O-STA

SURS: Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, začasni proračun, Slovenija, 2008

Povzetek:
Celotna načrtovana sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost iz državnega proračuna so v letu 2008 znašala 202.824,000 EUR in so se glede na leto 2007 povečala za 12 %.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2466


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.