O-STA

Družba BMC Software objavilo ponudbo za podjetje BladeLogic

Družba BMC Software objavilo ponudbo za podjetje BladeLogic

HOUSTON, ZDA - (BUSINESS WIRE) - 21. marec, 2008 - Družba BMC Software (NYSE:BMC) je danes sporočila, da je njeno hčerinsko podjetje v večinski lasti, Bengal Acquisition Corporation, objavilo ponudbo za nakup vseh razpoložljive delnice podjetja BladeLogic (NASDAQ:BLOG) po ceni 28,00 ameriških dolarjev na delnico neto v gotovini brez obresti.

Nakupna ponudba je v skladu s Ponudbo o odkupu z dne 21. marca 2008, in v zvezi z Dogovorom in načrtom o združitvi z dne 17. marca 2008, ki so jih med sabo sklenile družbe BMC, Bengal Acquisition Corporation in BladeLogic, in katere sta BMC Software in BladeLogic objavili 17. marca 2008.

Razen v primeru, da je nakupna ponudba podaljšana, nakupna ponudba in kakršnekoli pravice umika, do katerih so delničarji podjetja BladeLogic morda upravičeni, poteče ob polnoči v četrtek, 17. aprila 2008 po Bostonskem času. Ponudba ne vsebuje nobenih finančnih pogojev, vendar pa je podvržena nekaterim običajnim pogojem, ki so definirani v zgoraj navedeni Ponudbi o odkupu, skupaj s pogojem, da število ponujenih delnic, skupaj s številom delnic, ki jih BMC Software že ima v lasti, predstavlja vsaj večino delnic podjetja BladeLogic na osnovi popolnoma razcepljenih delnic.

Po prejetju plačila za delnice v ponudbi in izvršitve transakcij opisanih v načrtu o združitvi bo podjetje BladeLogic postalo hčerinsko podjetje v večinski lasti družbe BMC Software. Upravni odbor podjetja BladeLogic je soglasno predlagal, da delničarji podjetja BladeLogic sprejmejo ponudbo.

Celoten seznam pogojev ponudbe je definiran v Ponudbi o odkupu, Pismu o prenosu in ostalih povezanih dokumentih, ki bodo danes vloženi pri ameriški Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Poleg tega pa bo v povezavi s ponudbo pri omenjeni agenciji danes vložena tudi tudi Izjava o Solicitaciji/Priporočilu 14D-9 s strani podjetja BladeLogic. Kopije Ponudbe o odkupu, Pisma o prenosu in ostalih dokumentov, skupaj z Izjavo o Solicitaciji/Priporočilu 14D-9 so brezplačno na voljo pri MacKenzie Partners, Inc., ki so informacijski zastopnik za to ponudbo, in sicer na brezplačni telefonski številki +1 (800) 322-2885 ali pa na +1 (212) 929-5500. Depozitar za ponudbo je Computershare Trust Company, vodja posla pa Merrill Lynch & Co.

O družbi BMC Software

Družba BMC Software je vodilni svetovni proizvajalec programskih rešitev za vodenje podjetij, ki omogočajo podjetjem avtomatizacijo njihove informacijske tehnologije in njeno oblikovanje v skladu s potrebami poslovanja. Rešitev podjetja BMC Software vključujejo poslovne sisteme, aplikacije, podatkovne baze in upravljanje storitev. V štirih četrtletjih leta 2007 je družba BMC Software ustvarila prihodke v višini 1.7 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite spletno stran www.bmc.com

O podjetju BladeLogic

Podjetje BladeLogic je proizvajalec vodilnih programski rešitev s področja avtomatizacije informacijskih centrov z veliko mrežo kupcev z lestvice Fortune Global 500, vključno z 21 od 100 najpomembnejših globalnih podjetij, 3 od 10 najpomembnejših vesoljskih in vojaških podjetij, 7 od 25 najpomembnejših komercialnih bank in hranilnic, 3 od 5 najpomembnejših podjetji za poslovanje z vrednostnimi papirji, 2 od 3 najpomembnejših podjetij za zabavo, 7 od 12 najpomembnejših farmacevtskih podjetij, in 7 od 10 največjih telekomunikacijskih družb. Rešitve podjetja BladeLogic omogočajo podjetjem, ponudnikom storitev in vladnim organizacijam na preprost način pregledovati, upravljati, nadzirati in odpravljati težave fizičnih in virtualnih strežnikov in aplikacij, in tako nižati stroške delovanja informacijskih centrov, izboljšati kvaliteto storitev ter varnosti in združljivosti. Podjetje BladeLogic ima sedež v mestu Lexington, Massachusetts, ZDA. Za več informacij obiščite spletno stran www.bladelogic.com

PRAVNE IZJAVE

TA IZJAVA ZA JAVNOST JE NAMENJENA ZGOLJ ZA INFORMATIVNE NAMENE IN NI PONUDBA ZA NAKUP ALI SOLICITACIJA PONUDBE ZA NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV. SOLICITACIJA IN NAKUPNA PONUDBA ZA NAVADNE DELNICE PODJETJA BLADELOGIC BO IZVRŠENA ZGOLJ V SKLADU S VELJAVNO PONUDBO, VKLJUČNO S PONUDBO O ODKUPU IN OSTALIMI POVEZANIMI DOKUMENTI, KATERE NAMERAVA BENGAL ACQUISITION CORPORATION, HČERINSKO PODJETJE V VEČINSKI LASTI DRUŽBE BMC SOFTWARE, VLOŽITI PRI AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV. PO KONČANEM POSTOPKU VLOŽITVE NAJ SI DELNIČARJI PODJETJA BLADELOGIC PAZLJIVO PREBEREJO TE DOKUMENTE, SAJ VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE, MED DRUGIMI TUDI POGOJE PONUDBE. DELNIČARJI PODJETJA BLADELOGIC BODO LAHKO BREZPLAČNO PRIDOBILI VELJAVNO PONUDBO ZA NAKUP IN OSTALE POVEZANE DOKUMENTE, KO BODO TI VLOŽENI, NA SPLETNI STRANI AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA WWW.SEC.GOV, OD INFORMACIJSKEGA ZASTOPNIKA ALI VODJE POSLA, NAVEDENEGA V DOKUMENTIH PONUDBE ZA NAKUP, ALI PA OD DRUŽBE BENGAL ACQUISITION CORPORATION.

Ta izjava za javnost vsebuje napovedne izjave, ki vsebujejo tveganja, negotovosti in domneve. Če se takšna tveganja ali negotovosti uresničijo, ali pa če se domneve izkažejo za nepravilne, se lahko rezultati družbe BMC Software ali njenih hčerinskih podjetji dejansko razlikujejo od tistih izraženih ali impliciranih v napovednih izjavah. Vse izjave, razen izjav zgodovinskih dejstev, se lahko razumejo kot napovedne izjave, vključno s pričakovanimi koristmi in stroški transakcije; poslovnimi načrti povezanimi s transakcijo; pričakovanim časovnim potekom transakcije; zmožnostjo zaključka transakcije zaradi različnih končnih pogojev, vključno s pogoji povezanimi s odobritvami regulatorja; izjavami o načrtih, strategijah in ciljih vodstva za prihodnje delovanje, vključno z izvedbo načrtov o integraciji; kakršnimikoli izjavami pričakovanj ali prepričanj; in kakršnimikoli izjavami domnev, temelječih na kateremkoli od prej omenjenih možnostih. Tveganja, negotovosti in domneve vključujejo možnost, da se pričakovane ugodnosti ne uresničijo kot je bilo pričakovano, ali pa sploh ne; da, pred zaključkom transakcije, podjetje BladeLogic ne posluje kot pričakovano zaradi negotovosti v zvezi s transakcijo ali drugih dejavnikov; da strani ne uspejo uspešno izvesti integracijske strategije; in ostala tveganja, ki so občasno opisana v poročilih podjetja BladeLogic in družbe BMC Software Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kar med drugim vključuje tudi tveganja opisana v četrtletnem poročilu družbe BMC Software na obrazcu 10-Q za zadnje četrtletje leta 2007 in četrtletnem poročilu podjetja BladeLogic na obrazcu 10-Q za isto četrtletje. Družba BMC Software ne prevzema nobenih obveznosti in ne namerava posodobiti teh napovednih izjav.

BMC, BMC Software in logotip BMC Software so ekskluzivna last družbe BMC Software, Inc., in so registrirane pri ameriškem Uradu za patente in blagovne znamke, lahko pa so registrirane ali v postopku registracije tudi v ostalih državah. Vse ostale blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipi družbe BMC Software so morda registrirane ali v postopku registracije v ZDA ali v drugih državah. Vse ostale blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom. (c) Copyright 2008 BMC Software

Kontakt: BMC Software

Mark Stouse, +1-713-918-2714

mark_stouse@bmc.com

ali

Waggener Edstrom

Jen Cadmus, +1-512-934-8350

jcadmus@waggeneredstrom.com