O-STA

Analiza DNK - Preteklost, sedanjost in prihodnost: Applied Biosystems zaznamuje naslednjo fazo odkritij v genetiki

FOSTER CITY, Kalifornija, ZDA.--(BUSINESS WIRE)�-24. 10. 2007�-Ko so pred več kot 50. leti odkrili strukturo molekule DNK, si je lahko samo peščica ljudi predstavljala končni vpliv tega odkritja na biološko vedo. Po dokončanju mednarodnega Projekta o človeškem genomu in drugi velikopotezni napori pri določanju zaporedja DNK imajo znanstveniki danes na voljo ogromno informacij za pomembne uporabe, ki že neposredno vplivajo na človeško zdravje, varnost in na okolje.

DNK - deoksiribonukleinska kislina - je osnovna življenjska molekula, ki nosi kodo z navodili za razvoj, rast in zdravje vsakega živega bitja na Zemlji. Določanje zaporedja DNK se nanaša na uporabo napredne tehnologije, da "prebere" natančen vrstni red nukleotidov, ki tvorijo te nize navodil. Ta proces omogoča znanstvenikom, da dokončno spoznajo razlike znotraj istega organizma ali med različnimi organizmi in da spoznajo, kdaj lahko spremembe in variacije v teh kodah vplivajo na zdravje ali bolezni ali pa igrajo pomembno vlogo v evoluciji vseh oblik življenja.

Sedaj se uporablja enaka osnovna tehnologija, ki je omogočila Projekt človeškega genoma in ki je več kot samo laboratorijska metoda raziskovanja, na področju mnogih bioloških uporab, vključno s forenziko, biološko varnostjo, testiranjem okolja in hrane, mikrobiološkimi in farmacevtskimi raziskavami in razvojem. Na primer:

-- Analiza DNK se rutinsko uporablja pri forenzičnih raziskavah, da se poveže kriminalce s krajem zločina, za ugotovitev očetovstva in za identifikacijo žrtev množičnih katastrof, kot so bili hurikan Katrina in teroristični napadi 11. septembra 2001.

-- Na področju biološke varnosti genetska analiza omogoča javnim agencijam za zdravje, da hitro identificirajo nalezljive bolezni, da lahko hitro ukrepajo in nadzorujejo grožnje, kot je ptičja gripa. Analizo DNK prav tako rutinsko uporablja ameriška poštna služba za pregledovanje paketov zaradi nevarnosti vraničnega prisada ali drugih oblik bioterorizma.

-- Pri testiranju okolja in hrane omogoča analiza DNK natančno odkrivanje škodljivih patogenov, kot je E. coli, ki predstavljajo grožnjo pri oskrbi s hrano in za človeško zdravje, in se uporablja za identifikacijo prisotnosti genetsko spremenjenih organizmov.

-- Informacije, pridobljene s karakterizacijo celotnih mikrobioloških genomov, se sedaj uporabljajo za razvoj alternativnih virov energije in za razumevanje kroženja ogljika v naravi, saj se le-to nanaša na globalne klimatske spremembe.

-- V prihajajoči dobi individualizirane medicine analiza DNK že pomaga raziskovalcem in zdravnikom, da bolje razumejo bolezenske predispozicije in podtipe ter reakcijo na zdravljenje. Na voljo je že nekaj ciljnih zdravil, ki so izdelana tako, da pomagajo pacientom z dokazanim specifičnim profilom DNK.

"Znanost stopa v novo dobo, kjer najnovejši tehnološki dosežki ustvarjajo "učinkovita orodja", ki bodo omogočili še hitrejši razvoj pri uresničitvi upov, da bo genomika pomagala zaščititi in ohraniti človeško zdravje in varnost, kot tudi naše okolje" je povedal Mark Stevenson, izvršilni podpredsednik podjetja Applied Biosystems. "Obeti naslednje generacije tehnologije za določanje zaporedja DNK so, da se razširi uporabnost podatkov genomike pri medicinskih raziskavah in zdravstvenem varstvu, zmanjša stroške določanja zaporedja DNK, ne da bi žrtvovala kakovost, in omogoči odkritja, ki naj bi imela revolucionarni vpliv na medicinsko prakso."

Ob mnogih že identificiranih genih, ki se nanašajo na bolezni, bi morala nova orodja omogočiti nov napredek pri povezavi genov in genskih variacij z boleznimi in odzivom na zdravljenje ter predvsem pri razvoju novih terapij, ki bodo usmerjene na osnovno genetsko bazo pogostih zapletenih bolezni, kot so rak, srčna obolenja, Alzheimerjeva in sladkorna bolezen.

Applied Biosystems (NYSE:ABI), podjetje korporacije Applera Corporation je mogoče najbolj znano po svoji vlogi pri razvoju tehnologije, ki je omogočila zgodovinsko določanje zaporedja človeškega genoma. Po 25. letih nadaljuje z beleženjem inovacij v bioloških vedah s težko pričakovanim komercialnim lansiranjem naslednje generacije platform za določanje zaporedja DNK (današnja ločena objava). Applied Biosystems postavlja standarde za kakovostno genetsko analizo s preskrbo najčvrstejše linije kapilarna elektroforeza sistemov, ki so na voljo na tržišču. Z lansiranjem sistema SOLiD(TM) je podjetje postavilo nove standarde za naslednjo generacijo platform za genetsko analizo v smislu proizvodnje, zanesljivosti, fleksibilnosti uporabe in obvladljivosti.

Z razvijanjem naslednje generacije sistemov, medtem ko nadaljuje z razvojem uporabe za tehnologijo kapilarna elektroforeza, Applied Biosystems nadaljuje z vodilno vlogo pri določanju zaporedja DNK s komercializacijo produktov, ki omogočajo celostne rešitve za raziskovalce od odkritja do vrednotenja in presejanja. Kapilarna elektroforeza in sistemi SOLiD so komplementarne platforme za razpoložljivo uporabo genetske analize.

Applied Biosystems je pionir in vodilni na področju razvoja bioloških tehnologij, ki omogočajo revolucionarna odkritja, odkar so lansirali svoj prvi produkt, 470A beljakovinski določevalnik zaporedja, leta 1982. Podjetje je postalo vodilno v industriji določanja zaporedja DNK z lansiranjem prvega avtomatiziranega določevalnika zaporedja DNK leta 1986. To je zaznamovalo začetek obstoječega uresničevanja izdelave lastne kemije in sistemov določanja zaporedja DNK, da zadosti povečanemu povpraševanju znanstvenih krogov po večji proizvodnji, bolj sofisticiranih rešitvah za določanje zaporedja DNK. Danes je v aktivni uporabi več kot 14,000 genetskih analizatorjev podjetja Applied Biosystems, le-ti so prispevali k določanju zaporedja DNK več kot 450 dovršenih genomov in okrog 700 drugih, ki so v teku.

Poleg tega da oskrbuje z vodilnimi industrijskimi produkti za analizo DNK in beljakovin, je velika prodajna in storitvena mreža visokokvalificiranega podpornega in osebja za aplikacijo prisotna v 150 državah na šestih celinah z več kot 2000 ljudmi po celem svetu, le-ti so specializirani za svetovanje pri poslih in protokolnem razvoju, optimizaciji inštrumentov ter povezovanju podatkov in aplikacij.

Applied Biosystems je vodilno podjetje v svetu na področju razvoja in komercializacije sistemov temelječih na inštrumentih, potrošnega materiala, programske opreme in storitev za biološko tržišče. Od njegove ustanovitve leta 1981 so tehnološke inovacije, ki jih je na tržišče poslalo podjetje Applied Biosystems, postale standardni sistemi v industriji, ki poganja biološke raziskave in odkritja na akademskem področju, pri farmacevtskih in kliničnih raziskavah, opazovanju okolja, forenziki, biološki varnosti in testiranju hrane. Danes je v uporabi več kot 200,000 instrumentov podjetja Applied Biosystems, ki se nahajajo pri skoraj 40,000 strankah v več kot 100 državah, kjer zagotavljajo čvrsto podlago za preučevanje najpomembnejših bioloških vprašanj, ki zadevajo skrb za zdravje in še več kot to.

Več informacij najdete na spletni strani www.appliedbiosystems.com.

O korporaciji Applera Corporation in Applied Biosystems

Korporacijo Applera Corporation sestavljata dve operativni skupini. Skupina Applied Biosystems oskrbuje biološko industrijo in raziskovalno skupnost z razvojem in prodajo sistemov temelječih na inštrumentih, potrošnem materialu, programski opremi in storitvah. Njegove stranke uporabljajo ta orodja za analizo nukleinskih kislin (DNK in RNK), majhnih molekul in beljakovin za znanstvene raziskave in odkritja novih zdravil. Produkti podjetja Applied Biosystems so prav tako dobrodošli za potrebe nekaterih trgov, ki niso v zvezi z biološkimi raziskavami, kar imenujemo "uporabni trgi". Ti vključujejo področja testiranja človeške identitete (forenzična testiranja in testiranja za odkritje očetovstva); biološko varnost, ki se nanaša na produkte, ki so potrebni kot odgovor na grožnjo biološkega terorizma in drugih zlonamernih, namernih in naravnih bioloških nevarnosti; ter testiranje kakovosti in varnosti, kot je testiranje potrebno za proizvodnjo hrane in zdravil. Applied Biosystems se nahaja v Foster Cityju v Kaliforniji, ZDA in je v davčnem letu 2007 zabeležilo prodajo za okrog 2,1 milijarde ameriških dolarjev.

Skupina Celera je podjetje, ki se ukvarja predvsem z molekularno diagnostiko, ki uporablja lastno genomiko in proteinomiko razvojne platforme, da identificira in ovrednoti nova diagnostična tržišča, prav tako pa razvija diagnostične produkte, ki temeljijo na teh trgih, pa tudi na drugih znanih trgih. Celera ohranja strateško zavezništvo z Abbottom za razvoj in komercializacijo produktov, ki temeljijo na diagnostiki molekul ali nukleinskih kislin, prav tako razvija nove diagnostične produkte neodvisno od tega zavezništva. S pomočjo razvojnih dosežkov na področju genomike in proteinomike Celera prav tako razvija in vrednoti terapevtske cilje in išče strateško sodelovanje, da razvije terapevtske produkte, ki bodo temeljili na teh odkritih ciljih Podatke o korporaciji Applera Corporation, vključno s poročili in drugimi podatki, ki jih je uredilo podjetje v sodelovanju s Komisijo za varnost in izmenjavo, lahko najdete na spletni strani http://www.applera.com, ali če pokličete 800.762.6923.Podatki o podjetju Applied Biosystems so na voljo na spletni strani http://www.appliedbiosystems.com.

Izjave o perspektivi podjetja Applied Biosystems

Določene izjave v tej predstavitvi za tisk so usmerjene v prihodnost. To se lahko vidi pri uporabi besed ali fraz, ki so značilne za napoved perspektive, kot so med ostalim "naj bi", "načrtovan" in "pričakujemo". Te perspektivne izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih korporacije Applera Corporation. Zakon o reformi pravnega spora privatnega jamstva iz 1995. leta omogoča "varno pristanišče" za takšne perspektivne izjave. Za izpolnitev pogojev varnega pristanišča korporacija Applera Corporation upošteva, da lahko različni faktorji povzročijo, da se lahko dejanski rezultati in izkušnje bistveno razlikujejo od pričakovanih rezultatov ali drugih pričakovanj izraženih v drugih perspektivnih izjavah. Ti faktorji vsebujejo vendar niso omejeni na: (1) hitro se spreminjajočo tehnologijo in odvisnost od razvoja sprejemanja novih produktov s strani strank (2) prodajo odvisno od osnovne politike porabe strank in raziskave sponzorirane s strani države in (3) drugih faktorjev, ki so lahko občasno opisani v arhivu korporacije Applera Corporation ob podpori Komisije za varnost in izmenjavo. Vse informacije iz tega prispevka so aktualne na dan izida in Applera ne prevzema nobene odgovornosti, da posodablja te podatke, vključno s perspektivnimi izjavami, razen če to ne zahteva zakon.

Samo za raziskovalne namene. Ni za uporabo v diagnostičnih postopkih. (C)Copyright 2007. Applera Corporation. Vse pravice pridržane. AB (Design), Applied Biosystems, Applera in Celera so registrirane blagovne znamke, SOLiD je blagovna znamka korporacije Applera Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali v nekaterih drugih državah.

Applied Biosystems

Media Contacts: Renaldo Juanso,

+1 650 638 5354 (Office)

Tel: +1 415 602 9849 (Mobile)

renaldo.juanso@appliedbiosystems.com

or

Lauren Lum, +1 650 638 6916 (Office)

Tel: +1 650 888 3856 (Mobile)

lauren.lum@appliedbiosystems.com

or

Investor Contacts: Peter Dworkin. +1 650 554 2479

dworkipg@appliedbiosystems.com

or

Bill Craumer, + 1 650 638 6382

william.craumer@appliedbiosystems.com

or

Katherine Genis, +44 20 8780 5029 katherine.genis@eur.appliedbiosystems.com