O-STA

Spročilo za javnost Univerze v Ljubljani Fakultete za šport o zagovoru doktorske disertacije kandidata mag. Lovra Beraniča

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

-------------------

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport obvešča, da bo v sredo, 22.4.2009, ob 14. uri kandidat mag. Lovro Beranič zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Primerjava sprememb morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti srednješolcev glede na spol v letih 1994 in 2004".

Zagovor bo v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani, Gortanova 22, II. nadstropje.

-------------------

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost:

Izr. prof. dr. Mojca Doupona Topič