O-STA

SVIZ za brezplačno in vsem dostopno kakovostno izobraževanje

Sindikat vzgoje, izobraževanje in znanosti (SVIZ) Slovenije je zaradi aktualnih stališč Svetovne trgovinske organizacije do liberalizacije izobraževanja, ki jih je ta zapisala v Splošnem sporazumu o trgu storitev (GATS), na ministrico za šolstvo, znanost in šport, dr. Lucijo Čok, naslovil PISMO, v katerem opozarja na nesprejemljivost politike Svetovne trgovinske organizacije glede možnosti trženja storitev na področju izobraževanja. Od pristojnega ministrstva oz. od Vlade RS pričakuje, da se JAVNO OPREDELI DO OMENJENEGA SPORAZUMA O TRGU STORITEV oz. do predlagane možnosti prostega trženja tudi izobraževalnih storitev.

Svetovna trgovinska organizacija v okviru pogajanj o Splošnem sporazumu o trgu storitev (GATS) že dalj časa vodi razpravo o predlogih za večjo odprtost trga storitev, iz katerih ne izključuje področja izobraževanja.

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije se zavzema ZA KAKOVOSTNO JAVNO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, KI MORA BITI BREZPLAČNO IN DOSTOPNO VSEM. Zato NASPROTUJE POSKUSOM, DA BI VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE VKLJUČILI V KATERIKOLI SPORAZUM O ODPRTOSTI TRGA, ki bi stremel k takemu cilju, vključno s Splošnim sporazumom o trgu storitev (GATS).

SVIZ nasprotuje privatizaciji javne vzgoje in izobraževanja z uvajanjem plačevanj uporabnika oziroma tekmovanja s privatnim sektorjem ter umiku države s tega področja.

Tudi Izobraževalna internacionala (Education International/EI), v katero je vključen tudi SVIZ, je na letošnjem tretjem kongresu EI v Jomteinu na Tajskem sprejela resolucijo, ki članice zavezuje, da svoje vlade opozorijo na to, da vzgoja in izobraževanje, zdravstveno varstvo in socialno skrbstvo ne morejo biti del Splošnega sporazuma o trgu storitev Svetovne trgovinske organizacije.