O-STA

Maternica v kapitalizmu: predstavitev knjig o reproduktivnih pravicah

Naslovnica vabila

Vabljeni na pogovor o reproduktivnih pravicah žensk, ki bo posvečen nedavnim izdajam knjig Založbe Sophia:

v torek, 21. maja, ob 19. uri, knjigarna Azil, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Pogovor se bo osredotočil na knjigo Maternica: kapitalizem, rasizacija, feminizem, kjer avtorica Françoise Vergès obravnava prisilne splave na primeru francoskega čezmorskega departmaja Reunion v sedemdesetih letih 20. stoletja in širše implikacije takega posega v reproduktivne pravice rasiziranih žensk. V pogovoru se nam bosta pridružila Blaž Gselman, pisec spremne besede obravnavanega dela, ter Lilijana Burcar, ki je lansko leto izdala knjigo Kapital in reproduktivne pravice: zahodne kapitalistične države, v njej pa problematizira nedostopnost abortusa in kontracepcije za ženske iz nižjih družbenih razredov. Pogovor bo vodila Vika Sušnik.

Prisilni splavi in sterilizacije v državah globalnega juga in odtegovanje pravice do splava in dostopnosti kontracepcije v zahodnih kapitalističnih državah sta le dve nasprotni si izkušnji zanikanja reproduktivnih pravic. Kot je jasno prikazano v delih Vergès in Burcar, je treba reproduktivne pravice nujno obravnavati celostno in ne le kot posameznih, kot je denimo pravica do splava. To pa je tudi temelj za avtoričini kritiki liberalnega feminizma in njegovega sodelovanja s kapitalističnim sistemom.

Prireditev poteka v sodelovanju knjigarne Azil in Založbe Sophia ter ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS.

Slika je izsek naslovnice knjige Maternica: kapitalizem, rasizacija, feminizem, ki jo je oblikovala avtorica Samira Kentrić.

Več o knjigah na www.zalozba-sophia.si

Obe knjigi sta izšli ob podpori Javne agencije za knjigo RS.