O-STA

"Dan svetovne akcije"

Devetega novembra 2001 se začenja konferenca Svetovne trgovinske organizacije v Katarju. Ta dan bodo mednarodne sindikalne konfederacije – poimenovale so ga za "Dan akcije" - opozorile svetovno javnost na potrebe po novi, drugačni globalizaciji. Med enajstimi organizatorji in pobudniki je tudi Izobraževalna internacionala s 24,5 milijoni članicami in člani. Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije je bil 1993 med soustanovitelji Izobraževalne internacionale.

SVIZ skupaj z Izobraževalno internacionalo nasprotuje globalizaciji, ki državam in podjetjem dopušča pridobivanje koristi s kršitvijo temeljnih pravic delavcev. V zadnjih letih je postalo povsem očitno, kdo ima korist od globalizacije, ki jo zagovarja vplivna manjšina, povezana z Mednarodnim monetarnim fondom in Svetovno banko. Združeni narodi poročajo, da je danes 66 držav revnejših kot pred desetimi leti. Leta 1960 so bili ljudje iz najbogatejših držav dvajsetkrat bolje plačani kot v najrevnejših državah, - danes so plačani štiridesetkrat bolje!

SVIZ podpira GLOBALIZACIJO, KI BO TEMELJILA NA DEMOKRACIJI, SOLIDARNOSTI IN PRAVIČNOSTI IN NE BO ZNIŽEVALA DELOVNIH IN ŽIVLJENJSKIH POGOJEV ZAPOSLENIH. Podpira globalizacijo, ki bo krepila pravice zaposlenih, podpirala univerzalno pravico do izobrazbe in do zdravstvene oskrbe, ki bo ponujala priložnosti tudi revnim in ne le bogatim, ki bo krepila pravičnost in povečevala enakost med ljudmi. SVIZ podpiramo globalizacijo, ki bo delala za ljudi.

Izobraževalna internacionala verjame, da IZOBRAŽEVANJE IN ZDRAVSTVENO VARSTVO NE MORETA BITI TRŽNO BLAGO, KER GRE ZA STORITVI, KI STA JAVNO DOBRO. Zato je sedanje besedilo Splošnega sporazuma o trgu storitev nesprejemljivo, ker dopušča možnost komercializacije izobraževalnih storitev. Izobraževalna internacionala zato zahteva, da Svetovna trgovinska organizacija dopolni besedilo tako, da izobraževanja ne bo mogoče razumeti kot tržnega blaga.

Pred začetkom zasedanja Svetovne trgovinske organizacije v Katarju SVIZ ponovno poziva slovensko vlado, da se opredeli do Splošnega sporazuma o trgu storitev.