O-STA

Petroplus bo od British Petroleuma PLC odkupil rafinerijo Coryton

ZUG, Švica--(BUSINESS WIRE)--1. februar 2007--Petroplus Holdings AG (SWX: PPHN) in BP PLC sta danes sporočila, da namerava Petroplus odkupiti rafinerijo Coryton, pripadajoči terminal za pretovor in BP-jevo britansko podjetje za poslovanje z bitumnom, ki se nahaja na rečnem ustju Temze v Združenem Kraljestvu. Nominalna proizvodna zmogljivost za surovo nafto rafinerije Coryton dosega približno 172.000 sodčkov na dan in do 70.000 dodatnih sodčkov na dan za ostale surovine, predvsem za plinsko olje. Do transakcije, ki je predmet pregleda in odobritve s strani regulativnih organov, naj bi prišlo v prvi polovici leta 2007. Uprava Petroplusa je transakcijo že odobrila, BP pa je prav tako pridobil vse potrebne interne odobritve.

Prodajna cena v višini 1,4 milijarde dolarjev (plus ogljikovodiki, ki bodo ocenjeni ob sklenitvi), vključuje pripadajoči terminal za pretovor in britansko podjetje za poslovanje z bitumnom, ki je tesno povezano z rafinerijo.

Do sklenitve transakcije bo z rafinerijo Coryton še naprej upravljal BP. Skladno s pogoji dogovora bo Petroplus z BP sklenil pogodbo o dobavi, v skladu s katero bo oskrboval BP-jeva maloprodajna in druga podjetja v VB. Nakupna pogodba bo zajela večinski del celotne proizvodnje rafinerije in bo ovrednotena na podlagi tržnih tečajih.

Coryton je ena večjih rafinerij na jugovzhodu Združenega Kraljestva ter je glavni dobavitelj bencina, dizelskega goriva, kurilnega olja in reaktivnega goriva na tem trgu. Coryton ima za uvoz surove nafte in drugih surovin, pa tudi za izvoz drugih izdelkov, veliko infrastrukturo na morju. Rafinerija prek direktno povezanih cevovodov z reaktivnim gorivom oskrbuje tako letališče Heathrow kot letališče Gatwick in ima enega največjih terminalov za cestno distribucijo v Evropi. Coryton trenutno proizvaja približno 40 % bencina in 40 % srednjih destilatov, preostanek proizvodnje pa predstavljajo utekočinjeni naftni plini, reaktivno gorivo in bitumen. Rafinerija ima v regiji trenutno 540 zaposlenih in številne pogodbene delavce.

Ko je potencialni odkup komentiral g. Thomas D. O'Malley, predsednik in generalni direktor Petroplusa, je dejal: "Rafinerija Coryton bo predstavljala zelo pomembno dopolnitev Petroplusovega trenutnega portfelja severnomorskih rafinerijskih infrastruktur. Rafinerija je visoko razvita, saj je z Nelsonovo kompleksnostjo 12.0. približno 80 % Corytonove proizvodnje v obliki čistih transportnih goriv." O'Malley je še dodal: "Vodstvo in zaposleni so strokovnjaki, odlično usposobljena delovna sila in ključ do uspeha te enote v prihodnosti. Petroplus bo, tako kot pri vseh svojih enotah, dal velik poudarek na varnost in okoljsko skladnost. Coryton ima to področje zelo dobro urejeno, mi pa bomo še naprej dajali velik poudarek na dobrem programu za stalne izboljšave."

G. O'Malley je zaključil: "Odločeni smo, da bomo za rafinerijo in za vse, ki so v njej zaposleni, v sodelovanju z našimi kolegi iz BP-ja zagotovili trdno in stabilno prehodno obdobje. Veselimo se uspešne transakcije."

Karyn F. Ovelmen, ki je pri Petroplusu odgovorna za področje financ, je izjavila: "Ta odkup predstavlja približno 55-odstotni dvig naših predelovalnih zmogljivosti ter znatno porast naših dohodkov in finančnih tokov pri poslovanju. Velik del odkupa nameravamo financirati z dolgovi. Da bi ohranili trdno bilanco stanja in ustrezno razmerje med dolgovi in kapitalizacijo, razmišljamo o izdaji največ šestih milijonov deležev kapitala. Kombinacija dolgov in deležev je v primerjavi z zgolj dolgovi boljša za finančne tokove z minimalnim popravljalnim čistim dobičkom na delnico. Pričakujemo, da bo po odkupu naše razmerje dolgov proti kapitalizaciji približno 45 %. S pričakovanimi presežnimi finančnimi tokovi nameravamo na koncu znižati razmerje dolgov. S tem odkupom bo Petroplus utrdil svoj položaj vodilnega rafinerijskega in grosističnega trženjskega podjetja na severozahodu Evrope.

Petroplus bo glede potencialnega odkupa 2. februarja 2007 organiziral telefonsko konferenco, ki se bo začela ob 12:00 GMT. Zainteresirane stranke lahko konferenco, ki bo potekala v živo, poslušajo prek spleta, in sicer tako, da se na spletni strani Petroplusa Holdings AG, ki se nahaja na naslovu www.petroplusholdings.com, prijavijo v rubriko Za investitorje. Na spletni strani Petroplusa Holdings AG, ki se nahaja na naslovu www.petroplusholdings.com, bo v rubriki Za investitorje dostopna tudi predstavitev na temo odkupa. Podjetje bo na temo potencialnega odkupa v ponedeljek, 5. februarja 2007 ob 12:00, v Zurichu organiziralo tudi sestanek.

Podjetje Petroplus Holdings AG je eden največjih neodvisnih rafinerjev in veletrgovcev z naftnimi proizvodi v Evropi. Petroplus se osredotoča na rafiniranje ter ima trenutno v lasti in v upravljanju tri rafinerije v Evropi: rafinerijo Cressier v kantonu Neuchatel, Švica, rafinerijo Teesside v Teessideu, Združeno Kraljestvo, in rafinerijo Belgium Refining Company (BRC) v Antwerpnu, Belgija. Petroplus je sklenil pogodbo z ExxonMobil Central Europe Holding GmbH ("ExxonMobil CE"), za nakup rafinerije v Ingolstadtu, Nemčija. Skupna proizvodna zmogljivost za surovo nafto obstoječih rafinerij je približno 259.000 sodčkov na dan, skupna zmogljivost rafinerije Ingolstadt pa je približno 110.000 sodčkov na dan. Nominalna proizvodna zmogljivost za surovo nafto rafinerije Coryton dosega približno 172.000 sodčkov na dan in do 70.000 dodatnih sodčkov na dan za ostale surovine.

To sporočilo za javnost vsebuje napovedne izjave, med katerimi so tudi izjave o trenutnih pričakovanjih podjetja, povezanih s tržnimi pogoji v prihodnosti, z rezultati poslovanja v prihodnosti, s proizvodnostjo njenih poslov z rafinerijami v prihodnosti in z drugimi načrti. Za takšne napovedne izjave so značilne besede, kot so "pričakuje", "namerava", "načrtuje", "verjame", "ocenjuje", "lahko bi", "bo", "bi moralo", "naj bi" in podobni izrazi. Četudi Petroplus verjame, da pričakovanja, ki se odražajo v teh napovednih izjavah, temeljijo na razumnih domnevah, ne more dati nikakršnega zagotovila, da se bodo njegova pričakovanja izpolnila. Med dejavniki, zaradi katerih bi se dejanski rezultati utegnili materialno razlikovati od pričakovanj, so tudi: težave pri poslovanju, spreminjajoči se tržni pogoji, potencialne spremembe cen bencina, surove nafte, destilatov in drugih bazičnih proizvodov, predpisi vlad in drugi dejavniki, ki jih občasno vsebujejo vmesna letna poročila Petroplusa.

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev v nobeni jurisdikciji. Vrednostnih papirjev se v Združenih državah, razen z registracijo, ki je skladna z zakonom o vrednostnih papirjih ZDA, ali v primeru, da registracija izjemoma ni potrebna, ne sme ponujati ali prodajati. Podjetje ne namerava registrirati nikakršnih vrednostnih papirjev.

Petroplus Holdings AG

Colin Murray,

+41 0 58 580 1166