O-STA

Sporočilo za javnost Vrhovnega državnega tožilstva RS

V zvezi z navedbami g. Matjaža Hanžka, ki se je 29.1.2007 odzval na ugotovitve Vrhovnega državnega tožilstva RS v zvezi z ukrepanjem policije v zvezi z družino Strojan, sporočamo, da trditev g. Hanžka,

da "Vrhovno državno tožilstvo meni, da so bili navedeni ukrepi primerni, prepričano pa je tudi, da odredba sodišča ali tožilstva ni bila potrebna. Pri tem se sklicuje na Pravilnik o policijskih pooblastilih in Pravilih policije in pozabi na Ustavo, ki določa, da se človekove pravice omejijo le z zakonom."

nima podlage v našem obvestilu g.Hanžku in ni resnična.

Naše resnične navedbe v dopisu g. Hanžku na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, so sledeče:

Ocenili smo, da ni razlogov za sum, da bi policija nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe ter, da je imela osnovo za ukrepanje v Zakonu o policiji ter v posameznih situacijah še v nekaterih drugih zakonih kot na primer: v Zakonu o varstvu javnega prometa, Zakonu o prekrških, Zakonu o varstvu cestnega prometa.

Glede na zbrane podatke smo ocenili, da je policija v zapletenih in resnih varnostnih razmerah skladno z Zakonom o policiji in Pravili policije preventivno opazovala določena območja in tam patruljirala ter vse to tudi beležila.

Varuhu smo tudi sporočili, da je policija na podlagi opisane dejavnosti na območju PU Postojna in PU Ljubljana obravnavala 136 primerov kaznivih dejanj, kršitev cestno prometnih predpisov in drugih prekrškov. Posamezna okrožna državna tožilstva so poročila policije oziroma kazenske ovadbe v zvezi s temi primeri tudi že prejela.

Tako je povsem jasno, da je tožilstvo ocenilo, da je policija imela podlago za ukrepanje v zakonu.

Tako nestrpno in izkrivljeno prikazovanje naših ugotovitev s strani Varuha, ki kljub tem pojasnilom trdi, da se tožilstvo sklicuje na podzakonske predpise in ne na zakon, ni vredno tako pomembne institucije pravne države, kot je Varuh človekovih pravic.

Urad generalne državne tožilke RS