O-STA

Potrošniki s celega sveta bi zamenjali ponudnika energije s tistimi ponudniki, ki bi pomagali zmanjšati toplogredne emisije

Študija svetovalnega podjetje Accenture kaže, da so posamezniki v državah z novo nastajajočimi trgi bolj ozaveščeni o podnebnih spremembah kot tisti iz drugih držav

LONDON -- (poslovno sporočilo) -- 17. okt. 2007�-

Glede na študijo o podnebnih spremembah, ki jo je danes objavil Accenture (NYSE: ACN), skoraj devet od desetih potrošnikov s celega sveta pravi, da bi zamenjali ponudnika energije s tistimi, ki ponujajo izdelke in storitve, ki pomagajo zmanjšati stopnjo toplogrednih emisij.

Študija, ki temelji na anketiranju več kot 7500 potrošnikov iz 17-ih držav v Severni Ameriki, Evropi in Aziji, je pokazala, da bi 89 odstotkov vseh potrošnikov iz ankete zamenjalo ponudnika energije s tistim, ki bi ponujal izdelke in storitve z nizko vsebnostjo ogljika.

Vprašani s celega sveta so zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb in vplivov, najbolj pa so zaskrbljeni vprašani iz držav z novo nastajajočimi trgi. 97 odstotkov anketiranih potrošnikov iz Brazilije, Kitajske in Indije pravi, da so zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb, v primerjavi s 85 odstotki vseh vprašanih; 98 odstotkov vprašanih v teh treh državah z novo nastajajočimi trgi verjame, da bo podnebje neposredno vplivalo na njihova življenja, v primerjavi s samo 73 odstotki vprašanih v Evropi.

Vprašani iz držav z novo nastajajočimi trgi se tudi najbolj zavedajo količine napora, ki je potrebna, da bodo njihove države dosegle zastavljene cilje za zmanjšanje toplogrednih emisij. Na primer, več kot

80 odstotkov vprašanih iz novo nastajajočih trgov pravi, da skušajo čim manj uporabljati avto (82 odstotkov v primerjavi s poprečno 68 odstotki za vse ostale vprašanje) ter skušajo kupovati izdelke, ki niso bili uvoženi z letalom (82 odstotkov v primerjavi s poprečno 63 odstotki za vse ostale vprašane).

Devet od desetih vprašanih pravi, da bi imeli negativno sliko o katerem koli ponudniku energije, ki ne bi začel aktivno ukrepati v zvezi s podnebnimi spremembami. Poleg tega jih več kot polovica (54 odstotkov) pravi, da bi bili pripravljeni zamenjati ponudnika energije in plina, če sedanji ponudnik ne bi začel ukrepati v zvezi s podnebnimi spremembami; 61 odstotkov je isto reklo za ponudnike nafte.

Poleg tega je skoraj dve tretjini vprašanih (64 odstotkov) reklo, da bi bili pripravljeni plačati višjo ceno - v povprečju 11-odstotni pribitek k ceni - za izdelke in storitve, ki proizvajajo manjše toplogredne emisije.

"Raziskava podjetja Accenture kaže, da je začetni vpliv na poslovanje najbolj viden za ponudnike energije, vendar se zdi, da se bo ta vpliv vedno bolj širil tudi na družbe z drugimi vrstami energije bodisi neposredno ali pa takrat ko bo vpliv od podjetij, ki se ukvarjajo s potrošniki, pricurljal skozi dobavno verigo," je rekel izvršni vodja operativne skupine Accenture's Resources, Sander van 't Noordende. "Nihče od ponudnikov izdelkov in storitev, pa najsi bodo to podjetja za nafto in plin ali prodajalci na drobno ali podjetja s finančnimi storitvami ali celo vlade, ne bo imun na motreče poglede in delovanje potrošnikov."

Študija je pokazala, da posamezniki prevzemajo pobudo v zvezi s podnebnimi razmerami zaradi velike zaskrbljenosti zaradi vpliva na njihovo vsakdanje življenje. Velika večina vprašanih (85 odstotkov) je rekla, da so "izredno" ali "nekoliko" zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb, 81 odstotkov pa jih je reklo, da verjamejo, da bodo spremembe neposredno vplivale na njihovo življenje.

Medtem ko večina potrošnikov (več kot 80 odstotkov) pravi, da verjamejo, da bodo podnebne spremembe imele velikanski vpliv na vreme in ekosistem, trije od štirih (74 odstotkov) pravijo, da bodo imeli tudi zelo velik vpliv na zdravje ljudi.

"Ta seizmični in hitri premik na globalni potrošniški pokrajini predstavlja večje priložnosti za podjetja, ki prevzemajo pobudo za nagovarjanje potrošnikov v zvezi s podnebnimi spremembami in vrednotami, kar jim daje konkurenčno prednost in jih v očeh potrošnikov loči od drugih," je dejal van 't Noordende.

Študija tudi kaže, da so potrošniki že začeli delovati v skladu s svojo zaskrbljenostjo o podnebnih spremembah. Večina vprašanih je rekla, da "pogosto" reciklirajo papir ali plastiko (71 odstotkov vprašanih), izključijo električne naprave, če jih ne rabijo (62 odstotkov), doma izključijo gretje ali klimatske naprave (61 odstotkov) ter uporabljajo energijsko učinkovite žarnice (59 odstotkov). Več kot eden od treh (41 odstotkov) pa je rekel, da redno kupuje izdelke, ki vsebujejo reciklirane materiale.

Metodologija

Študija o podnebnih spremembah podjetja Accenture temelji na on-line anketi, ki je obsegala 7526 potrošnikov v 17-ih državah po celem svetu, da bi izvedela mnenja o podnebnih spremembah. Anketirani potrošniki so bili iz Severne Amerike (1511 anketirancev), Evrope (3512 anketirancev), Japonske in Avstralije (1001 anketirancev), kot tudi iz držav z novo nastajajočimi trgi kot so Brazilija, Kitajska in Indija (1502 anketirancev). Vzorec je predstavljal splošno populacijo v različnih državah, razen v državah z nastajajočimi trgi, kjer je vzorec predstavljal vse vrste urbane populacije za vsako državo posebej.

O podjetju Accenture

Accenture je globalno podjetje za poslovno svetovanje, tehnološke storitve in za zunanje izvajanje dejavnosti. Podjetje Accenture, ki se obvezuje, da bo uresničevalo inovacije, sodeluje s strankami in jim pomaga, da postanejo kakovostna podjetja ali vlade. Ker poseduje ogromno strokovno znanje o industrijskih in poslovnih procesih, ima široke globalne vire in dokazane pretekle dosežke, lahko v pomoč strankam mobilizira prave ljudi, izkušnje in tehnologije in jim pomaga izboljšati učinkovitost. S približno 170 000 ljudmi v 49 državah je podjetje realiziralo US$19.70 milijard neto dobička za proračunsko leto, ki se je končalo 31. avgusta 2007. Spletna stran podjetja je www.accenture.com.

"Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice".

Kontakt: Podjetje:

Accenture

Allen Valahu, + 33 1 53 23 57 54

allen.valahu@accenture.com

ali

za Accenture

Russ Keene, 512-372-6364

russ.keene@bm.com