O-STA

Oblikovanje skupine za politiko za upravljanje tveganja nasprotne stranke III (Counterparty Risk Management Policy Group - CRMPGIII)

NEW YORK - (BUSINESS WIRE) -- 14. aprila, 2008 -- Delno kot odziv na smernice, dane s strani predsednikove delovne skupine za finančne trge, sta E. Gerald Corrigan, generalni direktor Goldman, Sachs & Co., in Douglas Flint, finančni direktor skupine HSBC Holdings Plc, danes oznanila oblikovanje skupine CRMPGIII, ki ji bosta sopredsedovala gospoda Corrigan in Flint. Organizacijski sestanek skupine je potekal 8. aprila, 2008.

V okviru trenutne krize svetovnega finančnega trga in delno na podlagi dela CRMPGII iz leta 2005 bo skupina za politiko osredotočila svojo analizo predvsem na štiri področja:

Prvič: podrobno identificirati priložnosti za nadaljnje izboljšave v praksah obvladovanja tveganj in pripraviti konkretna priporočila za izboljšanje aktivnosti obvladovanja tveganja s poudarkom na področjih, kot so vladanje in nadzor nad pripravljenostjo na tveganje, tveganje nasprotne stranke, tržno tveganje in vse vrste likvidnostnega tveganja.

Drugič: podrobno pregledati tveganja, povezana z zapletenimi finančnimi inštrumenti z uporabo nedavnih izkušenj pri oblikovanju priporočil za povečanje poznavanja in upravljanja z načinom, s katerim lahko dolžniški kapital, pogosto povezana s takšnimi inštrumenti, povečata tveganje. Analiza bo tudi preučila priložnosti za izboljšanje učinkovitosti distribucije, marketinga in praks razkrivanja, povezanih s tako zapletenimi inštrumenti s perspektive tako kupcev kot prodajalcev.

Tretjič: podrobno preučiti, ali so trenutna pravila računovodstva, ki postavljajo kriterije, glede na katere so določene vrste aktivnosti vknjižijo ali ne vknjižijo na bilanco stanja 1.) primerna; 2.) odsevajo gospodarsko realnost; in 3.) popolnoma upoštevajo premisleke glede tveganja in razkritja; in pripraviti posebna priporočila, kako okrepiti takšna računovodska pravila in s tem povezane prakse tveganja razkritja in tako prispevati k večjemu tržnemu zaupanju glede finančnega poročanja.

Nazadnje: skupina za politiko bo tudi podrobno preučila številna področja, kjer je zelo potrebna nadaljnja in bistvena krepitev finančne infrastrukture s posebnim poudarkom na infrastrukturi za OTC izvedene finančne inštrumente na splošno, in zlasti zamenjavo neplačil.

Imena in funkcije članov skupine za politiko so navedeni spodaj. Skupina za politiko pričakuje, da bo izdala poročilo do konca julija letos.

So-predsedujoča

E. Gerald Corrigan Douglas J. Flint

generalni direktor finančni direktor skupine

Office of the Chairman HSBC Holdings plc

Goldman, Sachs & Co.

Člani skupine za politiko

Madelyn Antoncic Gary Lynch

generalna direktorica vodja pravne službe

odgovorni za globalne finančne trge Morgan Stanley

usklajevanje politik Lehman Brothers

Craig W. Broderick J. Chandler Martin

generalni direktor izvršilni podpredsednik

odgovorni za kredite Bank of America

Goldman, Sachs & Co.

Ken DeRegt Edmond Moriarty

odgovorni za upravljanje s tveganji član uprave

Morgan Stanley soodgovorni za upravljanje s tveganjem

Merrill Lynch

Andrew Feldstein Edward J. Rosen, Esq.

generalni direktor partner

odgovorni za investicije Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Blue Mountain Capital Management LLP

Peter Fisher Zion Shohet

generalni direktor blagajnik

soodgovorni za stalne dohodke odgovorni za finance podjetja

BlackRock, Inc. Citigroup

Christian Lajoie Barry L Zubrow

vodja za nadzor skupin odgovorni za upravljanje s tveganjem

BNP Paribas JPMorgan Chase & Co.

Pridruženi člani

----------------------------------------------------------------------

Adam Gilbert Gavin O'Connor

generalni direktor generalni direktor

JPMorgan Chase & Co. Goldman, Sachs & Co.

KONTAKT:

Mediji:

Goldman Sachs:

Michael DuVally, 212-902-5400

VIR: Counterparty Risk Management Policy Group IIII