O-STA

Literarni natečaj

V letu 2010 bosta Zavod za kulturo in publicistično dejavnost VR in založba Morfem najboljše literarne ekološke prispevke, ki bodo nastali pod mentorstvom učiteljic/učiteljev, izdali v ilustrirani knjigi. Na natečaj lahko prijavite osnovnošolce in srednješolce. Besedila morajo:

  • - Imeti ekološko tematiko (onesnaževanje - voda, zrak ...)
  • - Biti v slovenskem jeziku,
  • - Avtorsko napisana,
  • - Biti napisana oz. poslana po mailu v Microsoftu Office Word ali OpenOffice.org Writer - zadeva literarni natečaj,
  • - Poslana od 1.11. 2009 - 15.12. 2009,
  • - Zajemati največ 10 000 znakov.

Rezultate literarnega natečaja bomo objavili do 31. 3. 2010 na strani založbe Morfem www.morfem.si. Komisijo bodo sestavljali priznani pisatelji (Andrej Rozman Roza, Aksinja Kermauner ...) - literarni del in okoljevarstveniki - tematski del.