O-STA

Praznovali so 40 let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Dogodka so se poleg predstavnikov SUTŽO udeležili tudi sodelavci iz prvih let njenega delovanja ter gosti.
Alijana Šantej, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
Z leve: Dr. Dušana Findeisen, prof. dr. Ana Krajnc SUTŽO in dr. Petra Javrh Andragoški center Slovenije.
Projekcija filma 'Njenih 40 let'.
Prof. dr. Tine Stanovnik, študent UTŽO Ljubljana, je v imenu študentov, mentorjev in sodelavcev UTŽO Ljubljana izrazil zahvalo ustanoviteljicama SUTŽO.
V drugem delu dneva so 40. obletnico obeležili skupaj z mentorji, animatorji, prostovoljci in sodelavci.
Z leve: Prof. dr. Ana Krajnc in Alijana Šantej.
Alijana Šantej, SUTŽO je na nagovorila mentorje, animatorje, prostovoljce in sodelavce.

V letu 1984 se je prvih šest starejših študentov začelo izobraževati v študijskem krožku francoščine pod mentorstvom dr. Dušane Findeisen. V nadaljnjih letih sta skupaj s prof. dr. Ano Krajnc ter številnimi somišljeniki in podporniki postavili konceptualne temelje za področje izobraževanja starejših in razvoj Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Dandanes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvita nacionalna mreža 54 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v domala vseh večjih slovenskih krajih in boljšajo življenje starejših, jim omogočajo novo znanje za osebnostno rast, večjo socialno vključenost in boljše razumevanje družbenih sprememb ter prispevajo k razvoju lokalnih in širše skupnosti.

40. obletnico Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje so obeležili 10. aprila 2024. Častna pokroviteljica slavnostnega dogodka je bila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

VIDEO - Pogovor Ana Krajnc in Dušana Findeisen ustanoviteljici SUTŽO vodi Petra Javrh


V prvem delu dneva so organizirali jubilejni dogodek za članice mreže univerz za tretje življenjsko obdobje iz vse Slovenije in ga povezali s strokovnim posvetom.

VIDEO - Alijana Šantej, SUTŽO


Dogodka so se poleg predstavnikov slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje udeležili tudi sodelavci iz prvih let njenega delovanja ter gosti: Biserka Marolt Meden iz Urada predsednice Republike Slovenije;

VIDEO - Teja Dolgan vodja sektorja za izobraževanje starejših MVI RS


Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije; prof. dr. Nives Ličen z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Ida Srebotnik, predsednica Andragoškega društva Slovenije, kolegi iz drugih organizacij ter naši sodelavci, podporniki in somišljeniki.

Po uvodnih nagovorih Alijane Šantej, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, in Teje Dolgan, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, je sledil pogovor z ustanoviteljicama SUTŽO, prof. dr. Ano Krajnc in dr. Dušano Findeisen, ki ga je vodila dr. Petra Javrh z Andragoškega centra Slovenije.

Prof. dr. Tine Stanovnik, študent UTŽO Ljubljana, je v imenu študentov, mentorjev in sodelavcev UTŽO Ljubljana izrazil zahvalo ustanoviteljicama Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

V drugem delu dneva so 40. obletnico obeležili skupaj z mentorji, animatorji, prostovoljci in sodelavci Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana.

Po nagovoru prof. dr. Ane Krajnc in Alijane Šantej so dogodek zaokrožili z ogledom retrospektivnega filma Njenih 40 let, ki predstavlja 40-letno pot Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje od njenih začetkov v letu 1984 do danes

VIDEO - Njenih 40 let