O-STA

SURS: Strukturna statistika finančnih institucij, Slovenija, 2002 - 2007

Povzetek:
Statistiko finančnih institucij, ki vsebuje podatke o poslovanju zavarovalnic, kreditnih institucij in pokojninskih skladov, objavljamo za obdobje 2002 do 2007.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2512


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.