O-STA

Skupini ERGO in UniCredit pričenjata s sodelovanjem v državah Centralne in Vzhodne Evrope

Skupini ERGO in UniCredit pričenjata s sodelovanjem v državah Centralne in Vzhodne Evrope

Duesseldorf / Ljubljana, 19. november 2008. Zavarovalna skupina ERGO Insurance Group in bančna skupina UniCredit Group sta v Sloveniji začeli s prodajo zavarovalnih produktov preko poslovnih enot UniCredit Bank v Sloveniji. Sloveniji sledijo v prvi polovici naslednjega leta še Slovaška, Madžarska in Romunija. Sodelovanje v državah Centralne in Vzhodne Evrope pomeni za obe skupini pomembno širitev dosedanjega skupnega delovanja na področju bančnega zavarovalništva na regijo z dinamično gospodarsko rastjo.

Thomas Schöllkopf, član uprave Ergo International AG, pristojen za trge Centralne in Vzhodne Evrope, pravi: "Zadovoljni smo, da je dosedanje uspešno sodelovanje s skupino UniCredit razširjeno tudi na področje Slovenije. Našim strankam bo tako predstavljena ponudba, ki jim prinaša prednosti združitve moči dveh partnerjev: skupine UniCredit kot že dobro uveljavljene in vodilne banke na evropskih trgih, in skupine ERGO, ene največjih skupin v Evropi s področja zavarovalništva. Prav zaradi dosedanjega dolgoročnega sodelovanja smo zadovoljni, da lahko našim strankam predstavimo zaupanja vredne in visoko kvalitetne produkte."

Poslovne enote UniCredit Bank v Sloveniji so že pričele s trženjem naložbenih življenjskih zavarovanj, ki idealno dopolnjujejo tradicionalno ponudbo bančnih produktov. V prihodnje se bo ponudba zavarovanj razširila, za kar bo skrbela ERGO Zavarovalnica d.d. s sedežem v Ljubljani.

Širjenje sodelovanja na rastoče trge

Bančno zavarovalniško poslovanje na Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji je načrtovano za prvo polovico leta 2009. Srednjeročno se bo delovanje razširilo tudi na druge države Centralne in Vzhodne Evrope, bančno zavarovalniške aktivnosti v Rusiji pa so se začele že v letu 2007.

Trženje zavarovalnih produktov zavarovalne skupine ERGO preko podružnic bančne skupine UniCredit temelji na dogovoru med skupinami UniCredit Group, ERGO Insurance Group in večinsko lastnico skupine ERGO, pozavarovalnico Munich Re Group. Poleg že uveljavljenega poslovanja v Nemčiji, Avstriji in na Poljskem je glavni namen širitev sodelovanja na rastoče trge Centralne in Vzhodne Evrope.

Pristojni center ERGO Austria International AG, ki je bil vzpostavljen jeseni 2007 na Dunaju, je koordinator bančno zavarovalniškega delovanja v Avstriji in na lokalnih trgih Centralne in Vzhone Evrope. V prihodnje bo center nudil vso potrebno podporo lokalnim zavarovalnicam na področjih kot so finance in računovodstvo, aktuarstvo, kontroling in IT storitve.

Države Centralne in Vzhodne Evrope predstavljajo eno pomembnejših področij v strategiji mednarodne širitve poslovanja zavarovalne skupine ERGO Insurance Group, saj so pomembne predvsem z vidika ekonomske rasti in višanja življenjskega standarda, kar vodi k večjemu povpraševanju po produktih z varnostno komponento. Glede na trenutni tržni razvoj te regije je moč pričakovati, da bo bančno zavarovalniška prodajna pot tu postala ena izmed najpomembnejših prodajnih poti.

Dodatne informacije:

Jens Buchkremer, Tel. +49/211/4937-3012 (ERGO Insurance Group)

Andreja Kovačič, Tel. +386/1/600 50 40 (ERGO Zavarovalnica d.d.)

O skupini ERGO Insurance Group

Z zbrano premijo v višini preko 17 milijard evrov sodi ERGO med vodilne zavarovalne skupine v Evropi. V svetovnem merilu je skupina ERGO prisotna v več kot 30 državah, s poudarkom na evropskih in azijskih regijah. V Evropi je ERGO na prvem mestu na področjih zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj pravne zaščite. V Nemčiji sodi ERGO v vseh segmentih zavarovanj med vodilne na trgu. Že preko 34 milijonov strank zaupa storitvam, izkušnjam in varnosti, ki jo zagotavlja ERGO in njegova podjetja. Samo v Nemčiji je preko 15 milijonov strank zvestih skupini ERGO in njenim močnim blagovnim znamkam kot so D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung, Hamburg-Mannheimer, KarstadtQuelle Insurances in Victoria. Za skupino ERGO dela preko 50000 ljudi. Glavni delničar skupine ERGO je Munich Re, ena izmed vodilnih pozavarovalnic v svetovnem merilu. Dodatne informacije o skupini ERGO Insurance Group so dosegljive na spletni strani www.ergo.com.

Obstoječe delovanje skupine ERGO v regiji Centralne in Vzhodne Evrope

Madžarska: D.A.S., zavarovanja pravne zaščite, Victoria-Volksbanken, življenjska in premoženjska zavarovanja. Slovaška: D.A.S., zavarovanja pravne zaščite, Victoria-Volksbanken, življenjska in premoženjska zavarovanja. Slovenija: podružnica Victoria-Volksbanken, življenjska in premoženska zavarovanja.