O-STA

Izdano pozitivno mnenje za MSD-jev ISENTRESS(R) (raltegravir), prvega v novem razredu t.i. integraznih inhibitorjev za zdravljenje virusa HIV

WHITEHOUSE STATION, N.J.--(poslovno sporočilo)�-15. nov. 2007�- Merck, Sharp & Dohme (MSD) je od Odbora za zdravila za ljudi (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMEA) prejelo pozitivno mnenje za odobritev zdravila ISENTRESS(R) (raltegravir) v kombinaciji z drugimi antiretroviralnimi zdravili za zdravljenje infekcije HIV-1 pri odraslih bolnikih, ki so se predhodno zdravili, a je prišlo do HIV-1 replikacije ne glede na trajajočo antiretroviralno terapijo(ART).V skladu z zaključki presoje, dokončane s pospešeno oceno(+), pozitivno mnenje CHMP predlaga dodelitev pogojnega dovoljenja za trženje(*), kajti raltegravir bo ponovno presodila Evropska komisija, ki bo podala dokončno odločitev o tem, ali bo uporaba raltegravirja dovoljena v Evropski uniji (EU).(1)

Raltegravir bo prvi integrazni inhibitor, nov razred terapijeART, ki deluje na integrazni encim, ki je ključen pri HIV replikaciji.(2) Če bo raltegravir odobren v EU, bo odločba veljavna za 27 držav, vključno s Francijo, Nemčijo, Italijo, Španijo in Veliko Britanijo kot tudi za članici Evropskega gospodarskega prostora Islandijo in Norveško. (1,3) Ameriški Urad za zdravila in živila (FDA)je oktobra 2007 MSD-ju dodelila dovoljenje za uporabo inhibitorja raltegravir v ZDA, sedaj pa MSD razširja poročilo o tem v številne države po svetu.

"Zadovoljni smo, da je CHMP odobril potencialno pomembno zdravilo ISENTRESS, ki predstavlja upanje za tiste bolnike, ki potrebujejo nove vrste zdravljenja," je rekel generalni direktor za infekcijske bolezni pri Merck & Co., Inc, Patrick Bergstedt. "Ker se epidemija virusa HIV še nadaljuje, obstaja velika zdravstvena potreba po novih terapevtskih pristopih. To pozitivno mnenje nakazuje tudi, da je bil narejen pomemben korak v boju proti virusu HIV."

CHMP je podal pozitivno mnenje, ki temelji na podatkih o varnosti in učinkovitosti dvojnih slepih študij s placebom, ki sta trajali 24 tednov, pri že zdravljenih bolnikih, pri katerih je raltegravir v kombinaciji z optimizirano dodatno terapijo (OBT) pripomogel k večji redukciji virusnega bremena HIV RNA (p manj kot 0.001), kot tudi k porastu števila celic CD4 (p manj kot 0.001).

Podatki kliničnih študij podpirajo pozitivno mnenje Odbora Podatki iz dveh študij v teku, in sicer III. faze dvojnih slepih naključnih študij s placebom (BENCHMRK-1 in BENCHMRK-2) pri zdravljenju699 odraslih že zdravljenih bolnikov z dokumentirano odpornostjo na vsaj eno zdravilo iz katerega koli od treh razredov (nukleosidni reverzno transkriptazni inhibitorji (NRTI), ne-nukleosidni reverzno transkriptazni inhibitorji (NNRTI) in proteazni inhibitorji (PI)) med terapijo ARTs, so pokazali, da je bila doza 400 mg raltegravirja v dvojnih dozah dnevno v kombinaciji s terapijo OBT občutno (p manj kot 0.001) bolj učinkovita pri obeh znižanih ravneh HIV RNA in povečanem številu celic CD4 pri teh bolnikih s HIV-om, v primerjavi z shemo zdravljenja s placebom plus terapijo OBT. Učinkovitost odzivov je bila ocenjena na podlagi 699 bolnikov iz vseh študij, ki so zaključili 24-tedensko zdravljenje ali pa so ga prekinili prej.

Študije so pokazale, da je po 24-tedenski terapiji, pri 75 odstotkih bolnikov (347 od 462),ki so dobivali raltegravir v kombinaciji s terapijo OBT, prišlo do zmanjšanja bremena HIV RNA do meje pod 400 izvodov/mL, v primerjavi s 40 odstotki bolnikov (95 od 237), ki so prejemali placebo plus terapijo OBT.Poleg tega je po 24-tedenski terapiji 63 odstotkov bolnikov (289 od 462), ki so dobivali raltegravir plus terapijo OBT, doseglo zmanjšanje virusnega bremena na mejo pod 50 izvodov/mL v primerjavi s 34 odstotki bolnikov(80 od 237), ki so prejemali placebo in terapijo OBT. Po 24-tednih terapije je bilo povečanje števila celic CD4 v izhodišču 84 za bolnike, ki so dobivali raltegravir plus OBT, 37 celic/mm(3) pa za tiste bolnike, ki so prejemali placebo plus OBT.

Raltegravir so preučevali dvakrat dnevno kot samostojno tableto ne glede na prehranjevanje. Raltegravir ne zahteva povečevanja učinkovitosti zritonavir-om.(2) V II. in III. fazi kliničnih študij je bil profil stranskih učinkov primerljiv s placebom. Med najbolj pogostimi stranskimi učinki so diareja, slabost, glavobol in pireksija.

O inhibitorju Raltegravir

Raltegravir je prvi inhibitor v novem raziskovalnem razredu antiretroviralnih agensov imenovanih integrazni inhibitorji.(2) Raltegravir deluje tako, da s pomočjo integraznega encima zavira zasaditev HIV DNA v človeški DNA.(4) Z zaviranjem integraze se virusu prepreči, da bi se repliciral in okužil nove celice(5). Sedaj sta v rabi zdravili, ki zavirata druga dva encima, ki sta izjemno pomembna pri replikacijskem procesu HIV - proteaza in reverzna transkriptaza - vendar v EU trenutno in nobenih odobrenih zdravil za zaviranje integraze.(2,5)

Raltegravir je preko dostopnih programov po celem svetu na razpolago za bolnike, ki ga potrebujejo. Ti programi bolnikom, pri katerih se niso obnesla antiretroviralna zdravila, zagotavljajo pravočasen dostop do inhibitorja raltegravir. Več informacij lahko najdete na www.benchmrk.com. Razširjenost HIV/AIDS-a Kljub temu, da so za zdravljenje HIV/AIDS-a na voljo zdravila, se epidemija nadaljuje. Po Evropskem centru za epidemiološko spremljanje HIV in AIDS-a so od leta 2002 v EU poročali o skoraj 250.000 primerih HIV/AIDS-a.(6) Po ocenah je širom sveta s HIV/AIDS-om okuženih 40 milijonov ljudi, leta 2006 pa je prišlo do več kot štirih milijonov novih okužb.(7) AIDS je eden najpogostejših vzrokov za umrljivost, povezano z nalezljivimi boleznimi, širom sveta, saj je odgovoren za skoraj tri milijone umrlih samo v lanskem letu.(7,8) Odpornost na trenutne HIV terapije pri bolnikih, ki so že izkusili zdravljenje, je bila zabeležena v številnih mednarodnih študijah, kar nakazuje, da je odpornost na vsaj eno vrsto antiretrovirusnih agentov lahko tudi 76 %-na.(9,10) Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organisation - WHO) je to odpornost imenovala za vzhajajočo javnozdravsteno skrb in se je povezala z Mednarodnim društvom za boj proti AIDS-u, da bi razvila Globalno mrežo za nadzor odpornosti na zdravila za HIV, da bi lahko sledila pojavljajočim se vzorcem odpornosti v razvitih državah in državah v razvoju.(11)

Zgodovina MSD in raziskave o HIV

Podjetje MSD je predano razvoju inovativnih terapij, ki nudijo napredke v zdravljenju nalezljivih bolezni, vključno s HIV. Njihovi napori pri razvijanju preiskovalnih zdravljenj za HIV/AIDS potekajo že več kot 20 let in se danes še nadaljujejo. MSD je pričel s svojo raziskavo o integraznem inhibitorju za zdravljenje virusa HIV leta 1993 in je bil prvi, ki je prikazal zaviranje integraze virusa HIV in vitro ter in vivo. Raltegravir je en del zgodovine MSD v raziskavah HIV, ki vključuje razvoj CRIXIVAN-a (R) (indinavir sulfat), proteaznega inhibitorja (PI); STOCRIN-a(R), ne-nukleosidni reverzno transkriptazni inhibitor(NNRTI); trenutno pa potekajo raziskave o dodatnih možnih zdravljenjih.

O MSD

Podjetje Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., ZDA, ki deluje v mnogih državah pod imenom MSD (Merck Sharp & Dohme), je farmacevtsko podjetje, usmerjeno v globalne raziskave, ki je predano postavljanju bolnikov na prvo mesto. Ustanovljeno je bilo leta 1891, trenutno pa odkriva, razvija, proizvaja in trži cepiva in zdravila z namenom zadovoljevanja medicinskih potreb, ki še niso zadovoljene. Podjetje vlaga znatne napore v povečanje dostopa do zdravil preko daljnosežnih programov, ki ne le darujejo zdravila MSD, temveč jih tudi pomagajo dostavljati ljudem, ki jih potrebujejo. Poleg tega MSD objavlja nepristranske zdravstvene informacije kot uslugo, ki jim ne ustvarja dobička. Za več informacij obiščite spletno stran www.merck.com.

Izjava, ki se nanaša na prihodnost To sporočilo za javnost vsebuje "izjave, ki se nanašajo na prihodnost", kakor je ta izraz definiran v Zakonu o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji iz leta 1995. Te izjave so zasnovane na trenutnih pričakovanjih uprave in vključujejo tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati stvarno razlikujejo od tistih, navedenih v izjavah. Izjave, ki se nanašajo na prihodnost, lahko vsebujejo izjave v zvezi z razvojem izdelkov, potencialom izdelkov in finančnim učinkom. Za nobeno izjavo, ki se nanaša na prihodnost, ni mogoče jamčiti, dejanski rezultati pa se lahko stvarno razlikujejo od napovedanih. MSD ne prevzema nikakršne obveze do javnega posodabljanja kakršnih koli izjav, ki se nanašajo na prihodnost, pa naj bo to zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega. Izjave, ki se nanašajo na prihodnost v tem sporočilu za javnost bi bilo potrebno vrednotiti skupaj z mnogimi negotovostmi, ki vplivajo na posel podjetja MSD, še posebno s tistimi, omenjenimi v opozorilnih izjavah pod točko 1A Obrazca 10-K podjetja MSD za leto, ki se je končalo 31. 12. 2006, in v periodičnih poročilih na Obrazcu 10-Q in Obrazcu 8-K, ki jih podjetje vključuje s sklicevanjem. Dolge URL v tem sporočilu bo morda potrebno kopirati/prilepiti v okence za naslove Vašega spletnega brskalnika. Odstranite morebitne odvečne presledke.

Reference:

(+) Pospešena ocena je bila uvedena z revidirano farmacevtsko zakonodajo EU novembra 2005. Cilj tega novega urejevalnega orodja je bila pomoč pri pospeševanju dostopa pacientov do novih zdravil z velikim interesom za javno zdravstvo. Podjetja lahko zaprosijo za pospešeno oceno pod pogojem, da lahko dokažejo, da njihov izdelek zadovoljuje nezadovoljene zdravstvene potrebe ali predstavlja znatno izboljšanje metod preventive, diagnoze in zdravljenja zdravstvenega stanja, ki so na voljo.

(*) Pogojno dovoljenje za trženje je dodeljeno medicinskemu izdelku, ki izpolnjuje nezadovoljeno zdravstveno potrebo, ko korist takojšnje razpoložljivosti za javno zdravstvo prevlada tveganje, neločljivo povezano z dejstvom, da so še vedno potrebni dodatni podatki. Imetnik dovoljenja za trženje bo najverjetneje podal izčrpne klinične podatke v kasnejši fazi.

(1) European Commission. Pharmaceuticals in the European Union.Available at:

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/brochure/brochurenov99.pdf. Accessed on November 1,2007.

(2) National Electronic Library of Medicines. Phase III data oninvestigational integrase inhibitor raltegravir (Raltegravir) fortreatment experienced HIV patients. Available at:http://www.nelm.nhs.uk/Record%20Viewing/vR.aspx?id=577785. Accessed onNovember 1, 2007.

(3) European Medicines Agency. EMEA Implementation of the New EUPharmaceutical Legislation. Available at:http://www.emea.europa.eu/htms/general/direct/legislation/organisational.htm. Accessed on November 8, 2007.

(4) Grinsztejn B, Nguyen BY, Katlama C, et al. Safety and efficacyof the HIV-1 integrase inhibitor raltegravir (MK-0518) intreatment-experienced patients with multidrug-resistant virus: a phaseII randomised controlled trial. April 14, 2007. Lancet.369:1,261-1,269.

(5) Hazuda DJ, Felock P, Witmer M, et al. Inhibitors of strandtransfer that prevent integration and inhibit HIV-1 replication incells. Science 2000; 287: 646-50.

(6) EuroHIV. HIV/AIDS Surveillance in Europe. Mid-year report2006. Saint-Maurice: French Institute for Public Health Surveillance,2007. No. 74. Available athttp://www.eurohiv.org/reports/report_74/pdf/report_eurohiv_74.pdf.Accessed on September 27, 2007.

(7) UNAIDS. 2006 Report on the global AIDS epidemic. Available at:http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_CH02_en.pdf.Accessed on July 11, 2007.

(8) World Health Organization. The global burden of disease: aresponse to the need for comprehensive, consistent and comparableglobal information on diseases and injuries. Available at:http://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/globalburdenofdisease.pdf. Accessed on July 11, 2007.

(9) Richmann D, Morton S, Wrin T, et al. The prevalence ofantiretroviral drug resistance in the United States. AIDS.2004;18:1393-1401.

(10) Scott P, Arnold E, Evans B, et al. Surveillance of HIVantiretroviral drug resistance in treated individuals in England:1998-2000. J Antimicrob Chemother. 2004;53:469-473.

(11) World Health Organization. The Global HIV Drug ResistanceSurveillance Network. Available at:http://www.who.int/drugresistance/hivaids/network/en/index.html.Accessed on November 1, 2007.

KONTAKT:

Merck & Co., Inc.

Media:

Amy Rose, +1 908-423-6537

Lynn Kenney, +1 908-423-4188

ALI

Investitor:

Graeme Bell, +1 908-423-5185