odločili, da napišemo seznam z nasveti, kaj moramo narediti in kdaj.

Najbolj nam je ustrezalo fotografiranje naprav in priprava navodil v digitalni obliki. Odločili smo se tudi za redno vodenje evidenco porabe in cene energenta ter letnih servisov. Vse, kar je v papirni obliki, hranimo v eni mapi.

REUS 2022

Skoraj 6 od 10 anketiranih slovenskih gospodinjstev*, ki se ogreva na zemeljski plin, svoj klasični plinski kotel servisira enkrat letno. Vir: Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2022

* Rezultati na vzorcu do N=100 (v tem primeru N=82) so zgolj informativne narave in niso statistično zanesljivi.

Branko Baćović / Informa Echo