O-STA

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je dne 4. 9. gostila ustanovni sestanek Foruma za trajnostni razvoj Energetike v Sloveniji - FTRES

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je dne 4. Septembra 2009 na svojem sedežu v Krškem gostila ustanovni sestanek Foruma za trajnostni razvoj Energetike v Sloveniji - FTRES. Ustanovnemu sestanku, ki ga vodil prof. dr. Andrej Predin, dekan Fakultete za energetiko, je prisostvoval tudi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Rozman. Ustanovni člani FTRES so večje energetske družbe na področju energetike.

FTRES je podprl vsa prizadevanja Fakultete za energetiko in Univerze v Mariboru pri izgradnji potrebnih pedagoških in inštitutskih prostorov, saj se zaveda, da so ustrezni prostori nujni za delovanje in razvoj Fakultete za energetiko. V ta namen bodo člani FTRES pripravili pismo podpore, ki bo naslovljeno na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance z namenom uvrstitve izgradnje prostorov Fakultete za energetiko med prioritetne projekte Republike Slovenije.

V nadaljevanju je FTRES podprl tudi ustanovitev Alumni kluba Fakultete za energetiko, ki je namenjen povezovanju diplomantov Fakultete za energetiko in gospodarstva ter pridobivanju povratnih informacij o delu na pedagoškem in raziskovalnem področju Fakultete za energetiko. Člani FTRES so postali tudi prvi in ustanovni člani Alumni kluba Fakultete za energetiko.