O-STA

Obvestilo za javnost Vrhovnega državnega tožilstva RS

V zvezi z neresničnimi trditvami in manipulacijam v časopisih Dnevnik (dne 10.5.2007) in Direkt (dne 16.5.2007) o tem, da so okrožni državni tožilci na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju v dveh primerih zamudili rok za vložitev pritožbe (zadeva Jagodic in zadeva Slovenske hranilnice in posojilnice) in s tem povezanim komentarjem pisca teh člankov, da - v nasprotju z ukrepanjem pri zamudi roka v zadevi BTC - ni bilo ukrepanja proti tožilcem, ki naj bi zamudili rok za vložitev pritožbe, dajemo sledeče pojasnilo, ki bo v nasprotju z neresničnimi navedbami obeh časopisov pokazalo, kakšni so resnični dogodki.

V zadevi Jagodic ni šlo za napačno in malomarno delo državne tožilke, pač pa izključno za napačno in malomarno delo vpisničarke, proti kateri je vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju že ukrepala. Glede na to ni bilo nobenih razlogov za ukrepanje proti okrožni državni tožilki, ki ni imela nobene vloge pri zamudi roka.

V zadevi Slovenske hranilnice in posojilnice pa so navedbe novinarja o zamudi roka v celoti lažne. V tej zadevi ni bil zamujen noben rok.

Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, ki je o zadevi poročala generalni državni tožilki, je v zvezi z dogodkom ustrezno ukrepala, enako kot je pred tem ustrezno ukrepala vodja Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v zadevi BTC. Tako ne v primeru vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju in tudi ne v primeru vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani ni bilo nobenih pogojev za uveljavljanje njune objektivne odgovornosti.

V nasprotju z novinarjem, ki je v omenjenih časopisih različne zadeve s kombinacijo lažnih podatkov zmetal v en koš, smo na Vrhovnem državnem tožilstvu, Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju in Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani primere skrbno proučili in ukrepali v skladu z ugotovljenim dejanskim stanjem.

Urad generalne državne tožilke RS