O-STA

Predstavniki SVIZ pri ministrici za šolstvo, znanost in šport

Danes v torek, 6. novembra 2001, se bodo predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije in Sindikata VIR pod vodstvom glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja sestali s predstavniki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS pod vodstvom ministrice dr. Lucije Čok.

Tema pogovorov je položaj ADMINISTRATIVNIH, RAČUNOVODSKIH IN TEHNIČNIH DELAVCEV v šolstvu, zlasti problematika njihovih plač, neustreznost in nedorečenost normativov in standardov ter organizacije in sistematizacije njihovih delovnih mest.

Uro kasneje se bo delovno srečanje nadaljevalo med predstavniki SVIZa in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI. Predstavniki sindikata in ministrstva bodo izmenjali svoja stališča glede predvidenega proračunskega deleža za znanstveno-raziskovalno dejavnost v 2002-2003, izpolnjevanja kolektivne pogodbe ter o novem nacionalnem raziskovalnem programu in o položaju mladih raziskovalcev.