O-STA

Advance Capital Partners zbral že 223 milijonov evrov sredstev

Ljubljana, 5. julij 2024 - Advance Capital Partners je v drugem krogu zbral še dodatnih 52 milijonov evrov za svoj prvi sklad zasebnega kapitala. Skupne zaveze vlagateljev za specialni investicijski sklad Advance Capital Partners SIS (ACP SIS) so tako dosegle 173 milijonov evrov, s tem pa je ACP SIS postal tudi največji sklad zasebnega kapitala v regiji Adria. V oba sklada družbe Advance Capital Partners se je do danes 67 institucionalnih in zasebnih vlagateljev zavezalo vložiti 223 milijonov evrov.

"V drugem krogu smo za skoraj enkrat presegli naše ambiciozno zastavljene načrte. Tretji in s tem zadnji krog zbiranja sredstev, v katerem bodo lahko potencialni vlagatelji še pristopili v sklad ACP SIS, se bo zaključil jeseni. Glede na izreden odziv verjamem, da bomo po koncu vpisnega obdobja upravljali z okoli četrt milijarde evrov sredstev. To še dodatno potrjuje ocene, da je regija nujno potrebovala zasebni sklad kapitala, ki je sposoben izpeljati tudi večje in odmevnejše prevzeme podjetij ter jih preobraziti v vodilne igralce v regiji Adria," je povedal predsednik uprave družbe Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

V prvih mesecih delovanja je ACP SIS izpeljal že tri prevzeme v Sloveniji in na Hrvaškem. Po izpolnitvi odložilnih pogojev je sklad pred dnevi postal 60-odstotni lastnik družbe Solvis, največjega hrvaškega proizvajalca solarnih panelov in ponudnikov integriranih sistemskih rešitev na področju fotovoltaike. Solvis je doslej postavil že prek 350 sončnih elektrarn, večino proizvodnje panelov pa izvozi na evropske trge. Cilj je razviti Solvis v vodilnega ponudnika energetskih rešitev v celotni regiji Adria ter globalno prepoznavnega igralca na področju integriranih naprednih solarnih panelov (BIPV). Uspešno hrvaško podjetje bo tudi v prihodnje razvijalo lastne projekte sončnih elektrarn, v naslednjih 5 letih pa namerava v regiji zgraditi vsaj 500 MW dodatnih kapacitet.

ACP SIS ima v lasti tudi večinski lastniški delež družbe Margis, vodilnega podjetja na področju digitalizacije poslovanja v Sloveniji. Rešitve Margisa je implementiralo že več kot 140 različnih podjetij in organizacij, ki s pomočjo rešitev podjetja popolnoma digitalno obvladujejo več kot 100 milijonov dokumentov, na katerih izvedejo prek 100.000 akcij in digitalnih podpisov dnevno.

ACP SIS je vstopil tudi v svojo prvo naložbo na področju specializirane trgovine in postal 80-odstotni lastnik največjega slovenskega specializiranega trgovca za kolesarstvo in e-kolesa A2U. Z načrtovanim odprtjem novih poslovalnic v večjih slovenskih mestih in prodorom v regiji Adria želi A2U postati vodilni regijski ponudnik koles, e-koles in kolesarske opreme z letnimi prihodki v višini več kot 50 milijonov evrov.

Advance Capital Partners d.d., SIS, k.d. (ACP SIS) ima status specialnega investicijskega sklada in je podvržen nadzoru ATVP, sredstva pa bo investiral v do 12 podjetij, ki jih želi razviti v vodilne igralce v regiji Adria z 20 milijoni prebivalcev. Ciljne panoge sklada so IT, energetske rešitve, mobilnost/logistika, specializirana trgovina/e-commerce, zdravstvo, industrijske tehnologije in druge posebne priložnosti, vrednost posamezne naložbe pa se bo praviloma gibala med 10 in 30 milijoni evrov. Ključni vlagatelj v skladu je Adventura Investments d.o.o.. V ustanavljanju pa je tudi drugi alternativni investicijski sklad Advance Capital Partners d.d., AIS II, k.d. (ACP AIS II) s ciljno vrednostjo 50 milijonov evrov, ki bo namenjen izključno profesionalnim vlagateljem. Investicijska politika sklada ACP AIS II bo osredotočena zlasti na upravljanje naložbe in iskanje naložb, komplementarnih s Skupino Big Bang. Po izpolnitvi odložnih pogojev bo namreč Adventura Investments na ACP AIS II prenesla svoj večinski delež v družbi Bidigital d.o.o.