O-STA

Slovenijo bo obiskala vodilna na svetovna analitska organizacija Gartner

IZJEMEN USPEH ORGANIZATORJEV 4. KONFERENCE RISK

SLOVENIJO BO OBISKALA VODILNA SVETOVNA ANALITSKA ORGANIZACIJA GARTNER


Slovenijo bo obiskal tudi Jay Heiser, podpredsednik v raziskovalni organizaciji GARTNER, ki bo na mednarodni konferenci RiSK 2009 predaval o mitih, zmotah, strahovih in nerazumevanju elektronske varnosti.

Maribor, 30. 1. 2009

10. in 11. februarja bo v Mariboru potekala že četrta mednarodna konferenca o elektronski varnosti in nemotenem poslovanju RiSK 2009. Glavni slogan konference je "Zavarujte svoje podatke. TAKOJ!"

V kongresnem centru Hotela Habakuk bo več kot 200 domačih in tujih strokovnjakov nagovoril tudi Jay Heiser, podpredsednik raziskovalnega oddelka v podjetju GARTNER. V informacijski industriji deluje že 23 let, od tega pet let v podjetju Gartner. Specializiran je za področje menedžmenta informacijskih tveganj, organizacije varnostne politike in forenzike. Na konferenci RiSK bo Heiser predaval o mitih, zmotah, strahovih in nerazumevanju elektronske varnosti.

Na konferenci bodo predavali tudi strokovnjaki iz drugih uglednih podjetij, kot so SAFENET, ARC SIGHT, VERISIGN, TREND MICRO, IBM-ISS, WEBSENSE, GARTNER, CISCO IRONPORT, DIGINEO, STONESOFT, BLUECOAT, ASTEC, MIKROCOP, REA IT, XYTHOS in REAL SECURITY, d.o.o. Predstavitve bodo potekale pretežno v angleškem jeziku.


###

O KONFERENCI

Konferenca RiSK 2009 je v nekaj letih postala en vodilnih regijskih dogodkov, namenjenih računalniški varnosti, ki se ga udeležujejo tako strokovnjaki kot tudi vodstveni delavci podjetij iz Slovenije in širše regije Adriatik. Letos bodo na srečanju tuji in domači računalniški strokovnjaki govorili o rešitvah in tehnologijah s področja informacijske varnosti, nemotenega poslovanja in optimizacije poslovnih procesov. Na kongresu, ki bo potekal 10. in 11. februarja v Kongresnem centru Habakuk, bodo predstavljene povsem nove tehnologije, tehnike in metode ter pristopi za zaščito pred internetnim kriminalom, prav tako pa bodo predlagane tudi ostale rešitve za nemoteno poslovanje in nadzor računalniških sistemov.


O ORGANIZATORJU

REAL security, d.o.o. je mednarodno računalniško podjetje, ki zagotavlja distribucijo programskih rešitev, skupaj s partnerji pa skrbi za kvalitetno svetovanje, načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje kompleksnih računalniških omrežij in zahtevnih programskih rešitev. Družba je najbolj aktivna na področju regije Adriatik, kjer ponuja kakovostne, zanesljive in preizkušene rešitve svetovno najbolj priznanih podjetij, kot so Trend Micro inc., Stonesoft Inc., WebSense, SafeNet, ArcSight in mnogih drugih.


Več informacij o konferenci in prijavo najdete na spletnem naslovu:

www.risk-conference.com

Dodatne informacije:

info@risk-conference.com t.:+386.2.234.74.74, f.:+386.2.234.74.75