O-STA

Podjetje Tauerngasleitung prosi za oprostitev pri dolgoročni naložbeni varnosti

Vloga za oprostitev vložena pri avstrijskem nadzornem organu

Dunaj - Podjetje Tauerngasleitung GmbH je pri Komisiji za energetski nadzor oddalo vlogo za oprostitev v skladu s poglavjem 20a avstrijskega zakona o trgu plina (22. poglavje, direktiva 2003/55/EC). Ta vloga naj bi ustvarila dolgoročne varne pogoje za dobavitelje in vlagatelje glede na pogoje transporta. Projekt plinovoda Tauern (TGL) bo trajnostno izboljšal varnost dobave plina v Avstriji in v Evropi in pomagal pospeševati konkurenco zaradi večje raznolikosti virov nabave plina.

Podjetje je vlogo oddalo, da bi ustvarilo stabilne pogoje vlaganja s fiksiranjem metod za določanje cene transporta za dobo polnih 25 plinskih let, ki začnejo teči, ko projekt dobi pooblastilo za delovanje. Podjetje je nadalje zaprosilo za oprostitev od nekaterih pogojev za dostop do omrežja transportnih zmožnosti, ki jih bodo investitorji uporabljali za lastne potrebe.

Po začetku postopka za oprostitev se bo kmalu začel postopek za dodelitev deležev transportnih zmogljivosti, ki je poznan pod imenom Odprta sezona TGL 2009 (TGL Open Season 2009). Natančen začetek Odprte sezone TGL 2009 bo objavljen v evropskih panožnih publikacijah, mednarodnih medijih in na spletni strani TGL www.tauerngasleitung.at. Odprta sezona TGL 2009 se konča z zaključkom pogodb o transportnih storitvah.

Med Odprto sezono TGL 2009 bo prvotni in osrednji informacijski medij spletna stran podjetja.

O projektu

Projekt plinovoda Tauern (TGL) omogoča nepretrgano dobavo plina na razdalji 290 km med Haimingom na Bavarskem preko Zgornje Avstrije do Malborghetta/Tarvisa v Italiji in bo povečal varnost dobave v Avstriji in Evropi. Plinovod bo imel transportno zmožnost 1.300.000 Nm³/h tako proti severu kot proti jugu. Za projektom TGL stoji pretežno avstrijski konzorcij podjetij. Deleže v podjetju Tauerngasleitung GmbH imajo Energie AG Oberösterreich (15%), Kelag (7,5%), RAG (10%), Salzburg AG (15%) in TIGAS-Erdgas Tirol GmbH (7.5%). E.ON Ruhrgas AG, eden vodilnih evropskih dobaviteljev plina, ima 45-odstotni lastniški delež. Če bodo rezultati študije o izvedljivosti projekta in ocena njegovega vpliva na okolje pozitivni, je začetek gradnje plinovoda načrtovan za leto 2010. Zaključek in podelitev pooblastila za delovanje sta predvidena za leto 2015.

Nadaljnje informacije:

TGL-Medienkoordination:

Maria Wedenig

c/o ikp GmbH

+43 (0)1/524 77 90-16

maria.wedenig@ikp.at