O-STA

SURS: Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 2. četrtletje 2009

Povzetek:
Obsega poštnih storitev in storitev fiksne telefonije v prvem polletju 2009 manjša, obseg storitev mobilne telefonije v tem obdobju pa večji kot v prvem polletju 2008.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2584


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.