O-STA

SURS: Letna energetska statistika, Slovenija, 2008

Povzetek:
V letu 2008 se je poraba tekočih goriv v primerjavi s prejšnjim letom povečala kar za 16 %. Največji porast beležimo pri porabi dizelskega goriva v prometu in sicer za 20 %.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2643


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.