O-STA

BMC Software kupuje BladeLogic in spreminja BMC v vodilno podjetje na področju avtomatskih storitev

BMC Software kupuje BladeLogic in spreminja BMC v vodilno podjetje na področju avtomatskih storitev

Poslovni uredniki/pisci o tehnologiji

VEČPREDSTAVNOSTNE VSEBINE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5635282

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--17. marec 2008-- podjetje BMC Software (NYSE:BMC)je podpisalo dokončni sporazum za nakup BladeLogic (NASDAQ:BLOG), ki je vodilno in najhitreje rastoče podjetje za avtomatizacijo podatkovnih centrov. Nakup bo opravljen v denarju po 28 dolarjev za navadno delnico podjetja BladeLogic, oziroma za približno 800 milijonov dolarjev, neto po upoštevanju denarnih sredstev podjetja BladeLogic.

Ko bo prevzem končan, bo to za podjetje BMC pomenilo velik in hitro rastoči vir dohodka. Pričakovanja o dolgoročnem dohodku, dobičku in denarnem toku tega podjetja bodo tako hitreje izpoljnjena.

Bob Beauchamp, predsednik in izvršni direktor podjetja BMC je dejal: "Organizacije po celem svetu bodo letos za podatkovne centre namenile več kot 140 milijard dolarjev. Avtomatizacija je edini način, s katerim lahko informacijska tehnologija izvaja nadzor nad temi stroški in hkrati ugodi kriterijem zanesljivosti in skrajša čas trajanja za vstop izdelka na tržišče. Zaradi prevzema BMC-ja s strani podjetja BladeLogic se bo lahko razvilo novo vodilno podjetje na področju automatizacije IT storitev, ki bo izstopalo zaradi svojih možnosti pri ponudbi teh kritičnih sposobnosti. To je povsem naraven in zelo pomemben korak naprej v skladu z vizijo podjetja Business Service Management."

BMC je bilo prvo podjetje na področju poslovne programske opreme, ki se je začelo zavedati potreb potrošnika po upravljanju podjetniških storitev (Business Service Management - BSM), ki predstavlja najbolj učinkovit pristop do upravljanja informacijske tehnologije z vidika poslovanja. Ta prevzem pomeni združenje platforme BSM podjetja BMC z nagrajenimi rešitvami podjetja BladeLogics na področju automatizacije podatkovnega centra.

BladeLogic je najhitreje rastoče podjetje na najhitreje rastočem segmentu programske opreme za upravljanje informacijske tehnologije.

Stranke lahko od te združitve pričakujejo 90 odstotno izboljšanje operacijske učinkovitosti informacijske tehnologije v 90 dneh, kot tudi naslovijo ključne izzive pri zagotavljanju storitev, virtualizaciji in razpoložljivosti. Nasprotno so ponudbe tekmecov v nedokončani in nepovezani obliki, kar običajno vodi v delne rešitve, ki zahtevajo drago in dolgotrajno strokovno delo.

Dev Ittycheria, predsednik in izvršni direktor BladeLogic je dejal: "Glede upravljanja podatkovnega centra, so se IT organizacije na grenak način naučile, da je tista struktura s katero začneš, tista, v kateri potem ostaneš ujet. Od prvega dne naprej smo se osredotočali na razvoj strukture, ki bi bila oblikovana posebej za upravljanje današnjega kompleksnega podatkovnega centra. Naša rast in konkurenčnost sta močan dokaz, da smo imeli prav. Naša nagrajena arhitektura naslednje generacije bo temeljila na BMC-jevi BSM platformi."

Da bi lahko izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja avtomatizacija storitev, je potrebno imeti celovito strukturo. Rešitve podjetij BMC in BladeLogic so že celovite in stranke so pozdravile združeno rešitev. Gre za nadaljevanje strategije BMC-ja, da bi ohranili latnosti izdelkov obeh podjetij, ki so bili narejeni z določenim namenom. To je bilo opazno že pri prejšnjih uspešnih prevzemih BMC-ja.

Jim Grant, podpredsednik in vodilni menedžer oddelka za upravljanje podjetniških storitev pri BMC pravi: "BMC ima za sabo zgodovino pametnih, uspešnih prevzemov, ker se osredotočamo na potrebe stranke, kulturne kompatibilnosti in tesne integracije produktov. Naše podjetje je edini neodvisni prodajalec programske opreme, ki lahko ugodi zahtevam kupcev po celovitih in strukturiranih rešitvah za avtomatsko upravljanje IT.

Za nas je to čudovita priložnost, da izkoristimo nezadovoljstvo strank s ponudbo naših tekmecov, do česar prihaja zaradi nenehnih pomanjkljivosti izdelkov in prisiljenih zamenjav produktov."

V zadnjih dvanajstih mesecih je BMC pridobilo in uspešno vključilo številna podjetja, katerih rezultati so presegli

pričakovanja.

David Williams, podpredsednik za raziskave podjetja Gartner, je pred kratkim poudaril pomembnost avtomatizacije IT in dejal: "Avtomatizacija storitev upravljanja informacijske tehnologije ostaja še naprej glavni cilj izvršilnih organov, ki so osredotočeni na izkoreninjenje stroškov in zapletenosti IT operacij.*"

BMC pričakuje, da bo ta prevzem izjemno pospešil visoko rast prihodkov podjetja. Z vidika dobička na delnico, BMC pričakuje, da bo prispevala k rahlemu padcu non-GAAP dobička v finančnem letu 2009, vključno z odpisom odloženih prihodkov in enkratnimi integracijskimi stroški in stroški zadržanja, ter imela pozitivni prispevek k non-GAAP dobičku v finančnem letu 2010. Prevzem bo potekal preko ponudbe za odkup za vse navadne delnice, ki niso v lasti podjetja BladeLogic. Temu bo sledil drugi del združitve. Upravni odbor podjetja BladeLogic je soglasno priporočil delničarjem podjetja, da sprejmejo ponudbo. Ponudba, ki naj bi začela veljati v naslednjih desetih dneh, bo predmet običajnih pogojev, vključno z regulativnimi dovoljenji.

Konferenčni klic

Podjetji bosta organizirali konferenčni klic za finančne analitike in novinarje danes ob 7.30 po centralnem času (8.30 po atlantskem času). Klic bo dosegljiv na številki 888-778-8904 ali 913-312-1494. Avdio prenos konference bo potekal v živo in bo dostopen tudi na www.bmc.com/investors. Ponovitev konferenčnega klica bo na voljo kmalu po koncu klica.

Novinarsko gradivo in dodatne informacije se nahajajo na

www.bmc.com/bladelogic.

*Vir: Gartner "Avtomatizacija upravljanja operacij informacijske tehnologije" Srečanje Operacije&upravljanje, od 11. do 13. junij 2007, David

Williams

O BMC Software

BMC Software je vodilni svetovni dobavitelj celovitih rešitev na področju poslovnega upravljanja,ki dajejo podjetjem možnost, da avtomatizirajo njihovo informacijsko tehnologijo in jo prilagodijo poslovnim potrebam. Z zagotavljanjem upravljanja poslovnih storitev BMC rešitve zajemajo poslovne sisteme, aplikacije, podatkovne baze in upravljanje storitev. V prvih štirih finančnih četrtletjih, ki so se zaključila 31. decembra 2007, je prihodek BMC-ja znašal približno 1,7 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite spletno stran www.bmc.com.

BladeLogic

BladeLogic je dobavitelj vodilne programske opreme za avtomatizacijo podatkovnih centrov z ogromno bazo Fortune Global 500 strank med katerimi je 21 takšnih, ki spadajo med 100 najbolj uspešnih podjetij na svetu, tri, ki so med desetimi najbolj prepoznavnimi letalskimi, vesoljskimi ter obrambnimi podjetji; sedem od najpomembnejših 25 poslovnih bank in hranilnic, tri od petih najpomembnejših varnostnih agencij, dve od treh najpomembnejših razvedrilnih podjetij, dve od treh najpomembnejših trgovskih podjetij, sedem od 12 poglavitnih farmacevtskih podjetij in sedem od desetih najpomembnejših telekomunikacijskih podjetij. Programska oprema za avtomatizacijo podatkovnega centra iz podjetja BladeLogic ponuja rešitve, ki omogočajo podjetjem, ponudnikom storitev in vladnim organizacijam, da lažje brskajo, se preskrbijo, oblikujejo, popravljajo, pregledujejo in ponovno vzpostavijo fizične in virtualne strežnike ter aplikacije. Poleg tega omogočajo strankam, da znižajo stroške, ki nastanejo pri upravljanju podatkovnih centrov, nudijo izboljšano kvaliteto storitev in večjo varnost ter prilagodljivost. BladeLogic ima sedež v Lexingtonu v Massachusettsu, ZDA. Za dodatne informacije lahko obiščete spletno stran www.bladelogic.com.

Pravne izjave

TO POROČILO ZA TISK JE NAMENJENO IZKLJUČNO INFORMIRANJU IN NI PONUDBA ZA NAKUP ALI SPODBUJANJE PRODAJE KAKRŠNIH KOLI VREDNOSTNIH PAPIRJEV. POBUDA IN PONUDBA ZA NAKUP DELNIC PODJETJA BLADELOGIC BO POTEKALA LE V SKLADU Z IZJAVO O PONUDBI ZA ODKUP VKLJUČNO S PONUDBO ZA NAKUP IN DRUGIM GRADIVOM, KI GA PODJETJE BENGAL ACQUISITION CORPORATION, KI JE V CELOTI V LASTNIŠTVU BMC SOFTWARE, INC., NAMERAVA VLOŽITI PRI KOMISIJI ZA VREDNOSTNE PAPIRJE (SEC). PO OBJAVI NAJ DELNIČARJI PODJETJA BLADELOGOSTIC SKRBNO PREBEREJO TO GRADIVO, PREDEN BI SPREJELI KAKRŠNO KOLI ODLOČITEV V ZVEZI S PONUDBO, KAJTI VSEBUJE POMEMBNE INFORMACIJE VKLJUČNO Z ROKI IN POGOJI PONUDBE. PO VLOŽITVI BODO DELNIČARJI PODJETJA BLADELOGIC LAHKO PRAVOČASNO DOBILI IZJAVO PONUDBE ZA ODKUP, PONUDBO ZA NAKUP IN ZADEVNI MATERIAL O PONUDBI, IN SICER BREZPLAČNO NA SPLETNI STRANI www.sec.gov, PRI POOBLAŠČENCU ZA INFORMACIJE IN UPRAVLJALCU POSLA, KI JE OMENJEN V GRADIVU O PONUDBI, ALI PA OD PODJETJA BENGAL ACQUISITION CORPORATION.

To poročilo za medije vsebuje napovedne izjave, ki vključujejo tveganje, negotove trditve in predpostavke. V kolikor se tveganja ali negotove izjave uresničijo, oziroma se takšne predpostavke izkažejo za nepravilne, bi se lahko rezultati BMC-ja in njegovih podružnic pomembno razlikovali od tistih, izraženih ali nakazanih v teh napovednih izjavah in predpostavkah. Vse izjave, razen izjav, ki veljajo kot zgodovinska dejstva, so izjave, ki se jih lahko obravnava kot napovedne izjave, vključno s pričakovanimi dobički in stroški transakcije; načrti uprave v zvezi s transakcijo; pričakovan čas zaključka transakcije; sposobnost zaključka transakcije ob upoštevanju različnih zaključnih pogojev, vključno s pogoji, ki so povezani z regulativnimi dovoljenji; kakršne koli izjave o načrtih, strategijah in ciljih upravljanja prihodnjih operacij, vključno z izvajanjem integracijskih načrtov; kakršne koli izjave o pričakovanjih in prepričanjih; ter kakršne koli izjave o predpostavkah, na podlagi katerih temeljijo zgoraj omenjene izjave. Tveganja, negotove trditve in predvidevanja vključujejo možnost, da se pričakovane koristi ne uresničijo; da se transakcija ne izvede v ustreznem času, če sploh; da se pred zaključkom transakcije posli podjetja BladeLogic ne razvijejo v skladu s pričakovanji zaradi negotovosti v zvezi s transakcijo ali zaradi drugih dejavnikov; da stranki ne moreta uspešno izvesti integracijskih strategij; in druga tveganja, ki so občasno opisana v poročilih BMC in BladeLogic, vključno s tveganji, ki so opisana v četrtletnem poročilu BMC na obrazcu 10-Q o finančnem četrtletju, ki se je končalo 31. decembra 2007 ter v četrtletnem poročilu BladeLogic na obrazcu Form 10-Q o finančnem četrtletju, ki se je končalo 31. decembra 2007. BMC ne predvideva nobenih obveznosti in ne namerava obnoviti teh napovednih izjav.

BMC, BMC Software, in BMC Software logo so izključno v lasti BMC Software, Inc., in so registrirani pri uradu US Patent and Trademark Office, ter so lahko registrirane, oziroma v postopku registracije v drugih državah. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi so lahko registrirani ali v postopku registracije v ZDA oziroma v drugih državah. Vse druge blagovne znamke oziroma registrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. (C) Copyright 2008 BMC Software, Inc.

VEČPREDSTAVNOSTNE VSEBINE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5635282

KONTAKTNA OSEBA: BMC Software

Mark Stouse, +1-713-918-2714

mark_stouse@bmc.com

ali

Waggener Edstrom

Jen Cadmus, +1-512-934-8350

jcadmus@waggeneredstrom.com