O-STA

Zavarovalna skupina ERGO močno širi prisotnost blagovne znamke na slovenskem trgu

Obvestilo za javnost, Ljubljana, 3. maja 2012

Ponudbo razširja z novimi in inovativnimi premoženjskimi zavarovanji

Zavarovalna skupina ERGO nadgrajuje prepoznavnost blagovne znamke v Sloveniji. Slovenska podružnica avstrijske zavarovalne družbe Victoria Volksbanken Versicherung se po novem imenuje ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji in bo obstoječim in bodočim zavarovancem nudila nova premoženjska zavarovanja. Zavarovalna skupina ERGO sodi med največje evropske zavarovalne skupine in je zastopana v preko 30 državah Evrope in Azije. Družbam zavarovalne skupine ERGO je enotno skupno vodilo: "Zavarovati pomeni razumeti".

Zavarovalna skupina ERGO je vstopila na slovenski trg leta 2005 s podružnico zavarovalne družbe Victoria Volksbanken Versicherung AG, leta 2008 pa se je podružnici pridružila tudi ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. katere pomemben partner na slovenskem finančnem trgu je UniCredit Bank. Družbi delujeta kot ločeni pravni osebi in svojim strankam nudita predvsem življenjska zavarovanja. Zaradi preimenovanja matične zavarovalne družbe Victoria Volksbanken Versicherung AG v ERGO Versicherung AG v sredini aprila 2012, se je z majem preimenovala tudi družba v Sloveniji. Novo ime glasi ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji. Preimenovana ERGO podružnica v bodoče širi tudi ponudbo premoženjskih zavarovanj, kot so avtomobilska zavarovanja s privlačnimi možnostmi izbire ustreznih kritij, ki so jih bili do sedaj deležni predvsem zavarovanci na najbolj razvitih zavarovalniških trgih, storitve hitrega in enostavnega reševanja avtomobilskih škodnih zahtevkov preko mreže storitvenih centrov po Sloveniji, možnost avtomatičnega podaljšanja avtomobilskega zavarovanja in druge prednosti za obstoječe in bodoče stranke. Nadalje bo nov nabor produktov vključeval tudi domska in nezgodna zavarovanja, ki strankam prinašajo številne ugodnosti in konkurenčne pogoje. V prihodnje se bo ponudba dopolnila tudi z zavarovalnimi produkti za pravne osebe. Podružnica z izvedenimi aktivnostmi že širi lastno in zunanjo prodajno mrežo, s katero bo celotno ponudbo zavarovanj še bolj približala dosedanjim in bodočim zavarovancem.

ERGO prinaša v Slovenijo nov način pristopa do razumevanja zavarovanj, ki temelji na preglednosti in nedvoumnosti zavarovalnih produktov. "Zavarovati pomeni razumeti" je glavno vodilo zavarovalne skupine ERGO, kar se odraža tudi zastavljenih smernicah družbe - enostavno razumevanje brez "drobnega tiska" ali skritih pasti.

Mag. Andrej Kocič, vodja projekta širitve ERGO blagovne znamke v Sloveniji in Predsednik uprave ERGO Življenjske zavarovalnice, d.d.:

"Storitve zavarovalne skupine ERGO, katere del sta tudi naši družbi v Sloveniji, združujejo znanje in podporo skupine, kajti za nas je najpomembnejše, da so naši sedanji in bodoči zavarovanci deležni učinkovitosti, ki jim jo lahko ponudimo preko celovite ponudbe zavarovanj. Naš cilj je dolgoročno partnerstvo, v katerem prevzemamo odgovornost za naše stranke in njihovo zadovoljstvo."

O ERGO Austria International AG in zavarovalni skupini ERGO

Holding družbe ERGO Austria International AG s sedežem na Dunaju je bila ustanovljena leta 2007 kot hčerinska družba zavarovalne skupine ERGO, V okviru holdinga delujejo ERGO Versicherung AG, Bank Austria Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions-und Vorsorgekasse, kot tudi ERGO Insurance Service GmbH, ki zagotavlja holdingu in njenim družbam vse potrebne zaledne storitve. ERGO Austria International sodi med pet največjih zavarovalnih skupin na domačem trgu, s svojimi družbami pa je prisotna tudi v sedmih državah osrednje in vzhodne Evrope. Več informacij o družbi lahko najdete na spletni strani www.ergo-austria.com.

Zavarovalna skupina ERGO s celovito ponudbo zavarovalnih produktov sodi med vodilne zavarovalne skupine tako v Nemčiji, kot tudi v Evropi in je prisotna v več kot 30 državah širom sveta. Na domačem, nemškem trgu sodi skupina ERGO med vodilne ponudnike storitev v vseh zavarovalnih segmentih. Za skupino dela 50000 sodelavcev, ki so bodisi redno zaposleni oz. delujejo kot zunanji sodelavci skupine. V letu 2011 je skupina ERGO zbrala preko 20 milijard EUR premij in izvršila izplačila zahtevkov strankam v višini 17,5 milijard EUR. Zavarovalna skupina ERGO je del Munich Re, ki sodi med vodilne pozavarovalnice in zavarovalniške skupine v svetovnem merilu..

O ERGO zavarovalnici, podružnici v Sloveniji

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji je pričela delovati v Sloveniji leta 2005 kot podružnica avstrijske zavarovalne družbe Victoria Volksbanken Versicherung, članico zavarovalne skupine ERGO, del Munich RE, ki v svetovnem merilu predstavlja enega izmed vodilnih ponudnikov pozavarovanj in zavarovanj. Podružnica ponuja zavarovancem življenjska in premoženjska zavarovanja in je aktivna tudi na področju bančnega zavarovalništva, kar dokazuje močno partnerstvo s slovensko banko Volksbank d.d.

Dodatne informacije:

Elektronski naslov: info@ergo.si, Telefon +386 1 600 50 30

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče.