O-STA

Sindikat vzgoje, izobraževanje in znanosti (SVIZ) in društvo mladih raziskovalcev podpisala pismo o nameri

Danes, 10. oktobra 2001 ob 15. uri, bosta Branimir Štrukelj glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije in Jurij Žurej predsednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije podpisala PISMO O NAMERI, s katerim sta se obe strani dogovorili o dolgotrajnejšem in tesnejšem medsebojnem sodelovanju.
Pismo o nameri je plod daljšega prizadevanja SVIZ, da bi k intenzivnejšemu sodelovanju pritegnil tudi mlade raziskovalce, asistente stažiste in podiplomske študente. SVIZ se je vseskozi prizadeval za njihov enakopravni ekonomski, socialni in delovni pravni položaj in to udejanjal preko pogajanj za kolektivno pogodbo (v zadnjih spremembah kolektivne pogodbe je SVIZ za mlade raziskovalce uspel izpogajati najvišji dodatek, saj so se razlike med njimi in njihovimi kolegi asistenti na univerzah vedno bolj povečevale).

SVIZ tudi pozdravlja povečevanje števila mladih raziskovalcev, ki ga programsko financira ministrstvo za šolstvo in znanost, saj je skrb države za mlad raziskovalni kader ključ do razvoja Slovenije.
V PISMU O NAMERI sta se SVIZ in Društvo mladih raziskovalcev dogovorila, da bo SVIZ društvu omogočil sodelovanje pri pogajanjih, društvo pa bo svoje članstvo obveščalo o možnostih vključevanja v SVIZ; dogovorila sta se o medsebojnem obveščanju o dosežkih in dejavnostih sindikata oz. društva, strokovni pomoči, podpori pri uveljavljanju, zastopanju in varovanju pravic ter interesov članov iz obeh organizacij oz. zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

SVIZ ocenjuje, da je to začetek trdnega in plodnega sodelovanja z Društvom mladih raziskovalcev, ki bo razširil možnosti za skupno nastopanje in uveljavljanje svojih interesov.