O-STA

Sporočilo za javnost SVIZ

GLAVNI ODBOR SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI (SVIZ) SLOVENIJE

· O NEUSTREZNOSTI PREDLOGA ZAKONA O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU IN
O ZMANJŠEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE

16. in 17. oktobra 2001 sta bila na Otočcu seja in posvet Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije, ki ga sestavlja 57 članov in članic SVIZa.

Glavni odbor SVIZ je zavrnil predlog Vlade RS, ki je bil sindikatom javnega sektorja predložen na pogajanjih o izhodiščni plači in regresu, da se polovico predvidene uskladitve izhodiščnih plač v prihodnjem letu rezervira za uveljavitev novega zakona o plačah v javnem sektorju. PREDLOG JE NESPREJEMLJIV, SAJ SO BILI SINDIKATI DO ZDAJ SEZNANJENI LE Z DELOM ZAKONA, KI NE VSEBUJE PREHODA NA NOV PLAČNI SISTEM IN NIMA TARIFNE PRILOGE. Rezervaciji polovice sredstev za uskladitev izhodiščne plače SVIZ nasprotuje tudi zato, ker bi bila ta SREDSTVA ZA URESNIČITEV ZAKONA BISTVENO PREMAJHNA. Če bi se vlada želela resno pogovarjati o predlogu, bi morala v proračunu za leto 2003 zagotoviti ustrezna sredstva. Tega pa vlada ni storila.
Ob imenovanju pooblaščenega pogajalca vlade za javni sektor, ki naj bi ji zagotovil večjo profesionalnost, se je potrdila bojazen SVIZ, da so s to spremembo pridobili predvsem ministri, ne pa kakovost pogajalskega procesa. Ministrom se ni treba več izpostavljati pred javnostjo in zagovarjati nepriljubljenih stališč, še vedno pa lahko ob enakih pristojnostih iz ozadja nadzorujejo pogajanja. GO SVIZ se sprašuje, KAKŠNA STATUS IN POOBLASTILA IMA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA, saj je odgovorna ministroma za notranje zadeve in finance, ne pa vladi, kar je javno potrdil tudi minister Tone Rop.

Glavni odbor ponovno zahteva odgovor vlade na vprašanja v zvezi s proračunskim memorandumom, ki jih je SVIZ v začetku septembra naslovil na ministra za finance. IGNORIRANJE VPRAŠANJ, KI SO POVEZANA Z ZNIŽEVANJEM SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE, ODPUŠČANJEM ZAPOSLENIH IN PRIVATIZACIJO JAVNEGA ŠOLSTVA je GO označil za nedopustno podcenjevanje in kot še eno ilustracijo arogantskega odnosa slovenskih oblasti do sindikata, ki zastopa interese več kot 36.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi.