O-STA

Skupina EOS v finančnem letu 2007/08 izpolnila pričakovanja glede prihodkov in prodaje- Prodaja se je v finančnem letu 2007/08 dvignila za 5,3 odstotka na 243,3 milijona evra.
- Nemčija ostaja najpomembnejši trg.
- Dejavnosti v Vzhodni Evropi so se povečale za 75 odstotkov.


Hamburg, 16. septembra 2008 - Skupina EOS ima za sabo uspešno finančno leto 2007/08. Mednarodno podjetje s sedežem v Hamburgu, ki nudi finančne usluge, je od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 povečalo prodajo za 12,1 miliona evrov na 243,3 milijona evrov, kar je 5,3-odstotna rast. Tudi dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je z lanskih 60,7 milijona evrov povečal za več kot 12 odstotkov na 68,2 milijona evrov.

"EOS je dvig plač ustvaril s svojimi dejavnostmi v Vzhodni Evropi, ki so se razširile za 15 odstotkov," je dejal Hans-Werner Scherer, predsednik upravnega odbora skupine EOS. Plače v Vzhodni Evropi so skupaj znašale 35,4 milijona evra. EOS je eno izmed treh najuspešnejših podjetij na finančnem področju na vseh pomembnejših vzhodnoevropskih trgih.

Kljub nagibanju k stagnaciji ostaja Nemčija najpomembnejši trg skupine. Delež prodaje na nemškem trgu znaša 63,4 odstotka (leta 2006/07 je znašal 67,1 odstotka). Skupina je tudi v tem finančnem letu uspela ohraniti visok dobiček od prodaje. Ta je letos znašal 154,3 milijona evra, medtem ko je v lanskem finančnem letu 2006/07 znašal 155 milijonov evrov. "Dejavnostmi na področu mednarodnega upravljanja terjatev so pomembno prispevale k uspešnosti podjetja. Kot v prejšnih letih je bila skupina EOS tudi letos eno izmed treh najpomembnejših podjetij na področju upravljanja terjatev v Nemčiji," je dejal Scherer.

Oddelek za nadziranje terjatev in oddelek za nadziranje zaostankov pri plačilih sta najbolj donosni področji poslovanja skupine EOS. Prenovljen oddelek za upravljanje informacij je v prvem finančnem letu po strateški preusmeritvi presegel pričakovanja.

Po lanskoletnem vstopu na trge Kitajske, Rusije in Beneluksa skupina EOS nadaljuje rast tudi v tekočem finančnem letu. Vzhodnoevropski trgi so še vedno zelo dinamični, srednejročno pa se podjetje usmerja v širjenje dejavnosti na področju nakupa dolga ter v analiziranje možnosti za vstop na nove trge. V Zahodni Evropi je EOS v sodelovanju z evropsko finančno skupino Fortis utrdila svoj položaj na področju nadziranja terjatev, medtem ko se skupini odpirajo možnosti za razvoj tudi v drugih državah.

Pregled pomembnejših številk

Finančno leto 2007/08 2006/07
Prihodki od prodaje 243,3 milijona evrov 231,1 milijona
EBITDA 68,2 milijona evrov 60,7 milijona
zaposleni 3492 3096

Za več informacij si oglejte letno publikacijo v rubriki 'EOS Insights' na spletni strani www.eos-solutions.com.

Skupina EOS
Z več kot 3500 zaposlenimi v 20 različnih državah je skupina EOS, sicer članica skupine Otto Group, ena vodilnih finančnih korporacij v Evropi. Vseh 38 delujočih podjetij v skupini je dejavnih na področju upravljanja informacij ter nadziranje terjatev in zaostankov. Podjetja imajo več kot 20.000 strank po svetu - od bank in zavarovalnic do proizvodne industrije in podjetja za prodajo po pošti, od javnih podjetij do telekomunikacijskih in računalniških podjetij. Več podatkov lahko dobite na www.eos-solutions.com.


EOS kontakt:
Lara Flemming
Podjetniške komunikacije
Tel.: +49 40 2850-1560
E-pošta: l.flemming@eos-solutions.com

-