O-STA

ELEKTRO PRIMORSKA d.d. odpira nov objekt RTP 110/20 kV Plave.

ELEKTRO PRIMORSKA d.d. odpira nov objekt RTP 110/20 kV Plave

Otvoritev objekta bo v torek, dne 9. septembra 2008 ob 15.00 uri v Plavah, ob HE Plave.

Nova razdelilna transformatorska postaja (RTP) 110/20 kV Plave je zgrajena v neposredni bližini hidroelektrarne Plave I. Zasnovana je kot daljinsko voden in nadzorovan objekt. Namenjena je distribuciji in odjemu električne energije na območju srednje Soške doline, Čepovansko-Banjške planote in Goriških Brd. Z izgradnjo RTP Plave je omogočen prehod iz 10 kV nazivne obratovalne napetosti na nazivno napetost 20 kV, za srednje napetostno omrežje na omenjenih območjih.

RTP Plave je zgrajena po zahtevnih evropskih predpisih in standardih, kar bo pripomoglo k zmanjšanju vplivov na okolje in izboljšanju kvalitete električne energije. S tem se 5134 odjemalcem nadzorništva Kanal, odpirajo boljše energetske razmere in omogoča vsesplošni razvoj na območju srednje Soške doline, Čepovansko-Banjške planote in Goriških Brd.

Elektro Primorska d.d.

Erjavčeva 22, SI-5000 Nova Gorica

Tel.: +386 5 339 6717

Fax: +386 5 339 6705

http://www.elektro-primorska.si