O-STA

Po raziskavi Najboljše družbe za vodje za leto 2006, ki sta jo opravila Hay Group in revija Chief Executive, je na prvem mestu družba General Electrics

Odkrite najboljše prakse za razvoj bodočih vodij

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--4. januar, 2007--Študija o najboljših družbah za vodje v letu 2006, ki sta jo izvedla Hay Group in revija Chief Executive, je na prvo mesto postavila General Electric. Študija kaže najboljše prakse za odkrivanje in vzgajanje vodstvenih kadrov.

"V naslednjih petih do desetih letih se bo v ZDA upokojilo okoli 75 milijonov delavcev (1), vključno z 50 odstotki generalnih direktorjev v velikih korporacijah," je povedala Mary Fontaine, podpredsednica McClelland centra za raziskave in inovacije pri Hay Group. "Obstaja nujna potreba po vodstvu, le 45 milijonov mladih delavcev, ki lahko zasedejo ta mesta, pa je na razpolago. Nekateri sektorji in trgi se že borijo za nadarjene ljudi in vodje. V nekaj letih bo to prava vojna. Tiste družbe, ki se še ne pripravljajo, ogrožajo svojo prihodnost."

Skrb ni omejena le na ZDA in Zahodno Evropo, kjer se starajoča generacija baby boomerjev pripravlja na upokojitev. Države v razvoju - še posebej Kitajska, Vzhodna Evropa, Brazilija in druge - morajo privabiti in razviti dovolj vodij, da bi ohranile svoj tempo rasti.

Osredotočanje na odkrivanje in upravljanje s talenti kandidatov z visokim potencialom bo postalo zelo pomembno, je napovedala Fontaine. "Organizacije, ki so sposobne odkrivati, razvijati in podpirati svoje vodje od znotraj, se bodo znašle v boljšem položaju v vojni za vodje - in pri varovanju svoje organizacijske prihodnosti. Najboljše družbe so se na to že osredotočile. Tiste družbe, ki niso pripravljene, se bodo morale zanesti na novačenje od zunaj, ki je običajno precej dražje in manj zanesljivo kot notranje napredovanje."

Katere so najboljše družbe?

20 najboljših družb za vodje v letu 2006

------------------------------------------------------------------

1) General Electric 11) Dell ------------------------------------------------------------------

2) Procter & Gamble 12) Microsoft ------------------------------------------------------------------

3) PepsiCo 13) Novartis ------------------------------------------------------------------

4) Citigroup 14) Verizon Communications ------------------------------------------------------------------

5) Johnson & Johnson 15) Nestle ------------------------------------------------------------------

6) HSBC Holdings 16) Lockheed Martin ------------------------------------------------------------------

7) BASF 17) GlaxoSmithKline ------------------------------------------------------------------

8) Home Depot 18) Amgen ------------------------------------------------------------------

9) IBM 19) Hewlett-Packard ------------------------------------------------------------------

10) Coca-Cola 20) BAE Systems ------------------------------------------------------------------

Te družbe so dober kriterij za našo analizo: njihova povprečna petletna donosnost kapitala je presegla rast indeksa S&P 500 v istem obdobju za 3,53% To obdobje pokriva tako upočasnitev gospodarstva po 11. septembru kot tudi nedavni dvig indeksa S&P 500.

In kaj počnejo?

Študija je razkrila prakse, ki jih izvajajo najboljše družbe za vodje. Najboljše tri od šestih najboljših praks v 2005 so tudi najboljše tri v 2006 in ustvarijo 68% razlik v številu in kvaliteti vodij.

Najboljše prakse za razvoj vodstva v 2006

1. Vodje na vseh nivojih, ki se osredotočajo na ustvarjanje delovne klime, ki motivira zaposlene, da delajo po svojih najboljših močeh.

2. Zagotavljanje, da družba in njeno vodstvo razvoj vodstva postavita za prioriteto.

3. Skrb za usposabljanje in izobraževanje, ki pomaga vodstvenim skupinam kot tudi posameznim vodjam, da sodelujejo bolj učinkovito. Ostale najboljše prakse kažejo, da je potrebno začeti zgodaj pri srednjem managementu in visokih potencialih:

4. Rotacijske službene zadolžitve za kadre z visokim potencialom.

5. Zunanji programi za razvoj vodstva za srednji management.

6. Internetni moduli za samostojno učenje za srednji management.

7. MBA programi za srednji management.

"Najboljših 20 družb bo bolj verjetno uporabljalo najboljše prakse kot sorodne družbe," je rekla Fontainova. "In medtem ko veliko družb, ki so bile vključene v raziskavo, uporablja vse prakse, jih najboljše uporabljajo v dosti večji meri."

Poleg odkrivanja praks, na katere bi se morale osredotočiti družbe pri razvijanju naslednjih generacij vodij, je raziskava tudi označila aktivnosti, ki ne prinašajo nobene dodatne vrednosti - sploh če je vaš cilj odkriti in razviti vodje.

Prakse ki tratijo sredstva vključujejo:

-- Programi, ki temeljijo na aktivnostih na prostem.

-- Moduli za samostojno učenje na papirju.

-- Job shadowing (učenje skozi opazovanje dela drugega) za višje vodstvene delavce.

-- MBA študiji in internetni moduli za samostojno učenje so postali najslabše prakse, če so se uporabljali prepozno v karieri vodje.

"Te prakse lahko dosežejo druge cilje, kot so na primer osebna nagrada ali kratkoročno grajenje ekipe," je povedala Fontaine. "Toda ne pomagajo družbam razviti več in boljše vodje."

Pomanjkanje talenta in vodij bo neizogibno pokazalo učinke drugje v podjetju, še posebej pri izvajanju neizogibnega nadaljnjega pritiska na plače in na problem ravnotežja med delom in življenjem. Prisililo bo organizacije, da bodo plačevale premije za najemanje talentov od zunaj, kar je drago, vzame čas in pogosto spodleti.

Fontaine je podala naslednjo primerjavo: "Predstavljajte si igro s stoli in glasbo. Družbe, ki se sedaj aktivno ukvarjajo s krizo, bodo sedele (in njihovi voditelji bodo ostali nedotaknjeni). Tiste, ki so prepozne, bodo stale in gledale. Kje boste vi, ko bo glasba utihnila?"

O raziskavi

Za raziskavo o najboljših družbah za vodje je Hay Group ocenila 564 družb po svetu z vsaj 8 milijardami ameriških dolarjev prihodkov. Podatke so zbirali iz treh virov: raziskave o vodjah znotraj družb, raziskave o vodjah iz sorodnih družb in intervjuji s pomembnimi akademiki in vodjami družb za iskanje kadrov.

Hay Group dobro razume značilnosti vodenja, saj ima več kot 60 let izkušenj na tem področju in bazo podatkov, ki vsebuje več kot 4,8 milijona ocen 471.544 zaposlenih v 4.279 organizacijah. Več kot 38.000 teh posameznikov je na vodstvenih položajih.

"Raziskava Hay Group kaže, da so potrebna približno tri leta, da se odkrije kader z visokim potencialom, in 10 let, da se ga pripravi na vodstveno vlogo," pravi Fontaine. "Stroški in tveganja iskanja zunaj podjetja so lahko še višji. Toda koliko velikih družb si vzame 13 let za svoje programe razvoja talentov?"

Več informacij o najboljših družbah za vodje lahko najdete na www.haygroup.com.

(1) Podatki ameriškega statističnega urada

O družbi Hay Group

Hay Group je globalna firma za vodstveno svetovanje, ki sodeluje z vodji pri spreminjanju strategij v realnost. Razvijamo talent, organiziramo ljudi, da so bolj učinkoviti, in jih motiviramo, da delajo po svojih najboljših močeh. Osredotočamo se na uresničevanje sprememb in pomoč ljudem in organizacijam pri uresničevanju njihovega potenciala. Imamo 2000 zaposlenih v 88 poslovalnicah v 47 državah.

Za več podatkov se prosimo obrnite na vašo lokalno poslovalnico na www.haygroup.com.

Hay Group

Jeff Meyers,

+1-215-861-2623

Jeff_Meyers@haygroup.com