O-STA

SURS: Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2008

Povzetek:
Podatke o prihodku od prodaje blaga v trgovini na drobno, trgovini na debelo in od posredništva pri prodaji blaga za leto 2008, ki so bili objavljeni v Prvi objavi dne 27. 08. 2009, sedaj dopolnjujemo s podrobnejšimi podatki v podatkovni bazi SI-STAT.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2645


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.